Preview Subtitle for Protest


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:02:56,592 --> 00:02:58,803
- Gospodaru Holbajn!
- Gospodaru.

2
00:02:58,803 --> 00:03:01,138
Imam... Imam porudbinu za Vas.

3
00:03:01,472 --> 00:03:03,849
Vojvoda od Klivza Vam je dao doputenje

4
00:03:03,849 --> 00:03:06,227
da naslikate njegovu kæerku,
Anu. Morali bi odmah da krenete.

5
00:03:06,227 --> 00:03:07,937
Ima toliko mnogo hitnijih stvari

6
00:03:07,937 --> 00:03:09,647
a vas dvojica imate vremena
da razgovarate o slikanju?

7
00:03:09,647 --> 00:03:11,649
To nije samo obièno
slikanje, Gospodaru Holbajn,

8
00:03:11,649 --> 00:03:13,609
tako mnogo stvari zavisi od toga.

9
00:03:13,609 --> 00:03:16,779
u tom smislu, bez obzira na
stanje u kome zateknete Gospu,

10
00:03:16,821 --> 00:03:18,739
bez obzira na to kakva
je njena stvarna pojava,

11
00:03:18,739 --> 00:03:22,660
molim Vas da koristite svoju umetnost
i date joj bar zadovoljavajuæi izgled.

12
00:03:22,660 --> 00:03:25,204
Èak i ako je runa kao djavo?

13
00:03:25,204 --> 00:03:27,832
Iskreno se nadam da nije tako.

14
00:03:27,832 --> 00:03:31,961
Ali ipak, hoæete da ja
laem ako je neophodno?

15
00:03:32,253 --> 00:03:36,799
Svakako, cela je umetnost
la, Gospodaru Holbajn.

16
00:03:42,513 --> 00:03:45,683
Gospodari, jo od potpisivanja
Toledskog sporazuma

17
00:03:45,683 --> 00:03:47,643
izmedju francuskog Kralja i Cara

18
00:03:47,935 --> 00:03:50,563
bilo je sutinskih i
nedvosmislenih znakova

19
00:03:51,022 --> 00:03:53,983
njihovih zajednièkih priprema
za rat protiv ovog Kraljevstva.

20
00:03:54,442 --> 00:03:57,486
Znate koliko su u tome pourivani
od strane Rimskog svetenika

21
00:03:57,486 --> 00:03:59,655
i sada sluamo kompetentne
izvetaje o flotama

22
00:03:59,655 --> 00:04:01,824
koje se prikupljaju u
Antverpenu i Bolonji.

23
00:04:01,866 --> 00:04:04,076
I o Holandskoj armiji.

24
00:04:04,076 --> 00:04:06,495
Jo uz to, francuski i carski ambasadori

25
00:04:06,495 --> 00:04:08,914
su opozvani od svojih Gospodara.

26
00:04:09,332 --> 00:04:14,086
Gospodari, ne trebamo biti
dokoni pred takvim provokacijama.

27
00:04:14,128 --> 00:04:16,213
Odbrambene snage su utvrdjene

28
00:04:16,213 --> 00:04:18,299
i svetionici postavljeni
du obale kao opomena.

29
00:04:18,466 --> 00:04:20,343
Takodje smo zapoèeli
radove na konstrukciji

30
00:04:20,343 --> 00:04:22,219
artiljerijskih utvrdjenja,
okrenutih ka Engleskom kanalu.

31
00:04:22,219 --> 00:04:25,640
Na severu smo pojaèali
granice prema kotskoj.

32
00:04:25,640 --> 00:04:28,893
I ratni brodovi flote Njegovog
Velièanstva su snabdeveni.

33
00:04:28,934 --> 00:04:30,811
Stranim plovilima je
zabranjeno naputanje ovih obala

34
00:04:30,811 --> 00:04:32,730
bez Kraljevskog odobrenja.

35
00:04:38,277 --> 00:04:39,320
Gospodari.

36
00:04:40,321 --> 00:04:44,784
Kako bi iko mogao da sumnja
da Papa, taj kuni idol,

37
00:04:44,992 --> 00:04:48,245
taj neprijatelj istine i
uzurpator svih principa,

38
00:04:48,287 --> 00:04:50,581
sada kuje zaveru da
podrije englesku religiju

39
00:04:50,581 --> 00:04:52,917
i odvoji je od njenog blagostanja.

40
00:04:55,920 --> 00:05:00,174
Moji Gospodari, u ovakvim vremenima je
dobro za mene da budem medju svojim narodom.

41
00:05:01,092 --> 00:05:03,177
Posetiæu sva mesta gde se grade

42
00:05:03,177 --> 00:05:05,262
barikade i odbrana Kraljevst
[...]
Everything OK? Download subtitles