Preview Subtitle for Divine The Series


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:03,000 --> 00:00:10,700
Çeviri: Smoyl
Ýyi Seyirler

2
00:00:56,555 --> 00:01:01,565
DIVINE
Bölüm 1

3
00:01:02,555 --> 00:01:05,528
"Divine"

4
00:01:08,479 --> 00:01:10,516
Hey! Açýn be
ţu kapýyý!

5
00:01:10,517 --> 00:01:12,059
Hey!

6
00:01:22,172 --> 00:01:23,266
Sen de kimsin be!?

7
00:01:23,963 --> 00:01:25,230
Diyakoz Jim
nerede?

8
00:01:25,608 --> 00:01:28,165
Bir yere kýpýrdamayýn,
ambulans çađýracađým.

9
00:01:28,543 --> 00:01:31,670
Ne dedin sen? Dalga mý geçiyorsun
lan benimle? Býrak da girelim.

10
00:01:32,684 --> 00:01:33,685
Diyakoz?!

11
00:01:34,306 --> 00:01:36,640
Çekil be yolumdan!
Diyakoz! Diyakoz Jim!

12
00:01:37,849 --> 00:01:38,937
Yardým et bize.

13
00:01:40,131 --> 00:01:41,909
Yüce Meryem, bu gece
dýţarý çýktýđýný bilmiyordum.

14
00:01:41,944 --> 00:01:43,218
Nedir bu halin Cesar?

15
00:01:44,406 --> 00:01:47,657
Peder Christopher, Tanrý aţkýna,
yardým edin de içeri taţýyalým.

16
00:01:59,311 --> 00:02:00,237
Siz tutuverin!

17
00:02:03,309 --> 00:02:04,142
Sunađýn üzerine býrakýn!

18
00:02:04,143 --> 00:02:05,185
Kýpýrdasana ţerefsiz.

19
00:02:16,169 --> 00:02:17,791
Tutun haydi!

20
00:02:25,990 --> 00:02:27,492
Ýţte oldu.

21
00:02:28,952 --> 00:02:30,570
O kadar da kötü deđilmiţ.

22
00:02:45,883 --> 00:02:47,965
Ţunu kutsal vaftiz suyu
ile doldur.

23
00:02:48,237 --> 00:02:49,640
Hemen Peder Christopher,
acele edin!

24
00:03:03,769 --> 00:03:04,847
Kendinize yakýn,
ancak bize uzak tutun.

25
00:03:05,405 --> 00:03:07,470
Çok önemli Peder Christopher,
iyi göz kulak olun.

26
00:03:07,471 --> 00:03:09,535
- Ýyi koruyun. - Tamam Diyakoz.
- Söz verin bana.

27
00:03:10,679 --> 00:03:11,564
Pekâlâ.
Söz... söz veriyorum.

28
00:03:12,839 --> 00:03:15,345
Tanrým, bizi ţeytanýn ţerrinden
koru, bize huzur ihsan eyle.

29
00:03:15,346 --> 00:03:17,016
Merhametini esirgeme, bizi
günahlardan muhafaza eyle.

30
00:03:17,702 --> 00:03:18,463
Ţu an ve daima.

31
00:03:18,464 --> 00:03:20,431
Tanrý size her daim
huzur nasip eylesin.

32
00:03:20,527 --> 00:03:21,620
Size de.

33
00:03:22,966 --> 00:03:25,672
Ey, dünyanýn günahlarýna
kefaret olan Hazreti Ýsa.

34
00:03:25,707 --> 00:03:27,362
Bizi bađýţla.

35
00:03:27,427 --> 00:03:29,956
Hazreti Ýsa, sen
günahlarýn kefaretisin.

36
00:03:29,957 --> 00:03:31,401
Sen bizi bađýţla.

37
00:03:31,518 --> 00:03:34,627
Hazreti Ýsa, sen
günahlarýn kefaretisin.

38
00:03:34,653 --> 00:03:36,362
Bize huzur nasip eyle.

39
00:03:37,744 --> 00:03:40,470
Ey, dünyanýn günahlarýna
kefaret olan Hazreti Ýsa.

40
00:03:40,471 --> 00:03:42,288
Ne mutlu O'nun sofrasýna
davetli olanlara.

41
00:03:42,289 --> 00:03:44,403
Tanrým, sana layýk
kul olamadým,

42
00:03:44,404 --> 00:03:47,574
lâkin yeter ki emret,
ţifa bulayým.

43
00:03:47,832 --> 00:03:49,499
Hz. Ýsa'nýn kaný.

44
00:03:53,059 --> 00:03:55,565
Sýký tutun,
bitirmek zorundayýz!

45
00:03:59,889 --> 00:04:04,148
Hz. Ýsa'nýn kaný.
Ýçmek zorundasýn.

46
00:04:04,149 --> 00:04:09,578
Ýçmek zorundasýn.
Hz. Ýsa'nýn kaný.

47
00:04:13,179 --> 00:04:15,007
Hz. Ýsa'nýn kaný.

48
00:04:23,482 --> 00:04:25,079
Yardým edin bana!

49
00:04:29,789 --> 00:04:31,463
Hz. Ýsa'nýn bedeni.

50
00:04:33,792 --> 00:04:37,794
Yüce Meryem, evladýnýn
bu çocuđuna merhamet et.

51
00:04:37,962 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles