Preview Subtitle for Nostradamus 2012 2009 Dvdrip Xvid Fico


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,320 --> 00:00:04,878
De secole, profeţiile lui Nostradamus
constituie documente istorice.

2
00:00:05,278 --> 00:00:07,557
Deşi, într-o mare măsură,
speculative şi controversate,

3
00:00:07,837 --> 00:00:10,035
moştenirea autorului lor rezistă.

4
00:00:10,356 --> 00:00:12,475
Se recomandă
discreţia privitorului.

5
00:00:16,753 --> 00:00:19,872
21 Decembrie 2012

6
00:00:20,591 --> 00:00:22,471
Zorii nu apar.

7
00:00:22,830 --> 00:00:24,669
Totul rămâne în întuneric.

8
00:00:26,029 --> 00:00:30,107
Lumea s-a sfârşit.

9
00:00:32,106 --> 00:00:34,465
Multe culturi antice
din întreaga lume

10
00:00:34,500 --> 00:00:36,824
descriu evenimentele înspăimântătoare

11
00:00:37,224 --> 00:00:39,263
care par să se petreacă
chiar acum.

12
00:00:39,983 --> 00:00:42,501
Arată ele oare spre 2012?

13
00:00:45,141 --> 00:00:46,820
Desenele recent descoperite,

14
00:00:47,260 --> 00:00:50,058
despre care mulţi cred că aparţin
faimosului profet Nostradamus,

15
00:00:51,017 --> 00:00:53,256
ne pot oferi răspunsul.

16
00:00:53,657 --> 00:00:57,055
Ne aflăm, într-adevăr, în pragul
celui mai mare dezechilibru din istorie.

17
00:00:58,295 --> 00:01:02,692
Viaţa pe pământ a mai fost supusă
extincţiei de cel puţin 5 ori înainte.

18
00:01:04,092 --> 00:01:08,410
Oare ne spune Nostradamus
că un alt dezastru de proporţii e pe drum?

19
00:01:10,729 --> 00:01:13,408
2012 e, mai degrabă, începutul
unei revoluţii în lume

20
00:01:13,443 --> 00:01:16,846
decât sfârşitul.

21
00:01:18,206 --> 00:01:22,124
Este 2012 anul când, în sfârşit,
ceasul cosmic îşi încetineşte mersul

22
00:01:22,964 --> 00:01:25,922
spre zero zile, zero speranţă?

23
00:01:28,042 --> 00:01:31,040
Decodificarea predicţiilor finale
ale lui Nostradamus

24
00:01:31,360 --> 00:01:33,399
ne poate furniza
răspunsurile esenţiale,

25
00:01:33,434 --> 00:01:35,439
înainte ca bătăile ceasului
să anunţe

26
00:01:35,998 --> 00:01:37,717
sosirea lui 2012.

27
00:01:38,517 --> 00:01:42,955
NOSTRADAMUS - 2012

28
00:01:43,075 --> 00:01:47,073
Traducerea si adaptarea
~ Claudia75 ~

29
00:01:47,193 --> 00:01:49,951
Recent descoperita carte pierdută
a lui Nostradamus

30
00:01:50,832 --> 00:01:53,670
dezvăluie desene
care pot conţine indicii codate

31
00:01:54,030 --> 00:01:56,549
despre ce se va întâmpla în 2012.

32
00:01:57,309 --> 00:02:01,707
Ca şi catrenele lui Nostradamus,
aceste desene dau avertismente cumplite,

33
00:02:02,627 --> 00:02:04,985
şi tocmai uriaşa autoritate a acestui
profet popular

34
00:02:05,345 --> 00:02:07,664
le face dificil de ignorat.

35
00:02:09,104 --> 00:02:13,661
Astăzi, mulţi oameni se simt frustraţi
de incapacitatea ştiinţei de a răspunde

36
00:02:14,021 --> 00:02:16,301
la unele din cele mai profunde
întrebări ale timpului nostru,

37
00:02:16,860 --> 00:02:18,739
şi de aceea îşi îndreaptă privirea
spre trecut.

38
00:02:19,059 --> 00:02:23,058
Privim, astfel, înapoi, la marii maeştri
ai trecutului, cum este Nostradamus.

39
00:02:25,736 --> 00:02:29,734
Planeta noastră se confruntă
cu crize de o complexitate alarmantă.

40
00:02:30,254 --> 00:02:33,213
Criza de combustibil,
specii în pericol de dispariţie,

41
00:02:33,732 --> 00:02:39,570
valuri tsunami mortale,
haos economic şi ameninţarea nucleară.

42
00:02:40,770 --> 00:02:42,368
Toate acestea
[...]
Everything OK? Download subtitles