Preview Subtitle for The Wings Of Dove


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:12,127 --> 00:01:15,881
KRILA GOLUBICE

2
00:02:27,287 --> 00:02:30,438
Po romanu
Henrija Dejmsa

3
00:03:20,567 --> 00:03:22,637
- Kejt...
- Nemoj, Mertone.

4
00:03:25,367 --> 00:03:29,804
- Gde si celo jutro?
- Bila sam u parku.

5
00:03:31,167 --> 00:03:33,556
Sama?

6
00:03:34,527 --> 00:03:38,884
Trebala sam da se naَem sa
prijateljicom. Nije dola.

7
00:03:41,647 --> 00:03:44,957
Previe pudera.
Zatvori o*i.

8
00:03:52,527 --> 00:03:58,079
Trudi se da izgleda kao da je
nosi *itav ivot. Tvoja je.

9
00:04:08,127 --> 00:04:09,719
London, 1910.godine

10
00:04:09,967 --> 00:04:12,242
- Se«ate se moje roَake?
- Kejt?

11
00:04:12,447 --> 00:04:15,041
Nisam je prepoznao.
Sasvim ste je izmenili.

12
00:04:15,247 --> 00:04:18,842
Najzad je ostavila onog
svog uasnog oca. - Ne, hvala.

13
00:04:19,007 --> 00:04:21,919
Radila sam na tome od smrti
njene majke. Sad je kod mene.

14
00:04:22,087 --> 00:04:25,238
Mora«ete nas pose«ivati
*e«e. - Ne deluje mi sre«no.

15
00:04:25,407 --> 00:04:28,319
Ima vremena. Jo se navikava
na novi ivot.

16
00:04:28,487 --> 00:04:31,445
Zna li nekoga ovde?
- Za sada samo vas.

17
00:04:31,607 --> 00:04:34,167
Mora«u da se
pozdravim sa njom.

18
00:04:48,287 --> 00:04:51,404
- Kako vam prija novi ivot?
- Veoma.

19
00:04:51,567 --> 00:04:54,161
- Delujete prezauzeto.
- Nisam navikla na ovo.

20
00:04:54,327 --> 00:04:57,763
Vaa tetka je ekspert za ovakve
prilike. - Kako to mislite?

21
00:04:57,927 --> 00:05:00,919
Ima izvanredno oko,
ko je za koga.

22
00:05:01,127 --> 00:05:04,119
Predloila je da
vam budem vodi*.

23
00:05:05,927 --> 00:05:09,397
U onom uglu su ledi Bering
i njena k«i.

24
00:05:10,727 --> 00:05:12,718
- Vidite ih?
- Da.

25
00:05:12,887 --> 00:05:16,926
Ledi Bering mora prebaciti
k«erku sa one strane

26
00:05:17,127 --> 00:05:21,678
na drugu... a da
ne upadne u fontanu.

27
00:05:22,127 --> 00:05:24,925
Vidite li *oveka
u crvenom prsluku?

28
00:05:25,647 --> 00:05:28,081
- On je meta.
- Zato?

29
00:05:28,247 --> 00:05:30,158
Zbog novca
koji ima njegov otac.

30
00:05:30,327 --> 00:05:35,082
Beringovi moraju da pla«aju
trokove dvorca. Kao i svi mi.

31
00:05:35,647 --> 00:05:38,002
Vi imate dvorac,
lorde Mark?

32
00:05:38,167 --> 00:05:41,637
U loem stanju. Vie sam
iveo u ku«i u Londonu.

33
00:05:41,807 --> 00:05:47,404
Dopusti«ete da vas zabavim
u oba. Sa tetkom, naravno.

34
00:05:48,367 --> 00:05:49,880
Naravno.

35
00:05:51,447 --> 00:05:53,119
Dopustite da predstavim svoju k«er.

36
00:05:53,327 --> 00:05:55,238
Ni Robin Hud ne bi bolje gaَao.

37
00:05:55,447 --> 00:05:58,917
Gluposti. Via klasa ne«e
promeniti stav. Zato bi?

38
00:05:59,127 --> 00:06:02,199
- Zbog samoodranja.
- Pa ja o tome i pri*am.

39
00:06:02,367 --> 00:06:06,918
Reformama zamazuju o*i nama,
navodno radikalnoj tampi.

40
00:06:07,087 --> 00:06:09,317
A ko stoji iza te tvoje
klasne zavere?

41
00:06:09,527 --> 00:06:12,724
Ne kaem da je zavera.
Oni se tite to bolje mogu.

42
00:06:12,967 --> 00:06:15,197
Zdravo, Kejt!
- A mi smo slepi kod o*iju.

43
00:06:15,407 --> 00:06:17,523
Ne slaem se. Najcini*niji
stav koji sam *uo.

44
00:06:17,687 --> 00:06:20,918
Izvinite. - Ne moe
oti«i usred rasprave.

45
00:06:21,407 --> 00:06:22,840
Moram.

46
00:06:24,047 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles