Preview Subtitle for Our World


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:11,100 --> 00:00:14,500
Sper ca Statele Unite să nu fie
implicate în acest război.

2
00:00:15,300 --> 00:00:18,100
Cred că aşa se va întâmpla.

3
00:00:18,700 --> 00:00:21,400
Vă asigur şi vă reasigur ...

4
00:00:21,800 --> 00:00:26,800
... că toate eforturile Guvernului
vor fi făcute în această direcţie.

5
00:00:27,900 --> 00:00:32,500
Cît timp voi deţine această putere
o voi folosi ca să previn ...

6
00:00:33,600 --> 00:00:38,900
... orice atingere a păcii
în Statele Unite.

7
00:00:40,600 --> 00:00:48,300
LUMEA ÎN RĂZBOI

8
00:00:56,500 --> 00:01:02,700
7. Pe propriul nostru drum

9
00:01:03,600 --> 00:01:10,500
S.U.A. 1939 - 1942

10
00:01:11,518 --> 00:01:21,288
Traducerea şi adaptarea:
Mihai Dumitraşcu - Klaxxy

11
00:01:33,800 --> 00:01:35,900
După Primul Război Mondial ...

12
00:01:36,100 --> 00:01:38,500
... a existat un curent izolaţionist ...

13
00:01:38,600 --> 00:01:44,300
... şi sentimentul că intrarea în Primul
Război Mondial a fost o eroare ...

14
00:01:45,500 --> 00:01:49,600
... că au murit prea mulţi
pentru interesele Europei ...

15
00:01:49,800 --> 00:01:51,400
... au făcut ca ţara
să devină izolaţionistă.

16
00:01:52,000 --> 00:01:55,100
N-am nicio tangenţă cu
problemele Europei.

17
00:01:55,400 --> 00:01:57,800
- Luptaţi-vă singuri în războaiele voastre!
- Încă un război? Nu pentru mine!

18
00:01:58,000 --> 00:02:00,600
De data asta America nu se va implica.
Ştiu că eu nu o voi face.

19
00:02:00,800 --> 00:02:06,000
Dacă va fi război în Europa, ţara noastră
trebuie să îşi amintească ...

20
00:02:06,100 --> 00:02:08,300
... de primii preşedinţi, pentru a preveni
confuzia adusă de străini.

21
00:02:10,200 --> 00:02:13,700
La începutul anului 1940
ambasadorul britanic la Washington ...

22
00:02:13,800 --> 00:02:18,700
... raporta că 9 americani din 10 se opun
intervenţiei americane în război.

23
00:02:19,000 --> 00:02:21,300
Câţiva dintre ei,
precum membrii Partidului Nazist ...

24
00:02:21,500 --> 00:02:23,900
... spuneau că ar trebui ca America
să îi sprijine pe inamicii Marii Britanii.

25
00:02:24,300 --> 00:02:27,000
Evreii trebuiesc controlaţi.

26
00:02:41,400 --> 00:02:43,800
Ţara era extrem de divizată.

27
00:02:44,200 --> 00:02:47,800
Pe de o parte mişcarea "America" declara
că ţara trebuie apărată prin izolare.

28
00:02:48,300 --> 00:02:50,600
Pe de altă parte exista
comisia William Allan White ...

29
00:02:50,800 --> 00:02:54,700
... care afirma că pentru apărarea Americii
trebuiesc sprijiniţi Aliaţii.

30
00:02:55,500 --> 00:02:58,500
Mai existau opinii curioase,
precum Charles Lindbergh şi alţii ...

31
00:02:58,700 --> 00:03:00,100
... care se erijau în
voci ale izolaţionismului.

32
00:03:00,700 --> 00:03:04,700
În trecut am colaborat cu o Europă
dominată de Anglia şi Franţa.

33
00:03:05,600 --> 00:03:09,900
În viitor va trebui să colaborăm
cu o Europă dominată de Germania.

34
00:03:11,500 --> 00:03:14,700
Charles Lindbergh, datorită
extraordinarei sale charisme ...

35
00:03:14,900 --> 00:03:19,500
... era o figură populară, aproape un erou
al poporului, şi avea o mare influenţă.

36
00:03:20,100 --> 00:03:24,000
Cred că toate celebrităţile
aveau o mare influenţă ...

37
00:03:24,200 --> 00:03:26,700
... şi fără sprijinul lor nu am fi putut
avea sprijinul poporului.

38
00:03:27,500 --> 00:03:30,9
[...]
Everything OK? Download subtitles