Preview Subtitle for Stay Alive


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:03:08,955 --> 00:03:10,388
لا

2
00:03:32,879 --> 00:03:36,747
كيـف كانـــت ؟
لعبـــت هـذه اللعبــــة أبقــــي حيــــاً

3
00:03:36,816 --> 00:03:39,580
عن جـد فهــي أرعــــب لعبـــة بعـد الهيـكل القاتـــل

4
00:03:39,652 --> 00:03:42,052
إنهـا مخيفــــة حقــــاً مرعبـــــة

5
00:03:42,121 --> 00:03:45,955
هل ستلعبهـــا هنا هل تستطيـــع الحضــور أتريــد أن تأتـــي ؟

6
00:03:46,025 --> 00:03:49,256
يا صـاح سآتـــي هـذا الأسبـــوع وسـوف ننســـخ واحـــدة

7
00:03:49,329 --> 00:03:52,264
ســوف آراك بنهايـــة الأسبـــوع
لاحقـــــاً

8
00:04:44,484 --> 00:04:48,443
تبـــاً لك يا رجـل آلا تــدق ؟
حسنـــاً آســــف

9
00:04:48,521 --> 00:04:52,423
أغلــق البـــاب يا منحــــرف
وجدتـكم باللعبـــة حيــث تبـــدون رائعيـــن

10
00:04:52,492 --> 00:04:54,289
لم نلعــــب منـذ ساعـــات

11
00:04:54,360 --> 00:04:57,818
لوميــس حبيبـــي يجــب أن نحصــل لك على أمـــرأة

12
00:04:57,897 --> 00:05:02,527
إذن ما الأمــر ما التالـــي هل تريــد المشاهــدة أم مــاذا ؟

13
00:05:02,602 --> 00:05:06,936
إسمــع ريـكس قم لي بخدمــة لا توســخ سريــر والـدي , ممـكن ؟

14
00:06:08,468 --> 00:06:10,299
حسنــــاً

15
00:06:23,516 --> 00:06:26,451
هـذا ليــس حقيقــــي لا تفــــزع

16
00:06:52,445 --> 00:06:55,039
أهـــلاً

17
00:06:57,016 --> 00:06:59,780
من هنـــاك ؟

18
00:07:00,753 --> 00:07:02,584
ريــكس

19
00:07:05,158 --> 00:07:07,319
ســــارة

20
00:07:09,829 --> 00:07:12,423
لا

21
00:07:12,498 --> 00:07:14,295
أرجـــوك

22
00:07:14,367 --> 00:07:16,164
أوه

23
00:08:13,426 --> 00:08:15,917
كان هـذا سريعـــــاً
أهـلاً كيـف حــالك ؟

24
00:08:15,995 --> 00:08:19,123
هل أهتممـــت بتقريــــر مارينــــا ؟
كنــت على وشـــك ذلك

25
00:08:19,198 --> 00:08:21,223
لا تنزعـــــج

26
00:08:22,235 --> 00:08:25,398
يريـد رؤيتــك حــالاً وحالتـــه النفسيـــة رهيبـــة

27
00:08:25,471 --> 00:08:29,271
عيـد ميــلاد سعيــد بالمناسبـــة
شــكراً عزيــزي

28
00:08:29,342 --> 00:08:31,003
أهــــلاً

29
00:08:36,749 --> 00:08:38,774
... كنــت فقــط سأفعـــل
فــوق الشهــــر

30
00:08:38,851 --> 00:08:41,319
هـذه هي المــدة التي كنــت أعمـــل عليهــــا

31
00:08:41,387 --> 00:08:43,218
صحيــــح

32
00:08:43,289 --> 00:08:45,814
هــذه 100 ... هـذه مائـــة ساعــــة

33
00:08:45,892 --> 00:08:48,986
آســف ســوف أنهــي تقريـــر المارينـــا بالسرعــة الممكنـــة

34
00:08:49,061 --> 00:08:51,586
الما ... المـــــاذا ؟

35
00:08:51,664 --> 00:08:55,156
تقريـــر مارينــــا
نعــــم

36
00:08:55,234 --> 00:08:57,099
آه يا رجـــل

37
00:08:57,169 --> 00:08:58,193

38
00:08:58,771 --> 00:09:00,261
هاتــــش مــــــاذا ؟

39
00:09:00,339 --> 00:09:03,740
أتعــرف مـــاذا ؟ تفضــل بالجلــوس وريـــح نفســـك , أتفقنــا ؟

40
00:09:03,809 --> 00:09:09,475
إسمعنـي جيـداً , لقد وظفتــك لســبب واحـد ســـبب واحـد فقـط

41
00:09:09,549 --> 00:09:12,643
الآن يقـول المرشـد بأن أفـرغ الذخيـرة والرئيـس يمـــوت

42
00:09:12,718 --> 00:09:17,314
عفـواً آلازلنـا نتـكلم عن التــل الهــادئ 4 , صـح ؟

43
00:09:17,390 --> 00:09:18,948
صــح

44
00:09:19,025 --> 00:09:25,931
حسنــاً , ليـس لدي أي شـئ آخـر أقولـه لك
! لديـك المفجــــر الضخــــم

45
00:09:25,998 --> 00:09:28,933
هل أبـدو كالأحمــق نعـم لدي المفجــــر

46
00:09:29,001 --> 00:09:31,128
حسنـــاً إذن نعــم أفرغــــه

47
00:09:31,203 --> 00:09:35,333
... أعنـي بأنك ستحصـل على الكثيـر من الذخيـرة وتعطيــل
ممكـن آحصـل على إجـازة غـداً ؟

48
00:09:35,408 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles