Preview Subtitle for Barefoot Contessa


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:11,470 --> 00:00:13,430
Îl cunoaşte cineva pe acest gigolo?

2
00:00:13,514 --> 00:00:14,848
Eu îl cunosc.

3
00:00:15,516 --> 00:00:18,060
E contele Vincenzo Torlato-Favrini.

4
00:00:18,685 --> 00:00:20,187
Nu e un gigolo.

5
00:00:20,646 --> 00:00:23,398
E mai puţin gigolo decât
oricare dintre noi.

6
00:00:23,899 --> 00:00:28,403
Şi fără îndoială mai puţin decât orcine pe
care l-aţi putea întâlni dv., d-le Bravano.

7
00:00:28,487 --> 00:00:31,323
E cam fălos pentru
un simplu conte.

8
00:00:32,032 --> 00:00:33,325
Draga mea Lulu,

9
00:00:33,534 --> 00:00:35,410
sunt conţi şi conţi,

10
00:00:35,911 --> 00:00:38,080
la fel cum sunt regi şi regi.

11
00:00:38,413 --> 00:00:41,542
Printre conţi,
Torlato-Favrini e un rege,

12
00:00:41,834 --> 00:00:43,460
aşa cum printre regi,

13
00:00:44,294 --> 00:00:45,629
eu sunt un bufon.

14
00:00:47,005 --> 00:00:49,633
Prezenţa sa într-un astfel de loc,

15
00:00:49,758 --> 00:00:51,885
în mijlocul unor oameni ca noi,
mă miră nespus.

16
00:00:55,347 --> 00:00:57,266
Şampania mea nu e destul de rece.

17
00:00:59,560 --> 00:01:03,522
Alberto, îl cunoşti cumva
pe marchizul de Baudenaire?

18
00:01:03,647 --> 00:01:05,691
O familie foarte distinsă...

19
00:01:05,858 --> 00:01:09,695
A fost ultima dată când am văzut-o
pe Maria Vargas,

20
00:01:10,529 --> 00:01:13,448
pe care lumea o cunoştea
cu numele de Maria Damata.

21
00:01:15,200 --> 00:01:16,326
Dar care a murit

22
00:01:16,451 --> 00:01:19,496
contesa Torlato-Favrini.

23
00:01:33,218 --> 00:01:34,761
"Ce-o fi, o fi."
[vorbeşte contele]

24
00:01:35,679 --> 00:01:39,057
Un vechi proverb italian,
deloc imaginativ.

25
00:01:40,142 --> 00:01:42,269
E deviza casei mele

26
00:01:42,352 --> 00:01:44,605
de mai bine de 450 de ani.

27
00:01:45,397 --> 00:01:47,274
Şi a fost bine aleasă,

28
00:01:47,441 --> 00:01:50,694
întrucât stirpea Torlato-Favrini
se va stinge în curând

29
00:01:51,278 --> 00:01:54,114
iar deviza noastră n-ar putea fi
mai potrivită pentru asta.

30
00:01:54,448 --> 00:01:56,617
"Ce-o fi, o fi."

31
00:02:00,245 --> 00:02:01,872
O generalizare uşor de făcut.

32
00:02:02,039 --> 00:02:03,624
Un panaceu.

33
00:02:04,583 --> 00:02:08,253
Sunt ceea ce sunt, fac ceea ce fac,
şi nu pot schimba nimic.

34
00:02:08,420 --> 00:02:10,797
Şi de aceea nu mă simt vinovat de nimic.

35
00:02:11,089 --> 00:02:12,758
Prostii, desigur.

36
00:02:15,552 --> 00:02:18,055
Dar nu am nici o altă explicaţie,

37
00:02:18,555 --> 00:02:20,390
dacă trebuie să fie una,

38
00:02:20,599 --> 00:02:24,061
pentru cum şi de ce a început totul
între Maria şi mine.

39
00:02:32,110 --> 00:02:33,403
Şofam,

40
00:02:34,029 --> 00:02:37,199
ca de atâtea ori.

41
00:02:37,783 --> 00:02:40,285
Şofam fără o destinaţie anume,

42
00:02:41,411 --> 00:02:44,039
doar pentru a scăpa de
insuportabila povară

43
00:02:44,122 --> 00:02:46,583
a nopţilor fără somn.

44
00:02:46,917 --> 00:02:49,378
Şi a zorilor inerţi care urmau.

45
00:02:51,713 --> 00:02:56,093
Dar de ce, dintre atâtea destinaţii
din lume,

46
00:02:56,385 --> 00:03:00,556
am ales de acea dată să trec frontiera
Italiei cu Franţa?

47
00:03:01,098 --> 00:03:02,933
Din toate drumurile posibile,

48
00:03:03,016 --> 00
[...]
Everything OK? Download subtitles