Preview Subtitle for A New Way Home


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:10,600 --> 00:00:12,400
Doar pentru camerele de filmat
ale reporterilor de război ...

2
00:00:12,700 --> 00:00:15,200
... purtau aceste perechi de dansatori
măşti de gaze.

3
00:00:15,500 --> 00:00:19,000
Oricum, germanii nu au folosit niciodată
gaze toxice împotriva civililor britanici.

4
00:00:20,400 --> 00:00:24,900
Armele utilizate de Hitler împotriva
civililor britanici au fost bombele.

5
00:00:25,900 --> 00:00:29,100
Peste două milioane de case
au fost distruse, devastate ...

6
00:00:30,300 --> 00:00:33,900
... şi, începând cu Londra,
oraşe întregi au fost masacrate.

7
00:00:34,900 --> 00:00:40,700
Focurile şi explozibilii puternici au pus
la încercare modul de viaţă britanic.

8
00:00:42,373 --> 00:00:53,006
LUMEA ÎN RĂZBOI

9
00:00:58,800 --> 00:01:05,091
15. Focurile de acasă

10
00:01:06,200 --> 00:01:13,337
Marea Britanie
1940 - 1944

11
00:01:18,973 --> 00:01:28,092
Traducerea şi adaptarea:
Mihai Dumitraşcu - Klaxxy

12
00:01:48,800 --> 00:01:50,100
Din noiembrie 1940 ...

13
00:01:50,400 --> 00:01:53,000
... germanii au încetat să mai bombardeze
exclusiv Londra.

14
00:01:53,400 --> 00:01:57,400
Primul oraş din interior care a fost
lovit grav a fost Coventry.

15
00:02:08,800 --> 00:02:12,900
Inima de o tonă a catedralei
a fost aruncată în afara oraşului.

16
00:02:18,500 --> 00:02:20,400
Poporul era stupefiat ...

17
00:02:20,600 --> 00:02:23,400
... ca şi guvernul de altfel,
de focul uriaş.

18
00:02:27,500 --> 00:02:31,500
Teoretic, oraşele
Birmingham, Eton şi Rugby ...

19
00:02:31,800 --> 00:02:34,600
... trebuiau să ajute cu pompieri
oraşul Coventry ...

20
00:02:34,800 --> 00:02:38,100
... şi i-au ajutat,
dar când aceştia au sosit ...

21
00:02:38,500 --> 00:02:43,800
... au văzut că racordurile hidranţilor
de apă din oraş erau diferite ...

22
00:02:44,400 --> 00:02:48,600
... aşa încât cooperarea
a fost imposibilă.

23
00:02:49,700 --> 00:02:54,800
Mai mult, au existat
360 de spărturi în reţelele de gaze ...

24
00:02:55,100 --> 00:02:57,300
... astfel că toate serviciile
au fost paralizate.

25
00:02:57,700 --> 00:03:00,500
Aprovizionarea cu apă era întreruptă.

26
00:03:00,800 --> 00:03:05,700
Rezolvarea problemei apei,
necesară pompierilor, era imposibilă.

27
00:03:07,400 --> 00:03:11,000
Regele şi Ministrul de Interne,
Morrison, au vizitat Coventry.

28
00:03:11,900 --> 00:03:14,200
În ziua următoare
a sosit Herbert Morrison.

29
00:03:14,400 --> 00:03:19,000
Militarii voiau să impună Legea Marţială,
dar noi ne-am opus.

30
00:03:20,900 --> 00:03:23,200
Consilierul Bill Alliwell
şi cu mine am spus:

31
00:03:23,400 --> 00:03:27,200
... "Nu! Aceasta trebuie să fie
o iniţiativă civilă."

32
00:03:27,400 --> 00:03:30,200
Au continuat să facă presiuni ...

33
00:03:30,900 --> 00:03:38,500
... iar eu şi angajaţii zonali
am început să conducem operaţiile.

34
00:03:38,700 --> 00:03:41,600
Au fost şapte săptămâni de dictatură.

35
00:03:43,300 --> 00:03:46,300
În manualul de apărare civilă ...

36
00:03:46,500 --> 00:03:49,500
... nu le era indicat
autorităţilor locale ...

37
00:03:50,400 --> 00:03:53,500
... cum să reacţioneze
într-o situaţie de calamitate ...

38
00:03:53,800 --> 00:03:58,400
... ca cea din dimineaţa de 15 noiembrie.

39
00:03:59,900 --> 00:04:02,900
În timp ce Ministrul de Interne, Morrison,
încerca să
[...]
Everything OK? Download subtitles