Preview Subtitle for Trust Me


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ01,113 --> 00Ψ00Ψ04,758
Verujte mi
01x05 - Mnogo vie od poziva

2
00Ψ00Ψ05,080 --> 00Ψ00Ψ08,932
Izvini duo. Volela sam
te samo zbog tvoje plate.

3
00Ψ00Ψ10,225 --> 00Ψ00Ψ14,917
Mogu li ponovoΠ Malo mi se pomealo
u glavi. -Dobra je... dovoljno.

4
00Ψ00Ψ15,543 --> 00Ψ00Ψ21,279
Nikome se ne svia, previe je... Nastavi.
Ne mogu da verujem da je Arc mobile

5
00Ψ00Ψ21,280 --> 00Ψ00Ψ25,043
ponitio selekciju dan pre
snimanja reklame. -Znam. Idioti.

6
00Ψ00Ψ25,103 --> 00Ψ00Ψ28,118
Pozvau Los Aneles i
pomeriti snimanje. -taΠ Ne.

7
00Ψ00Ψ28,133 --> 00Ψ00Ψ31,980
Nemoj. To je loa ideja. -Hou da
ovo bude sjajno. -ujem puno "Ja".

8
00Ψ00Ψ32,003 --> 00Ψ00Ψ35,648
ta se dogodilo sa "Mi"Π ekaj,
ne, u pravu si. Ovo je spot koji si

9
00Ψ00Ψ35,649 --> 00Ψ00Ψ39,293
poturio bez svog partnera. -Kada
e se manuti togaΠ -Moda nikad.

10
00Ψ00Ψ39,548 --> 00Ψ00Ψ46,105
Moda neu nikad. -Izvini duo.
Volela sam te samo zbog tvoje plate.

11
00Ψ00Ψ47,966 --> 00Ψ00Ψ52,113
Evo je. ena je roena za ulogu
supruge oveka koji izgubi sve.

12
00Ψ00Ψ52,133 --> 00Ψ00Ψ56,948
Sjajna je. Realna, eljna. Mogu da je vidim
u braku. -Izgleda kao Pussycat Doll.

13
00Ψ00Ψ57,035 --> 00Ψ01Ψ00,266
Izgovara to kao da je loe.
Gordone, objasni mu.

14
00Ψ01Ψ00,719 --> 00Ψ01Ψ03,233
Zapravo, samo sam svratio
da vas obavestim da odlazim.

15
00Ψ01Ψ04,083 --> 00Ψ01Ψ08,055
Let ne kree do 6Ψ00.
-Ne, naputam RGM.

16
00Ψ01Ψ09,528 --> 00Ψ01Ψ13,303
ekaj. Odlazi odavde,
kao ne radi vie ovdeΠ

17
00Ψ01Ψ13,337 --> 00Ψ01Ψ18,224
Da, da. Pa, 14 godina...
Vreme je. -O emu to priaΠ

18
00Ψ01Ψ18,277 --> 00Ψ01Ψ25,898
Pa, sledim nove mogunosti. Kakogod, eleo
sam da se zahvalim. Sreno na snimanju.

19
00Ψ01Ψ26,432 --> 00Ψ01Ψ30,877
Bie to sjajan spot. Nikad neu zaboraviti
potez koji si napravio. -Neu ni ja...

20
00Ψ01Ψ30,890 --> 00Ψ01Ψ34,677
Kada se slogan pojavi na kraju,
ugovori posao. -To je klasika.

21
00Ψ01Ψ34,717 --> 00Ψ01Ψ36,167
Hvala.
-Sjajno. -O, hvala.

22
00Ψ01Ψ36,283 --> 00Ψ01Ψ39,034
Zato sam i uao u ovaj posao.
-Ne mogu da verujem. To je toΠ

23
00Ψ01Ψ39,113 --> 00Ψ01Ψ43,231
Svratite kasnije na na sprat. uo
sam da ima torta. -Oboavam torte.

24
00Ψ01Ψ43,415 --> 00Ψ01Ψ44,898
Kakva je, okoladnaΠ

25
00Ψ01Ψ47,760 --> 00Ψ01Ψ51,308
To je iznenaenje. Obojici
u vam ostaviti po pare.

26
00Ψ01Ψ54,533 --> 00Ψ01Ψ57,960
To nije u vezi trke. -ta nije u vezi
trkeΠ -To je bilo u vezi torte.

27
00Ψ01Ψ58,033 --> 00Ψ01Ψ59,921
Oboavam okoladnu
tortu. -Svi je oboavaju.

28
00Ψ01Ψ59,933 --> 00Ψ02Ψ02,290
Takoe volim i od vanile.
Oboavam obe.

29
00Ψ02Ψ02,313 --> 00Ψ02Ψ05,613
Ne elim da je zbunjenost oko
torte poslednje ega e se seati,

30
00Ψ02Ψ05,711 --> 00Ψ02Ψ09,467
zna, na dan kada je dobio otkaz.
-Misli da je dobio otkazΠ -Definitivno.

31
00Ψ02Ψ09,503 --> 00Ψ02Ψ13,215
Nogiran, bivi radnik, kairan. uo
si ga... "Sledim nove mogunosti."

32
00Ψ02Ψ13,403 --> 00Ψ02Ψ15,459
uvene poslednje rei, drue moj.
-Ne veruje da je dao otkazΠ

33
00Ψ02Ψ15,537 --> 00Ψ02Ψ17,966
U dananje vremeΠ Nema anse.
-Mogu li da ga otpusteΠ

34
00Ψ02Ψ18,013 --> 00Ψ02Ψ23,045
Nije ba da imamo puno Gordona
u firmi. -Zapita se ko je sledei.

35
00Ψ02Ψ24,690 --> 00Ψ02Ψ29,708
Kakve veze ima gde sam uoΠ
Poenta je da nisam uo od tebe.

36
00Ψ02Ψ29,748 --> 00Ψ02Ψ33,681
Ja sam joj otac. Zar ne mis
[...]
Everything OK? Download subtitles