Preview Subtitle for Monsieur Klein


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:13,129 --> 00:01:23,144
Translation
ZALMEN BEHAR

2
00:01:31,040 --> 00:01:33,000
Изпъкнали венци.

3
00:01:37,840 --> 00:01:39,440
Лек прогнатизъм.

4
00:01:43,960 --> 00:01:45,680
Извит нос.

5
00:01:48,800 --> 00:01:50,840
Нормално назолабиално разстояние.

6
00:01:54,720 --> 00:01:56,680
Много ниска носова преграда.

7
00:01:59,480 --> 00:02:01,440
Месести устни.

8
00:02:02,840 --> 00:02:06,800
Изразен прогнатизъм на челюстта
типичен за неевропейските раси.

9
00:02:12,400 --> 00:02:14,360
Ниско чело.

10
00:02:16,960 --> 00:02:18,920
Корените на косата са дълбоки.

11
00:02:19,021 --> 00:02:22,921
Коса гъста, мазна, лъскава.

12
00:02:26,160 --> 00:02:28,550
Нормални уши.

13
00:02:28,621 --> 00:02:30,509
Меки части на ушите без срастване.

14
00:02:31,150 --> 00:02:33,004
Издължени очи.

15
00:02:34,542 --> 00:02:36,843
Горни клепачи леко увиснали.

16
00:02:37,366 --> 00:02:38,963
Мургав тен.

17
00:02:38,990 --> 00:02:43,570
Изражение на лицето
типично еврейско.

18
00:02:44,173 --> 00:02:46,508
Нееврейска мимика
по време на прегледа.

19
00:02:48,046 --> 00:02:49,660
Сега вървете.

20
00:02:53,998 --> 00:02:57,500
Широки бедра по природа.

21
00:02:57,535 --> 00:02:59,364
Сега ходете на пръсти.

22
00:03:01,294 --> 00:03:03,204
Плоско стъпало на краката.

23
00:03:03,854 --> 00:03:06,330
Пълна липса на свод.

24
00:03:08,046 --> 00:03:09,988
Облечете се.

25
00:03:11,053 --> 00:03:13,475
Долуподписаният, декларирам...

26
00:03:13,550 --> 00:03:18,154
...че според морфологичните
и поведенчески данни...

27
00:03:19,680 --> 00:03:22,059
изследвания субект може да принадлежи,

28
00:03:22,900 --> 00:03:25,669
на народ от семитската раса...

29
00:03:27,470 --> 00:03:30,918
или с еврейски произход,

30
00:03:30,919 --> 00:03:33,285
или арменски...

31
00:03:33,358 --> 00:03:35,267
или арабски.

32
00:03:35,917 --> 00:03:39,840
За сега, случая може да се
счита за неясен.

33
00:03:48,037 --> 00:03:49,648
Можете да си ходите.

34
00:03:49,678 --> 00:03:51,336
Колко ви дължа?

35
00:03:51,366 --> 00:03:52,907
При моята секретарка.

36
00:03:52,941 --> 00:03:55,592
Полицията ще ви изпрати
резултатите.

37
00:04:08,334 --> 00:04:10,330
15 франка.

38
00:04:48,814 --> 00:04:50,669
Как беше?

39
00:04:51,598 --> 00:04:53,187
Добре.

40
00:04:54,000 --> 00:04:56,200
А при теб?
- Добре.

41
00:05:01,294 --> 00:05:03,149
Не ти ли каза нещо повече?

42
00:05:05,038 --> 00:05:06,645
А на теб?

43
00:05:15,000 --> 00:05:17,318
Господин Клайн?
- Да, аз съм.


44
00:05:17,390 --> 00:05:19,462
Моля, ще влезете ли?

45
00:05:22,606 --> 00:05:24,264
Исках да ви видя.

46
00:05:24,334 --> 00:05:27,912
Имам нещо, което може
да ви заинтересува.


47
00:05:29,390 --> 00:05:31,626
Някой общ приятел ли ви изпраща?

48
00:05:33,070 --> 00:05:35,077
Не мисля, че се познаваме.
- Не.


49
00:05:36,398 --> 00:05:39,813
Казаха ми,
че може би сте заинтересован


50
00:05:39,886 --> 00:05:42,406
да купувате картини,

51
00:05:43,022 --> 00:05:45,510
произведения на изкуството.
- Да, да, възможно е.


52
00:05:48,493 --> 00:05:50,566
Вижте, тук имам една картина,

53
00:05:50,638 --> 00:05:52,525
произведение на Адриан ван Остаде.

54
00:05:53,422 --> 00:05:55,5
[...]
Everything OK? Download subtitles