Preview Subtitle for The Jesters


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:12,192 --> 00:03:17,698
To je zgodba o usodi naroda,
ki se je spremenila

2
00:03:17,739 --> 00:03:23,412
zaradi kraljevega vrojenega znamenja
na zadnjici kraljevega dojenèka.

3
00:03:24,621 --> 00:03:27,416
Tiranski kralj Roderick
se vraèa na svoj grad.

4
00:03:28,000 --> 00:03:31,587
Pred nekaj meseci se je polastil
prestola s tem,

5
00:03:31,587 --> 00:03:34,590
da je pobil vso kraljevo druino.

6
00:03:35,424 --> 00:03:40,429
Roderickova krona pa je v nevarnosti,
ker so se razirile govorice,

7
00:03:40,470 --> 00:03:43,140
da je kraljevi dojenèek, zakoniti
naslednik, preivel pokol.

8
00:03:44,224 --> 00:03:47,936
V gozdu naj bi ga skrivala
skupina ljudi,

9
00:03:48,061 --> 00:03:52,524
ki jo vodi pogumni in pravièni
upornik znan kot

10
00:03:52,566 --> 00:03:54,943
Èrni Lisjak!

11
00:04:06,246 --> 00:04:10,000
Otrok ivi! Smrt tiranu!
Èrni Lisjak.

12
00:04:10,083 --> 00:04:12,669
Spet Èrni Lisjak!
Hitro v grad!

13
00:04:23,138 --> 00:04:28,018
V mojem kraljestvu so uporniki.
Morilci na vsakem drevesu!

14
00:04:28,435 --> 00:04:32,689
Zakaj me obkroajo sami tepci?
Ravenhurst! Ravenhurst!

15
00:04:32,814 --> 00:04:33,774
Gospod!

16
00:04:33,815 --> 00:04:36,818
Kako si mogel biti tako nesposoben,
tako bedast,

17
00:04:36,818 --> 00:04:38,487
da si dopustil, da je
dojenèek ostal iv?

18
00:04:38,487 --> 00:04:39,905
Velièanstvo, nobenega dojenèka ni.

19
00:04:39,988 --> 00:04:42,991
Moji moje trdijo, da je
vsa kraljeva druina pomrla.

20
00:04:43,283 --> 00:04:44,868
Verjemite, velièanstvo,
to je neumnost.

21
00:04:44,993 --> 00:04:47,621
Neumnost? Temu reèe
neumnost, Ravenhurst!

22
00:04:47,663 --> 00:04:50,207
Je to neumnost, da ne morem
jezditi po svojem kraljestvu

23
00:04:50,249 --> 00:04:52,417
ne da bi me napadli?

24
00:04:52,459 --> 00:04:55,170
Moj otrok, za las sem
uel smrti.

25
00:04:55,337 --> 00:04:56,713
O, oèe!

26
00:04:57,297 --> 00:05:01,051
Vsak dan upori.
Kdo je Èrni Lisjak?

27
00:05:01,093 --> 00:05:04,346
Ubijalec in pustolovec
s peèico upornikov.

28
00:05:04,388 --> 00:05:06,098
Danes uporniki
jutri armada!

29
00:05:06,181 --> 00:05:08,100
Potrebujemo vojake
in oroje!

30
00:05:08,141 --> 00:05:10,644
Lahko bi se povezali
z Griswoldom s severa!

31
00:05:10,686 --> 00:05:14,314
Poveimo se z njim! Jutri
pride na turnir.

32
00:05:14,398 --> 00:05:15,399
Povezava z Griswoldom...

33
00:05:15,482 --> 00:05:17,192
Velièanstvo, upornike
lahko premagamo.

34
00:05:17,192 --> 00:05:19,236
Griswold ima vojake
in oroje.

35
00:05:19,278 --> 00:05:21,530
Ne potrebujemo
pomoèi s severa.

36
00:05:21,613 --> 00:05:24,533
Toda Griswold je moèan.

37
00:05:24,575 --> 00:05:26,034
Morda preveè.

38
00:05:26,034 --> 00:05:28,620
Prijatelj Ravenhurst se boji,

39
00:05:28,662 --> 00:05:31,331
da bi Griswold prevzel njegovo
mesto kraljeve desne roke!

40
00:05:31,373 --> 00:05:32,541
Za to bo umrl!

41
00:05:32,583 --> 00:05:33,876
Eden od naju bo!

42
00:05:34,168 --> 00:05:37,045
Stop! Stop! Stop, sem rekel!

43
00:05:37,796 --> 00:05:39,464
Poloita meèa,
cepca!.

44
00:05:41,341 --> 00:05:43,969
Velièanstvo! -Molèi! -Toda velièanstvo!
Molèi! -Oprostite, velièanstvo.

45
00:05:44,011 --> 00:05:48,182
In ti tud
[...]
Everything OK? Download subtitles