Preview Subtitle for The Wackiest Ship In The Army


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:16,933 --> 00:00:20,619

TAB SAVEZNIچKIH SNAGA
BRIZBEJN, AUSTRALIJA, FEBRUAR 1943.

2
00:00:20,620 --> 00:00:24,485
Ako se se«ate Perl Harbora...

3
00:00:24,486 --> 00:00:28,486
seti«ete se i da su slede«ih godina
Japanci bili gotovo nepobedivi.

4
00:00:28,895 --> 00:00:31,830
Ipak, na po*etku 1943.
im je uzeta mera.

5
00:00:31,831 --> 00:00:33,831
Zaustavili su ih
marinci na Gvadalkanalu,

6
00:00:33,832 --> 00:00:35,868
mornarica u Koralnom moru...

7
00:00:35,869 --> 00:00:38,003
i savezni*ke snage na Novoj Gvineji.

8
00:00:38,004 --> 00:00:42,236
Bilo je to vreme dalekosenih
odluka, o*ajni*ke strategije...

9
00:00:42,409 --> 00:00:45,411
i neverovatno smelih kontranapada...

10
00:00:45,412 --> 00:00:47,579
a u jednom od njih su u*estvovala

11
00:00:47,580 --> 00:00:51,580
dva mlada, pametna
mornari*ka oficira.

12
00:00:55,508 --> 00:01:00,873
NAJ
A
AVIJI VOJNI BROD

13
00:01:02,065 --> 00:01:06,065
VOJNI?

14
00:02:15,535 --> 00:02:19,995
Ova hrabra, pomalo neverovatna
avantura je po*ela porukom...

15
00:02:20,206 --> 00:02:23,542
potpisanom od komanduju«eg
generala za Jugozapadni Pacifik...

16
00:02:23,543 --> 00:02:25,824
i poslatom kao vrhunski prioritet

17
00:02:25,825 --> 00:02:28,847
usamljenom nosa*u u patroli
po Koralnom moru.

18
00:02:28,848 --> 00:02:33,410
Bio je to hitni zahtev za specijalno
kvalifikovanim mladim oficirima,

19
00:02:33,686 --> 00:02:36,722
za ekstremno delikatnu misiju.

20
00:02:36,723 --> 00:02:39,137
Zahtevan je *ovek...

21
00:02:39,138 --> 00:02:43,138
چovek koji moe da komanduje,
visoke inteligencije...

22
00:02:45,698 --> 00:02:47,945
Da ima uroَeni kvalitet...

23
00:02:47,946 --> 00:02:52,065
da brzo procenjuje
situaciju i donosi mudre odluke.

24
00:02:55,842 --> 00:03:00,802
U najve«em uzbuَenju,
komandni oficir

25
00:03:01,614 --> 00:03:06,210
je znao da ima *oveka koji ne
postavlja pitanja i nema izgovore.

26
00:03:06,686 --> 00:03:11,248
Izvrava«e nareَenja bez obzira
na prepreke koje mu sudbina postavi.

27
00:03:12,325 --> 00:03:15,127
Da...

28
00:03:15,128 --> 00:03:19,128
Za sat vremena, sa velikim
entuzijazmom i blagom glavoboljom...

29
00:03:19,332 --> 00:03:21,934
poru*nik Rip Krendal
je krenuo...

30
00:03:21,935 --> 00:03:26,099
na tajno sidrite, skrivenu luku,
obavijenu misterijom...

31
00:03:26,306 --> 00:03:31,073
koja je bila poznata samo kao
"negde u Junom Pacifiku."

32
00:03:32,979 --> 00:03:36,748
Evo Sedme flote,
pobednika u Koralnom moru...

33
00:03:36,749 --> 00:03:39,030
usidrene dok vida svoje rane

34
00:03:39,031 --> 00:03:42,654
i sanjari o predstoje«im bitkama.

35
00:03:42,655 --> 00:03:46,655
Evo i poru*nika kako gleda
svoj paso za veliku avanturu.

36
00:03:52,765 --> 00:03:55,801
Ovde, negde u flotili razara*a...

37
00:03:55,802 --> 00:03:58,737
njihovih snabdeva*a
i brodova za popravku...

38
00:03:58,738 --> 00:04:03,072
meَu odlu*nim borbenim kolima
klase Nevada, nosa*ima...

39
00:04:03,943 --> 00:04:06,360
smrtonosnim
krstaricama klase Bojsi,

40
00:04:06,361 --> 00:04:09,314
prate«im brodovima, i
brodovima svih klasa...

41
00:04:09,315 --> 00:04:14,994
naao je brod svojih snova, Eho...

42
00:04:15,221 --> 00:04:19,221
ovaj... u sopstvenoj klasi.

43
00:04:19,759 --> 00:04:22,995
Na prvi pogled, mogao bi
izgledati kao Engleski
[...]
Everything OK? Download subtitles