Preview Subtitle for Bulldozer


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{1160}{1226}{y:i}Wszyscy mówią mi, że tak trudno to osiągnąć
{1231}{1266}{y:i}To takie trudne, by się przedostać
{1271}{1309}{y:i}Nie ma sposobu, by to zafałszować
{1313}{1383}{y:i}Wszyscy mówią mi,
[...]
Everything OK? Download subtitles