Preview Subtitle for A Better Life


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:47,556 --> 00:00:50,189
—ъммит ≈нтертеймънт
представ¤:

3
00:01:05,735 --> 00:01:08,480
‘илма на  рис ”ейз

4
00:01:15,674 --> 00:01:18,370
ƒемиън Ѕишир

5
00:01:22,674 --> 00:01:25,078
’осе ’улиан

6
00:01:27,795 --> 00:01:31,094
ƒолорес ’ередиа

7
00:01:47,273 --> 00:01:49,576
ћузика: јлександре ƒесплат

8
00:02:52,846 --> 00:02:55,218
—ценарий: –оджър —имън

9
00:03:11,457 --> 00:03:13,948
 арлос!

10
00:03:14,093 --> 00:03:16,152
 арлос!

11
00:03:17,497 --> 00:03:19,431
 арлос!

12
00:03:29,674 --> 00:03:34,334
ѕќ-ƒќЅЏ– ∆»¬ќ“

13
00:03:37,550 --> 00:03:39,541
«дравейте как сме днес,

14
00:03:39,619 --> 00:03:41,553
днес ще ви покажем,
най-тъпите ¤сли на света.


15
00:03:41,621 --> 00:03:43,646
”бедете се сами.

16
00:03:54,667 --> 00:03:56,134
«драсти.

17
00:03:57,337 --> 00:03:58,429
 ак е?

18
00:04:00,073 --> 00:04:02,507
”морен съм. Ћ¤гам си.

19
00:04:07,380 --> 00:04:09,575
—тавай. Ћ¤гам си.

20
00:04:09,649 --> 00:04:11,674
ƒобре де. ћахам се.

21
00:05:15,581 --> 00:05:17,344
Ћуис.

22
00:05:18,151 --> 00:05:19,675
—тавай.

23
00:05:40,373 --> 00:05:42,898
Ѕаща, тр¤бват ми пари.

24
00:05:42,975 --> 00:05:44,840
ѕак ли? «а какво?

25
00:05:45,878 --> 00:05:48,403
ƒа куп¤ н¤кои
неща за училище.

26
00:05:49,082 --> 00:05:51,380
» от кога, ходиш на училище?

27
00:05:51,884 --> 00:05:53,442
¬секи божи ден.

28
00:05:54,987 --> 00:05:56,147
ƒа бе.

29
00:05:57,757 --> 00:06:00,089
 олко дни си
отсъствал тази година?

30
00:06:00,159 --> 00:06:02,992
Ќе знам, 18, 19.

31
00:06:05,832 --> 00:06:09,666
Ќе искам да пропускаш повече.
”чилището е много важно.

32
00:06:09,936 --> 00:06:11,233
“о е всичко.

33
00:06:11,304 --> 00:06:12,293
“ака ли, професоре?

34
00:06:13,206 --> 00:06:14,696
“ака, професоре.

35
00:06:15,541 --> 00:06:16,667
»скаш ли да станеш като мен?

36
00:06:17,110 --> 00:06:18,168
Ќе.

37
00:06:19,812 --> 00:06:22,372
ўе ми дадеш ли пари, или не?

38
00:06:22,982 --> 00:06:25,280
»скаш пари? ≈ла и работи.

39
00:06:26,219 --> 00:06:27,914
ћоже да дойдеш с мен в събота.

40
00:06:28,221 --> 00:06:30,246
Ќе мога, събота играем футбол.

41
00:06:30,323 --> 00:06:32,018
Ќе сте играли
футбол от години.

42
00:06:32,759 --> 00:06:35,057
«ащото лигата ни е шибана.

43
00:06:35,128 --> 00:06:38,723
јко искаш пари на този св¤т,
Ћуис, тр¤бва да се работи.

44
00:06:39,532 --> 00:06:41,363
“р¤бва ти работа.

45
00:06:42,535 --> 00:06:43,866
«авърши образованието си.

46
00:06:43,936 --> 00:06:48,066
«наеш ли? Ќе ми пука да вис¤
като стара жена на улицата.

47
00:06:51,778 --> 00:06:54,110
Ќе е забавно.

48
00:06:54,180 --> 00:06:55,943
Ќе го споменавай повече.

49
00:06:56,816 --> 00:06:58,943
ќтивай на училище.

50
00:07:00,486 --> 00:07:01,646
ѕо-д¤волите.

51
00:07:05,725 --> 00:07:08,091
—лушай, при¤тел.

52
00:07:08,461 --> 00:07:10,929
“ова не е просто,
камион или бизнес.

53
00:07:11,164 --> 00:07:13,689
 упуваш "јмериканската мечта".

54
00:07:14,000 --> 00:07:15,900
Ќе взимаш тво¤т камион.

55
00:07:16,135 --> 00:07:21,732
ƒобре. Ќе го ли купиш,
друг ще го вземе.

56
00:07:22,208 --> 00:07:27,077
ј купи ли го друг,
оставаш без работа.

57
00:07:27,513
[...]
Everything OK? Download subtitles