Preview Subtitle for Csi Ny Season 2 Pl


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,042 --> 00:00:04,171
www.napiprojekt.pl - nowa jakoœć napisów.
Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.

2
00:00:09,092 --> 00:00:12,638
* Gonna check her out,
she's my latest attraction. *

3
00:00:16,517 --> 00:00:19,811
* Gonna hang around,
wanna get a reaction. *

4
00:00:23,565 --> 00:00:27,069
* Gonna take her home,
'cause she's over romancing. *

5
00:00:27,152 --> 00:00:31,740
* Don't wanna hold hands and
talk about our little plans. All right ! *

6
00:00:34,409 --> 00:00:37,412
* Cold hard bitch,
just a kiss on the lips. *

7
00:00:37,454 --> 00:00:39,581
* And I was on my knees. *

8
00:00:39,831 --> 00:00:41,667
* I'm waiting, give me. *

9
00:00:41,708 --> 00:00:44,878
* Cold hard bitch,
she was shakin' her hips. *

10
00:00:44,920 --> 00:00:47,130
* And I that was all that I need. *

11
00:00:47,172 --> 00:00:49,007
* I'm waiting, give me. *

12
00:00:49,132 --> 00:00:51,969
* Cold hard bitch,
just a kiss on the lips. *

13
00:00:51,969 --> 00:00:54,429
* And I was on my knees. *

14
00:01:00,394 --> 00:01:02,938
Dobra chłopcy, kto chcę Kandy ?!

15
00:01:06,567 --> 00:01:07,860
Wybierz mnie!

16
00:01:08,360 --> 00:01:09,695
Wybierz mnie, wybierz mnie!

17
00:01:09,778 --> 00:01:10,946
Dawaj!

18
00:01:13,615 --> 00:01:15,909
* Yeah, I'm waiting. *

19
00:01:20,998 --> 00:01:23,792
* Yeah, I'm waiting... *

20
00:01:34,553 --> 00:01:36,471
Tak, tak, tak, tak, tak !

21
00:01:50,986 --> 00:01:53,614
* I'm waiting, give me... *

22
00:01:58,410 --> 00:02:02,122
Ofiara to Joanna Kelton,
pseudonim Kandy.

23
00:02:02,915 --> 00:02:04,750
Jest tutejszš głównš striptizerkš.

24
00:02:05,167 --> 00:02:06,543
Kto jš znalazł?

25
00:02:06,793 --> 00:02:08,420
Manager, Andy Kula.

26
00:02:08,587 --> 00:02:10,923
Jego dziewczyny przychodzš tutaj między występami.

27
00:02:11,215 --> 00:02:13,884
Poszedł szukać Kandy, i znalazł jš tutaj, tak wyglšdajšcš.

28
00:02:13,884 --> 00:02:15,302
Powiedział coœ jeszcze?

29
00:02:15,302 --> 00:02:17,971
Tak, powiedział, że ofiara miała dzisiaj wieczorem walkę w kisielu...

30
00:02:17,971 --> 00:02:19,806
z nadmiernie agresywnym klientem.

31
00:02:19,890 --> 00:02:21,350
Wyrzucono go z klubu.

32
00:02:21,350 --> 00:02:23,769
Nie był stałym bywalcem,
więc nikt nie wie jak się nazywał.

33
00:02:28,899 --> 00:02:32,319
Ostrożnie. Ten Reflektor jest rozgrzany do 1000 stopni,
może ci wypalić oczy.

34
00:02:33,695 --> 00:02:36,114
Scagnetti, znajdŸ kogoœ, kto wyłšczy to œwiatło.

35
00:02:36,114 --> 00:02:37,241
Dobra.

36
00:02:39,868 --> 00:02:41,161
Oznaki walki.

37
00:02:55,509 --> 00:02:56,969
Taki sam odcień szminki.

38
00:02:58,387 --> 00:03:00,597
Więc ofiara przyszła tutaj zapalić papierosa...

39
00:03:00,597 --> 00:03:02,099
Ktoœ jš zaatakował...

40
00:03:03,475 --> 00:03:04,685
I spalił...

41
00:03:07,771 --> 00:03:10,691
* CSI NY - Season 2 - Episode 11
"Trapped"

42
00:03:41,805 --> 00:03:45,225
* Kryminalne Zagadki Nowego Jorku

43
00:04:10,042 --> 00:04:11,293
W samš porę.

44
00:04:12,669 --> 00:04:14,838
- Chcesz tš stronę?
- Straszne.

45
00:04:15,005 --> 00:04:16,131
Taki koniec.

46
00:04:17,549 --> 00:04:19,092
- Gotowa?
- Tak.

47
00:04:19,426 --> 00:04:20,469
Raz..

48
00:04:20,928 --> 00:04:21,845
dwa..

49
00:04:21,970 --> 00
[...]
Everything OK? Download subtitles