Preview Subtitle for Bicentennial Man


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,208 --> 00:00:14,517
Bonga & Co.

2
00:00:15,888 --> 00:00:19,197
Uivajte !!!

3
00:01:07,328 --> 00:01:11,685
mojih 200 godina

4
00:03:22,448 --> 00:03:25,281
u ne tako dalekoj budu«nosti...

5
00:03:36,728 --> 00:03:39,003
-Lijepo mjestace.
-Vidio sam i ljepih.

6
00:03:39,528 --> 00:03:42,122
N.A. ROBOTlCS
"DOIVOTNA USLUGA I SIGURNOST"

7
00:03:52,288 --> 00:03:53,801
Siَite dolje.

8
00:03:57,528 --> 00:03:59,200
-Dobar dan.
-'Dan, gospodine.

9
00:03:59,288 --> 00:04:01,597
-Gdje «emo ovo smjestiti?
-Ovdje.

10
00:04:01,688 --> 00:04:03,679
Hajde, imam iznenaَenje za vas.

11
00:04:03,768 --> 00:04:07,238
Ovdje, gospodine?

12
00:04:07,688 --> 00:04:09,121
Evo, moe ovdje.

13
00:04:14,608 --> 00:04:16,724
Duo, makni se.

14
00:04:19,048 --> 00:04:20,845
-
to je to, tata?
-چekaj.

15
00:04:50,528 --> 00:04:52,758
Hvala. Uivajte u vaem NDR-u.

16
00:05:07,568 --> 00:05:11,163
North Am Robotics,
model za doma«instvo, NDR-1 14.

17
00:05:11,248 --> 00:05:13,239
Serijski broj 583625.

18
00:05:21,448 --> 00:05:22,358
Zdravo.

19
00:05:23,608 --> 00:05:24,563
Zdravo.

20
00:05:27,448 --> 00:05:28,961
Vi ste moja obitelj?

21
00:05:31,808 --> 00:05:33,127
Mislim da jesmo.

22
00:05:42,528 --> 00:05:45,645
-lzgleda strano.
-Ne izgleda strano, nego glupo.

23
00:05:46,168 --> 00:05:47,317
Ne bih rekao.

24
00:05:47,408 --> 00:05:50,559
Jenny Harrison i Kate McCalister
ve« ih imaju.

25
00:05:51,248 --> 00:05:53,204
-Svi su oni isti.
-
to je to?

26
00:05:53,288 --> 00:05:54,607
Android.

27
00:05:55,008 --> 00:05:56,361

to je to Andrew?

28
00:05:59,008 --> 00:06:00,646
Ho«e li to biti moje ime?

29
00:06:01,048 --> 00:06:02,037
Zato ne?

30
00:06:02,568 --> 00:06:03,717
Dobro zvu*i.

31
00:06:04,528 --> 00:06:05,597
Zdravo, Andrew.

32
00:06:05,688 --> 00:06:07,087
Zdravo, gospodine.

33
00:06:07,648 --> 00:06:09,718
Zanima li vas *uti "Tri Zakona Robotike"?

34
00:06:09,808 --> 00:06:12,368
Kau da je to jako zabavno predstavljanje.

35
00:06:13,088 --> 00:06:14,043
Naravno.

36
00:06:14,368 --> 00:06:17,440
Ho«ete li se malo udaljiti,
kako bih to to bolje izveo?

37
00:06:31,168 --> 00:06:32,726
Prvi Zakon:

38
00:06:32,888 --> 00:06:35,561
Robot ne smije povrijediti ljudsko bi«e...

39
00:06:35,768 --> 00:06:39,602
niti, usljed nedjelotvornosti,
dopustiti da se ljudsko bi«e povrijedi.

40
00:06:40,088 --> 00:06:41,567
Drugi Zakon:

41
00:06:42,008 --> 00:06:44,522
Robot mora sluati sve ljudske naredbe...

42
00:06:44,928 --> 00:06:48,523
osim onih koje nisu u skladu
s prvim zakonom.

43
00:06:48,928 --> 00:06:49,963
Tre«i Zakon:

44
00:06:50,048 --> 00:06:52,846
Robot se mora zatititi...

45
00:06:53,048 --> 00:06:56,085
osim ako pritom ne kri prva dva zakona.

46
00:07:01,408 --> 00:07:03,478
Andrew, nemoj to vie *initi.

47
00:07:04,088 --> 00:07:06,602
Naravno. To je jednokratno.

48
00:07:07,688 --> 00:07:10,566
Postoji jo jedna mogu«nost
koju moram naglasiti.

49
00:07:10,648 --> 00:07:13,208
Moete me imati sa ili bez karaktera.

50
00:07:13,368 --> 00:07:15,962
elite vidjeti demo verziju s karakterom?

51
00:07:16,048 --> 00:07:18,278
Ne, hvala. Dosta nam je ovo to imamo.

52
00:07:18,368 --> 00:07:20,598
Mudar izbo
[...]
Everything OK? Download subtitles