Preview Subtitle for Harper


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,586 --> 00:00:04,588
/Nazywam się Abby Mills.

2
00:00:05,380 --> 00:00:07,716
/Powróciłam do domu na Harper's Island.

3
00:00:08,383 --> 00:00:11,595
/Mój najlepszy przyjaciel miał się ożenić
/z wymarzonš dziewczynš.

4
00:00:12,012 --> 00:00:13,889
/Stało się coœ strasznego.

5
00:00:15,682 --> 00:00:17,809
/Ludzie zaczęli być mordowani.

6
00:00:20,187 --> 00:00:23,482
/John Wakefield żyje.

7
00:00:23,815 --> 00:00:26,610
/I chce zabić nas wszystkich.

8
00:00:26,985 --> 00:00:28,612
/Została nas tylko garstka.

9
00:00:28,820 --> 00:00:30,781
/Nie wiemy, komu ufać
/i do kogo się zwrócić.

10
00:00:30,989 --> 00:00:33,784
/Ale musimy trzymać się razem
/i walczyć,

11
00:00:33,992 --> 00:00:35,702
/jeœli chcemy pozostać przy życiu.

12
00:00:39,998 --> 00:00:42,000
/Poprzednio w "Harper's Island":

13
00:00:42,209 --> 00:00:48,507
Szeryf wyszedł nam na spotkanie.
Odezwiemy się, gdy aresztujemy więŸnia.

14
00:00:48,882 --> 00:00:50,801
Może szeryf wie,
że Abby jest córkš Wakefielda

15
00:00:51,009 --> 00:00:52,803
i w ten sposób jš karze.

16
00:00:53,011 --> 00:00:55,305
Nie rozumiem, dlaczego mój ojciec
miałby to robić.

17
00:00:55,514 --> 00:00:57,808
Zabójstwa.
Porwanie Madison.

18
00:00:58,016 --> 00:01:00,686
Jimmy, możesz zabrać nas
swojš łodziš do Seattle?

19
00:01:00,894 --> 00:01:01,687
Tak, mogę.

20
00:01:01,895 --> 00:01:04,314
Dalej, stary!
Odpalaj go!

21
00:01:04,481 --> 00:01:05,816
Jimmy, uciekaj!

22
00:01:07,484 --> 00:01:08,485
- Jimmy!
- Stój!

23
00:01:08,694 --> 00:01:11,113
Po drugiej stronie wyspy
jest jeszcze jedna łódŸ.

24
00:01:11,280 --> 00:01:13,615
Może uda nam się
do niej dotrzeć.

25
00:01:13,782 --> 00:01:16,785
Mamy towarzystwo.

26
00:01:18,620 --> 00:01:19,705
To John Wakefield.

27
00:01:19,913 --> 00:01:20,914
John Wakefield nie żyje.

28
00:01:21,081 --> 00:01:23,000
Strzeliłem do niego,
ale nigdy nie odnalazłem ciała.

29
00:01:23,208 --> 00:01:26,086
- Jestem córkš Wakefielda?
- Jesteœ mojš córkš!

30
00:01:58,118 --> 00:02:00,204
To ty.

31
00:02:00,704 --> 00:02:03,207
Jesteœ bardzo podobna do matki.

32
00:02:06,418 --> 00:02:09,004
Czemu to robisz?

33
00:02:09,213 --> 00:02:11,798
Nie wiesz?

34
00:02:12,007 --> 00:02:12,799
/Abby!

35
00:02:14,593 --> 00:02:16,803
Abby.

36
00:02:17,012 --> 00:02:22,100
To Wakefield.

37
00:02:22,309 --> 00:02:23,018
Ucieka.

38
00:02:23,185 --> 00:02:24,311
On ucieka!

39
00:02:24,520 --> 00:02:25,896
Abby, czekaj!

40
00:02:26,104 --> 00:02:26,980
- Puœć mnie!
- Stój!

41
00:02:27,189 --> 00:02:29,691
- On ucieka!
- On właœnie tego chce!

42
00:02:29,900 --> 00:02:31,693
Zajmiemy się nim.
Zrobimy to, ale nie w ten sposób.

43
00:02:31,902 --> 00:02:35,280
Musimy to zaplanować.

44
00:02:35,489 --> 00:02:38,492
Nie, nie, nie...

45
00:02:40,619 --> 00:02:42,412
Nie!

46
00:02:48,794 --> 00:02:52,214
Powinniœmy zabrać go do szpitala,
do doktora Campbella.

47
00:02:52,381 --> 00:02:55,300
Nie jest tam teraz bezpiecznie.

48
00:02:55,509 --> 00:02:58,720
Poza tym, dobrze ci idzie.

49
00:02:58,887 --> 00:03:04,518
Nie martwię się poparzeniami, tylko tym,
że jeszcze się nie obudził.

50
00:03:04,685 --> 00:03:07,813
Jak udało mu się przetrwać ten wybuch?

51
00:03:07,980 --> 00:03:11,108
Zawsze miał farta.

52
00:03:1
[...]
Everything OK? Download subtitles