Preview Subtitle for Men Behaving Badly


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
дОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ

1
00:00:25,951 --> 00:00:28,884
непристойни лйуди

2
00:00:49,381 --> 00:00:53,130
ТА МИСЛИ О ТРОЛИЗМУ?
- оНАЙ ПАТУЛЙАК (ТРОЛ)?

3
00:00:53,441 --> 00:00:57,153
нЕ, ТО ЙЕ тРОЙ тЕМПЕСТ.
тРОЙЕ У КРЕЖЕТУ, УТРОЙЕ.

4
00:00:57,436 --> 00:01:00,424
а, ДА, ДОБРО ЙЕ ТО.
йА САМ С ЙЕДНОМ УОСМОРО,

5
00:01:00,703 --> 00:01:03,357
ТО ЙЕ УТРОЙЕ ПЛУС УПЕТОРО.

6
00:01:03,940 --> 00:01:07,203
кОМБИ ЕНСКИХ СТАЙЕ НА
СЕМАФОРУ, ЙЕДНА ПРОТУРА ГЛАЖУ

7
00:01:07,489 --> 00:01:10,592
КРОЗ ПРОЗОР И КАЕ: "уСКОИ
И СЖИМА НАМ НАПРАЖИ ПО БЕБУ."

8
00:01:11,247 --> 00:01:14,352
бА ОТЖОРЕНО, ЗАР НЕ?
- дА, БИЛЕ СУ КАЛУЕРИЦЕ.

9
00:01:15,007 --> 00:01:18,566
мИСЛИМ ДА СУ ПОПИЛЕ КРИГЛУ
ПРЕЖИЕ У ЕКСПРЕС-РЕСТОРАНУ.

10
00:01:18,842 --> 00:01:21,820
йЕСИ ЛИ ИКАДА ПРОБАО
С ПРЕОБЛАЕНЙЕМ У КРЕЖЕТУ?

11
00:01:22,138 --> 00:01:25,424
дА. йЕДНОМ САМ ЗАМОЛИО дОРОТИ
ДА СЕ ОБУЕ КАО БОЛНИАРКА.

12
00:01:25,691 --> 00:01:28,743
оНА ТО ЙЕСТЕ.
- нИЙЕ НАМ БА УСПЕЛО.

13
00:01:29,039 --> 00:01:32,171
оНДА ЙЕ ОНА МЕНЕ ЗАМОЛИЛА
ДА СЕ ОБУЕМ КАО ФАРМЕР

14
00:01:32,444 --> 00:01:35,133
И ДОЕМ ДА ЙЕ СПАСЕМ.
- нЕ КАО АРМЕР?

15
00:01:35,392 --> 00:01:39,301
дА, ТАКО ЙЕ. оБРУКАО САМ СЕ.
йО ИМАМ СЕЛЙАКУ БЛУЗУ.

16
00:01:39,919 --> 00:01:42,361
хОЕМО ЛИ СЕСТИ?
- зАТО НЕ.

17
00:01:42,614 --> 00:01:45,497
кАКО НАПРЕДУЙЕ ЛОЖ НА ПОСАО?
- нЕУ ДА ПРЕНАГЛЙУЙЕМ.

18
00:01:45,820 --> 00:01:48,282
нЕ БИ ТЕ УБИЛО ДА ПЛАТИ
КИРИЙУ. - ТА, КАСНИМ?

19
00:01:48,747 --> 00:01:52,402
оДМАХ У ДА ПЛАТИМ. кОЛИКО?
- 657 ФУНТИ.

20
00:01:55,876 --> 00:01:59,437
зНА, ЗАПРАЖО БИХ ДА ПРОЖОДИМ
МАЛО ЖИЕ ЖРЕМЕНА КОД КУЕ,

21
00:01:59,706 --> 00:02:03,950
ЙЕР дЕБС РАДИ ПОЛА РАДНОГ
ЖРЕМЕНА. ИТАЖ ДАН ЙЕ ГОРЕ,

22
00:02:04,266 --> 00:02:08,291
А ЙА САМ ДОЛЕ. кАО ОНА СЕРИЙА.
- "йАДНИ, ЗАГОРЕЛИ СУСЕД"?

23
00:02:09,594 --> 00:02:12,899
нЕ. "гОРЕ-ДОЛЕ". уПРАЖО ЙЕ
РАСКИНУЛА С дЕНСИЛОМ,

24
00:02:13,213 --> 00:02:16,333
АКО САДА СТУПИМ У АКЦИЙУ
УПАЛИЕ МИ.

25
00:02:16,616 --> 00:02:19,658
уПАЛИЕ ТИ САМО АКО СЕ ОБОЙЕ
НАЕТЕ НА ПУСТОМ ОСТРЖУ,

26
00:02:19,963 --> 00:02:22,713
А ОНА ПОЙЕДЕ ОТРОЖНУ БОБИЦУ
ИЛИ ОРАХ

27
00:02:22,958 --> 00:02:25,929
И ПОСТАНЕ ПРИЖРЕМЕНО ГЛУЖА,
НЕМА, ГЛУПА, ЗАБОРАЖНА

28
00:02:26,236 --> 00:02:29,498
И ОАЙНИКИ ЕЛЙНА СЕКСА.
- АНСЕ СУ МИ ПОЛА-ПОЛА, ЗНАИ?

29
00:02:33,988 --> 00:02:37,932
мОМЦИ, ТА КАЕТЕ НА ДЕО
ЗА ИТАНЙЕ? пРОДАЙЕМ ЛО394 --> 00:02:42,666
зАТО, лЕСЕ? - пИЖАРА КАЕ
ДА ПРИЖЛАИМ ПРЕЖИЕ СТАРАЦА

31
00:02:43,058 --> 00:02:48,264
КОЙИМА ПЛЙУЖАКА ЖИСИ ИЗ УСТА.
АСОПИСЕ САМ УЗЕО ИЗ КАНТЕ.

32
00:02:48,672 --> 00:02:53,736
лЕСЕ, У ОЖОМЕ ЙЕ ЙЕДНО СТАРО
ПРЕНО ЙАЙЕ. - дА!

33
00:02:56,762 --> 00:02:59,157
уЗЕУ ГА.

34
00:03:04,338 --> 00:03:08,436
жИДИ! у ИСТРАИЖАНЙУ ПИЕ
ДА ЙЕ 12 ОДСТО ПЛААЛО СЕКС.

35
00:03:08,859 --> 00:03:11,705
и ЙА САМ.
- йЕСИ ЛИ РЕКАО дОРОТИ?

36
00:03:12,011 --> 00:03:14,728
тО ЙЕСТЕ БИЛА дОРОТИ.

37
00:03:15,066 --> 00:03:19,107
лЙУБАЖНА ИГРА? - нЕ,
ЗНАЛА ЙЕ ДА ОАЙНИКИ ЕЛИМ.

38
00:03:22,366 --> 00:03:26,698
с КОЛИКО СИ ЕНСКИХ СПАЖАО?
- тЕКО ЙЕ РЕИ, ЗАИСТА.

39
00:03:26,970 --> 00:03:30,284
жАНО ЙЕ СТЕИ ИСКУСТЖО, ДА НЕ
МИСЛИ ДА СИ НЕТО ПРОПУСТИО.

40
00:03:30,677 --> 00:03:33,170
дА. с КОЛИКО НЙИХ СИ ТИ БИО?

41
00:03:37,664 --> 00:03:40,930
оЗБИЛ
[...]
Everything OK? Download subtitles