Preview Subtitle for 03 Jughead


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,100 --> 00:00:01,300
Lost'un önceki bölümlerinde...

2
00:00:01,400 --> 00:00:04,170
Her ne kadar Ben Linus Orchid
istasyonunu yerinden oynatsa da,...

3
00:00:04,300 --> 00:00:06,000
...bizi de yerimizden oynattı.

4
00:00:06,100 --> 00:00:07,360
Yani bu ada zamanda yolculuk mu yapıyor?

5
00:00:07,610 --> 00:00:11,280
Evet, Ya ada ya da biz bu yolculuğu yapıyoruz.

6
00:00:13,650 --> 00:00:17,040
Oxford Üniversitesine gitmene ihtiyacım var.

7
00:00:17,080 --> 00:00:18,780
Buluştuğumuz yere git!

8
00:00:18,810 --> 00:00:20,810
Oraya geri dönüp annemi bulmana
ihtiyacım var! Annemin adı...

9
00:00:20,840 --> 00:00:23,110
Sen iyi misin?

10
00:00:23,140 --> 00:00:26,550
- Adadaydım.
- Sen üç yıl önce adadan kurtuldun.

11
00:00:26,580 --> 00:00:30,080
Şu an güvendesin.
Sadece bir rüya.

12
00:00:30,110 --> 00:00:32,680
Ben rüya görmüyordum, Pen.

13
00:00:32,710 --> 00:00:34,780
Sanırım bir anımdı.

14
00:00:34,781 --> 00:00:42,181
Indivx Altyazı Ekibi

15
00:00:48,880 --> 00:00:50,980
Efren Salonga?

16
00:00:51,010 --> 00:00:52,610
Ef-efren Salonga!

17
00:00:52,650 --> 00:00:54,210
Efren Salonga?

18
00:00:57,380 --> 00:00:59,880
Efren Salonga!

19
00:00:59,910 --> 00:01:01,350
Efren Salonga!

20
00:01:04,280 --> 00:01:05,840
Efren Salonga!

21
00:01:07,680 --> 00:01:09,710
Efren Salonga?

22
00:01:09,750 --> 00:01:12,410
Sen de kimsin?

23
00:01:12,450 --> 00:01:13,880
Sen doktor musun?

24
00:01:13,910 --> 00:01:15,350
Evet.

25
00:01:15,380 --> 00:01:17,310
Problem nedir?

26
00:01:22,180 --> 00:01:24,240
Bu işleri bildiğinden emin misin?

27
00:01:24,280 --> 00:01:26,210
- Evet, evet!
- Çünkü çok kan var, dostum!

28
00:01:26,240 --> 00:01:28,510
- Ne kadar kan?
- Geliyorum, Penny!

29
00:01:31,580 --> 00:01:33,650
Sakin ol, Pen.
Bak bir doktorumuz var.

30
00:01:33,680 --> 00:01:35,780
Nerede kaldın?!

31
00:01:35,810 --> 00:01:38,680
Herşey güzel olacak, tamam mı?
Tamam, şimdi başlıyoruz.

32
00:01:38,710 --> 00:01:41,840
Tamam. Derin nefes al, Penny, tamam mı?
Sadece derin nefes al.

33
00:01:41,880 --> 00:01:43,810
Derin nefes al.

34
00:01:43,840 --> 00:01:47,040
-Nefes alamıyorum.
- Çok iyisin. Çok iyisin.

35
00:01:47,080 --> 00:01:49,780
Tamam, şimdi biraz güçlü ol, tamam mı?

36
00:01:49,810 --> 00:01:51,710
- Hadi çık artık.
- Lütfen daha kuvvetli.

37
00:01:54,140 --> 00:01:55,650
Sık kendini. Sık kendini.

38
00:01:55,680 --> 00:01:57,210
Yapamıyorum!

39
00:01:57,240 --> 00:01:59,210
Evet, yapabi... yapabilirsin, Penny.

40
00:01:59,240 --> 00:02:00,840
Ikın! Ikın!

41
00:02:00,880 --> 00:02:04,410
Tamam, ıkın şimdi, Penny. Ikın!

42
00:02:04,450 --> 00:02:06,880
Hadi, penny. Aynen böyle. Geliyor.

43
00:02:06,910 --> 00:02:09,710
Daha kuvvetli ıkın! Hadi, Penny. Ikın!

44
00:02:09,750 --> 00:02:11,880
Kafasını görebiliyorum!
Kafasını görebiliyorum!

45
00:02:11,910 --> 00:02:13,940
- Bir daha! Ikın!
- Onu görebiliyorum. Geliyor.

46
00:02:15,580 --> 00:02:17,510
Geliyor! Geliyor!

47
00:02:21,210 --> 00:02:24,480
İşte bu.

48
00:02:24,510 --> 00:02:26,450
İşte bu.

49
00:02:26,480 --> 00:02:29,650
Tanrım, Penny. Bu kadar işte.

50
00:02:29,680 --> 00:02:31,980
Erkek.

51
00:02:39,040 --> 00:02:41,480
Seni seviyorum, Pe
[...]
Everything OK? Download subtitles