Preview Subtitle for Apartment Girls


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,829 --> 00:00:05,985
->> Bad Girls Czech Site <<-

2
00:00:06,000 --> 00:00:09,074
FDb.cz - navstivte svet filmu

3
00:00:20,870 --> 00:00:25,087
www.badgirls.cz

4
00:00:36,283 --> 00:00:40,182
Serie 1 Epizoda 1: Oni a my

5
00:00:44,006 --> 00:00:45,719
Pأeklad a titulky:

6
00:00:46,785 --> 00:00:47,035
L

7
00:00:47,814 --> 00:00:48,175
Lu

8
00:00:48,723 --> 00:00:49,205
Luc

9
00:00:49,600 --> 00:00:49,992
Luci

10
00:00:50,532 --> 00:00:50,854
Luciی

11
00:00:51,330 --> 00:00:53,172
Luciی

12
00:00:53,676 --> 00:00:55,459
Korekce:

13
00:00:55,799 --> 00:00:56,049
C

14
00:00:56,657 --> 00:00:56,978
Ca

15
00:00:57,408 --> 00:00:57,709
Cal

16
00:00:58,098 --> 00:00:58,394
Call

17
00:00:58,738 --> 00:00:59,051
Calla

18
00:00:59,365 --> 00:00:59,660
Callan

19
00:01:00,032 --> 00:01:00,393
Callant

20
00:01:00,721 --> 00:01:01,071
Callanth

21
00:01:01,425 --> 00:01:03,348
Callanthـ

22
00:01:12,870 --> 00:01:15,296
Ok, dv*ata, kon*me...

23
00:01:16,015 --> 00:01:18,201
No tak, pأestaُte,

24
00:01:18,965 --> 00:01:21,057
sbalte si ty krیmy a zpیtky na cely

25
00:01:21,924 --> 00:01:22,702
Ale my jsme jet neskon*ily

26
00:01:22,702 --> 00:01:25,699
- Pأeruil jsi jej vystoupen!
- Jo, musme jet zkouet,

27
00:01:26,071 --> 00:01:27,523
je to jinك, kdy na sob mیme tohle oble*en

28
00:01:27,746 --> 00:01:29,464
Chce m dostat do malـru?

29
00:01:29,862 --> 00:01:30,996
Jet pt minut...

30
00:01:31,465 --> 00:01:32,215
Shell

31
00:01:33,208 --> 00:01:35,479
Prosm, kvؤli mn

32
00:01:35,812 --> 00:01:37,483
U tak jsem ti dal dvacet minut navc

33
00:01:38,450 --> 00:01:40,058
Do hajzlu s tm

34
00:01:42,030 --> 00:01:43,668
No tak, nekomplikujte mi to jet vc,

35
00:01:45,420 --> 00:01:46,856
mؤete v tom pokra*ovat v pیtek.

36
00:01:47,249 --> 00:01:48,107
A te pohyb

37
00:01:49,076 --> 00:01:51,168
Hej Rachel, mیm ti od Shell nco vyأdit

38
00:01:51,841 --> 00:01:52,060
Co?

39
00:01:52,655 --> 00:01:54,599
Doufی, es nezapomnla na to, cos jsi j slbila,

40
00:01:54,973 --> 00:01:56,719
nerada by ti to pأipomnala

41
00:01:57,810 --> 00:01:59,974
Julie, mly jste pknـ hadأky

42
00:02:02,031 --> 00:02:05,474
Dominika mیme rیdi, je to chlapec k zulbیn

43
00:02:06,467 --> 00:02:07,108
Jo, dky moc, Julie

44
00:02:08,395 --> 00:02:09,500
Co أkیte, byly jsme dobrك, pane?

45
00:02:10,327 --> 00:02:13,498
Hm..jo,vكbornك, fantastickك,

46
00:02:15,499 --> 00:02:16,187
velmi...profesionیln

47
00:02:16,847 --> 00:02:17,662
Hnulo to s vیma? Co?

48
00:02:20,080 --> 00:02:20,703
Dejte pokoj

49
00:02:21,848 --> 00:02:23,127
On se *ervenی!

50
00:02:25,968 --> 00:02:29,631
Dominik je chlapk skvlك, pust nیs z tك hnusnك cely

51
00:02:32,453 --> 00:02:33,864
Pohyb, pohyb

52
00:02:45,182 --> 00:02:46,598
Jak se ti lbil dnen ve*er, Rachel?

53
00:02:47,975 --> 00:02:49,649
- Pknك
- Jenom pknك?

54
00:02:49,977 --> 00:02:51,388
Myslm, e j schیz jej dt, pane Fennere

55
00:02:51,879 --> 00:02:54,707
Nevdl jsem, e mی dt. Kolik mu je?

56
00:02:55,273 --> 00:02:57,777
10 mscؤ, proto ji nemؤu mt tady u seb
[...]
Everything OK? Download subtitles