Preview Subtitle for William Tell


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:06,500 --> 00:00:07,458
- Здрасти.
- Здрасти.

2
00:00:08,292 --> 00:00:08,958
Оу, ями.

3
00:00:10,208 --> 00:00:12,833
- Дай ми малко.
- Не Грейс, недей.

4
00:00:13,583 --> 00:00:15,500
О Боже. Това е отвратително.

5
00:00:16,667 --> 00:00:18,875
- Какво е?
- Плодов шейк.

6
00:00:19,875 --> 00:00:21,292
Кой плод е сив?

7
00:00:23,083 --> 00:00:23,542
Крушите.

8
00:00:26,292 --> 00:00:26,667
Какво?

9
00:00:28,375 --> 00:00:29,667
- Оу.
- Оу, за...

10
00:00:30,375 --> 00:00:31,500
Оу, мондо гориво.

11
00:00:34,958 --> 00:00:36,875
Опитваш се да натрупаш.

12
00:00:36,875 --> 00:00:39,083
Не, хранителна добавка е.

13
00:00:39,750 --> 00:00:40,833
Не, не е.

14
00:00:42,958 --> 00:00:44,583
Искаш големи ръце.

15
00:00:45,750 --> 00:00:47,750
За да можеш да си вземеш голям мъж

16
00:00:47,750 --> 00:00:49,667
и да ги причлечеш в твоята
бърлога за зум-зум.

17
00:00:49,667 --> 00:00:52,750
Добре, много ти благодаря.
Това ще е достатъчно Грейс.

18
00:00:52,750 --> 00:00:54,958
- O Боже мой, какво става?
- Какво?

19
00:00:54,958 --> 00:00:57,125
Бутоните ти изкачат!
Блузата ти се разкъсва!

20
00:00:57,125 --> 00:01:00,125
Уголемяваш се!
Ставаш зелен!

21
00:01:00,542 --> 00:01:04,542
Благодаря ти. Извини ме,
това очевидно те забавлява.

22
00:01:04,625 --> 00:01:05,458
О Боже мой.

23
00:01:06,333 --> 00:01:09,042
Пише, че предизвиква растеш
на гръдната област.

24
00:01:10,125 --> 00:01:12,167
Иксаш ли да го пробваш?

25
00:01:16,833 --> 00:01:19,625
Мислех си, че знам всичко за теб,

26
00:01:20,125 --> 00:01:22,833
но ти си мистерия,
обвита в загадка,

27
00:01:22,833 --> 00:01:25,500
обграден от енигма,
растящи гърди.

28
00:01:26,417 --> 00:01:27,917
Както и да е, как си?

29
00:01:29,000 --> 00:01:31,750
Добре съм. Карън
отива на ваканция,

30
00:01:31,792 --> 00:01:34,208
така че трябва да си
намеря асистент за седмицата.

31
00:01:34,208 --> 00:01:36,708
Карън си оправя ноктите
и прелиства каталози цял ден.

32
00:01:36,708 --> 00:01:40,833
Какво ще прави на ваканция?
Може би офис работа.

33
00:01:48,083 --> 00:01:48,917
О Боже мой.

34
00:01:50,000 --> 00:01:52,083
Виж, недей.
Прекалено лесно е.

35
00:01:53,083 --> 00:01:55,292
Просто ми дай нещо да облека,
защото не мога да мина през друг блок

36
00:01:55,292 --> 00:01:56,833
в този Клингон костюм.

37
00:01:57,167 --> 00:01:59,667
Искаш да не ти се смеем,
когато изглеждаш така.

38
00:01:59,667 --> 00:02:01,583
Това би било... нелогично.

39
00:02:03,792 --> 00:02:07,167
Седни, извънземни интимен-сервитьоре.
Кажи ни за болката си.

40
00:02:07,167 --> 00:02:10,208
Звездната бар мицва
на Брандън Шварц.

41
00:02:11,958 --> 00:02:13,833
Декорът, ЮСС Ентърпрайс.

42
00:02:14,375 --> 00:02:16,500
Менюто, интергалактически кошер.

43
00:02:17,667 --> 00:02:21,375
Да не споменаваме повърнатото
от един малък Борг върху дрехите ми.

44
00:02:21,375 --> 00:02:23,250
Капитане, след по-подробно изследване,

45
00:02:23,250 --> 00:02:27,250
вярмам, че идентифицирах
фомата на живот като "гейлиън".

46
00:02:31,667 --> 00:02:35,708
Идваме с мир. Моля не
пренареждайте мебелите ни.

47
00:02:38,042 --> 00:02:39,708
Знаета ли какво?
Довиждане.

48
00:02:40,458 --> 00:02:41,625
Добре, добре. Ще
[...]
Everything OK? Download subtitles