Preview Subtitle for 10000 Bc


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:08,700 --> 00:01:13,622
Slechts de tijd leert ons wat
waarheid is en wat een legende.


2
00:01:14,748 --> 00:01:17,960
Sommige waarheden
overleven de tijd niet.


3
00:01:18,126 --> 00:01:22,339
Maar de legende van het kind met
de blauwe ogen is eeuwigdurend...


4
00:01:22,547 --> 00:01:26,718
en wordt gefluisterd door de winden
van de Grote Witte Bergen.


5
00:01:27,719 --> 00:01:32,683
Wij, de Yagahl, jaagden
op het machtigste beest.


6
00:01:32,891 --> 00:01:34,643
De Mannak.

7
00:01:34,810 --> 00:01:37,187
Maar onze wereld veranderde.

8
00:01:37,354 --> 00:01:40,732
De Mannaks kwamen steeds later...

9
00:01:40,899 --> 00:01:44,277
en soms kwamen ze helemaal niet.

10
00:01:44,444 --> 00:01:46,446
Onze jagers werden ongerust.

11
00:01:46,655 --> 00:01:49,491
En ons volk leed honger.

12
00:01:53,328 --> 00:01:55,163
Slechts n van ons...

13
00:01:55,330 --> 00:01:59,584
die wij Oude Moeder noemen,
de laatste...


14
00:01:59,751 --> 00:02:03,130
Alleen zij spreekt
met de geesten der aarde...


15
00:02:03,296 --> 00:02:06,800
en vroeg hun of de voorvaders
ons konden redden.


16
00:02:12,848 --> 00:02:15,475
Ze vroeg het vele malen...

17
00:02:15,684 --> 00:02:21,314
tot haar vraag beantwoord werd
en we een teken kregen.


18
00:02:24,735 --> 00:02:28,947
Een teken van het begin
van het einde.


19
00:02:29,114 --> 00:02:32,993
We vonden haar in de bergen.
Bij een dode vrouw.

20
00:03:02,814 --> 00:03:04,816
De voorvaders hebben haar gestuurd.

21
00:03:25,587 --> 00:03:30,508
Ze komt ons waarschuwen
voor de vierpotige demonen...

22
00:03:30,717 --> 00:03:34,888
die een eind aan ons bestaan
zullen maken.

23
00:03:36,431 --> 00:03:41,478
Ze komen naar onze vallei als wij...

24
00:03:42,437 --> 00:03:45,482
op onze laatste jacht zijn.

25
00:03:46,691 --> 00:03:49,736
Maar vrees niet.

26
00:03:50,820 --> 00:03:54,950
Tijdens die jacht
zal een krijger opstaan...

27
00:03:55,116 --> 00:04:00,121
en zij zal zijn vrouw worden.

28
00:04:00,413 --> 00:04:03,750
Ze leiden ons naar een nieuw leven...

29
00:04:03,917 --> 00:04:09,214
en de Yagahl zullen nooit meer
honger lijden.

30
00:04:13,343 --> 00:04:18,598
Die nacht zag Oude Moeder
niet het gezicht van de krijger...


31
00:04:18,807 --> 00:04:24,813
maar ze wist wel dat het kind
met de blauwe ogen een zegen was.


32
00:04:25,855 --> 00:04:29,442
Voor ons volk was ze Evolet...

33
00:04:29,609 --> 00:04:31,695
de belofte des levens.

34
00:04:32,070 --> 00:04:36,700
Maar voor het jongetje D 'Leh
was ze nog veel meer.


35
00:04:52,424 --> 00:04:56,553
En Yagahl geloofde niet in de
voorspelling van Oude Moeder.


36
00:04:56,720 --> 00:04:59,139
De vader van de jongen.

37
00:04:59,347 --> 00:05:03,852
De drager van de Witte Speer
en de houder van de jachtfluit.


38
00:05:05,854 --> 00:05:09,232
Ik waak over je zoon
als was hij mijn kind.

39
00:05:10,483 --> 00:05:16,030
Dat weet ik. Beloof me dat je niemand
vertelt waarom ik ben vertrokken.

40
00:05:21,119 --> 00:05:24,205
We kunnen niet wachten
op de laatste jacht.

41
00:05:38,052 --> 00:05:40,388
Nog een keer.
- Goeie worp.

42
00:05:40,597 --> 00:05:42,0
[...]
Everything OK? Download subtitles