Preview Subtitle for Split Screen


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:47,397 --> 00:01:50,063
Po*et «u od vremena mnogo
prije nego to sam roَen

2
00:01:51,604 --> 00:01:55,395
Kada je dolo vrijeme da
se rodi moja sirota mama.

3
00:01:56,520 --> 00:01:58,561
moja baka Ana Bronski...

4
00:01:59,560 --> 00:02:01,476
koja je bila jo mlada i naivna.

5
00:02:02,393 --> 00:02:06,393
*u*ala je u svojoj suknji
na ivici polja krumpira.

6
00:02:07,350 --> 00:02:09,809
To je bilo 1889. .

7
00:02:10,600 --> 00:02:12,390
u srcu Kaubie.

8
00:02:40,593 --> 00:02:41,634
Molim te!

9
00:03:22,081 --> 00:03:23,123
Pobjegao je.

10
00:03:24,039 --> 00:03:25,081
Jel`neko proao ovuda?

11
00:03:25,955 --> 00:03:27,038
Zove se Koljakek?

12
00:03:27,956 --> 00:03:30,870
- Svitac?
- Nizak sa irokim ramenima.

13
00:03:31,662 --> 00:03:34,495
Vidjela sam ga! Bjeao je k'o iz pakla!

14
00:03:35,162 --> 00:03:35,911
Kuda je otiao?

15
00:03:43,868 --> 00:03:44,826
Ne vjerujem.

16
00:03:56,157 --> 00:03:58,821
- Nije vano. Pobjegao je.
- Mora da je u Bisau.

17
00:03:59,696 --> 00:04:01,821
Ako nije ovdje, negdje mora da bude.

18
00:04:02,779 --> 00:04:04,404
Ovdje nema gdje drugdje.

19
00:04:06,737 --> 00:04:08,027
Ionako je po*ela da pada kia.

20
00:05:00,390 --> 00:05:02,014
U redu je, Koljakek...

21
00:05:03,013 --> 00:05:03,805
Zovem se Joseph

22
00:05:39,505 --> 00:05:43,461
Joseph i Ana skrivali su se pored rijeke...

23
00:05:44,337 --> 00:05:46,254
skoro godinu dana.

24
00:05:46,711 --> 00:05:51,336
Toliko je trebalo policiji da uhvati...

25
00:05:52,209 --> 00:05:53,960
mog djeda.

26
00:06:06,413 --> 00:06:08,248
Ne pucajte!

27
00:06:12,247 --> 00:06:14,745
- Nemojte da ga ubijete!
- Pucaj!

28
00:06:25,701 --> 00:06:27,659
Nakon tog skoka u vodu...

29
00:06:28,618 --> 00:06:30,909
Koljakeka nikad vie nitko nije vidio.

30
00:06:32,450 --> 00:06:34,907
Jedni kau da se udavio...

31
00:06:36,490 --> 00:06:37,864
drugi da je. .

32
00:06:38,699 --> 00:06:39,573
pobjegao u Ameriku...

33
00:06:40,407 --> 00:06:43,529
i da je u چikagu, pod
imenom Joe Koljek...

34
00:06:44,488 --> 00:06:45,571
postao milijuna.

35
00:06:47,196 --> 00:06:50,779
Kau da je zgrnuo pare
na drvetu za graَu...

36
00:06:51,486 --> 00:06:53,861
na ibicama...

37
00:06:55,069 --> 00:06:58,610
... i na vatrogasnom osiguranju.

38
00:07:11,481 --> 00:07:13,232

to se ti*e moje bake...

39
00:07:14,481 --> 00:07:18,106
... ona je godinama
sjedila u svojoj suknji...

40
00:07:19,395 --> 00:07:21,104
i prodavala na trnici.

41
00:07:23,603 --> 00:07:24,853
Guske!

42
00:07:25,769 --> 00:07:28,184
Ni predebele ni mnogo mrave!

43
00:07:29,309 --> 00:07:30,518
I ostarila je.

44
00:07:32,351 --> 00:07:33,766
Doao je Prvi svjetski rat...

45
00:07:34,517 --> 00:07:35,517
i umjesto gusaka. .

46
00:07:39,599 --> 00:07:41,307
imala je jedino repu za prodaju.

47
00:07:51,305 --> 00:07:53,805
Repa!

48
00:07:56,053 --> 00:07:58,011
I moja sirota mama je narasla.

49
00:07:59,261 --> 00:08:02,010
Brinula se za svog roَaka Jana.

50
00:08:03,843 --> 00:08:05,884
Jan je pozvan na dunost.

51
00:08:08,967 --> 00:08:10,882
- Ime?
- Bronski, Jan.

52
00:08:11,633 --> 00:08:13,964
- Godina roَenja?
- 1898.

53
00:08:14,840 --> 00:08:15,92
[...]
Everything OK? Download subtitles