Preview Subtitle for S03e04 All Halliwells Eve Srt


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:05,249 --> 00:00:07,001
Valjda je dobro.

2
00:00:07,169 --> 00:00:09,603
Pomeri u levo.

3
00:00:10,529 --> 00:00:12,963
Da li je ovo najveći svod
koji ste mogle naći?

4
00:00:13,369 --> 00:00:15,883
Da, imali su još samo za
fast food restorane.

5
00:00:16,449 --> 00:00:18,838
Zapamtite, ako je ljubav
zadatak,

6
00:00:19,009 --> 00:00:21,239
onda je brak osvajanje.

7
00:00:21,449 --> 00:00:24,646
Ovo mesto mora da
miriše na pobedu.

8
00:00:24,849 --> 00:00:26,885
A ja sam mislila da venčanja
trebaju biti romantična.

9
00:00:27,089 --> 00:00:28,078
O, dušo, slatko dete.

10
00:00:28,289 --> 00:00:30,723
Bolje slušaj baku. Njene
godine uvek možeš odrediti

11
00:00:30,889 --> 00:00:32,686
po broju burmi na njenim
prstima.

12
00:00:35,889 --> 00:00:38,801
Svadbeni svod je gotov.

13
00:00:39,009 --> 00:00:42,126
Sledeća stvar na spisku je...

14
00:00:42,289 --> 00:00:44,439
Spavanje. Zevaš ceo dan.

15
00:00:44,609 --> 00:00:47,282
Zevam cele nedelje. To je
zbog sna koji stalno sanjam.

16
00:00:47,449 --> 00:00:49,679
-Drži me budnom.
-Zaista?

17
00:00:49,849 --> 00:00:50,918
Kakav san?

18
00:00:51,129 --> 00:00:56,249
Pa, tu je neki bajker,
sladak je i pomalo opasan.

19
00:00:56,449 --> 00:00:57,848
Zvuči ukusno.

20
00:00:59,649 --> 00:01:03,403
Pajper, dušo, šta misliš?

21
00:01:03,689 --> 00:01:05,805
Divno je.

22
00:01:05,969 --> 00:01:09,166
Da, a najbolje je što
se konačno dogadja.

23
00:01:10,569 --> 00:01:15,484
Cveće i svodovi i baka.
Jedino nedostaje...

24
00:01:16,369 --> 00:01:17,848
Mama.

25
00:01:19,409 --> 00:01:21,206
Bako, jesi li sigurna da
ne možeš ništa da...?

26
00:01:21,369 --> 00:01:24,884
Ništa. Ja sam ovde jer vam
je potrebna visoka sveštenica.

27
00:01:25,049 --> 00:01:27,279
Žele da se vratim sutra.

28
00:01:27,489 --> 00:01:28,922
Možda ovo pomogne.

29
00:01:32,129 --> 00:01:33,881
Jesi li dobro?

30
00:01:34,049 --> 00:01:38,406
Da, samo... zamalo da
sabotiram svoje venčanje.

31
00:01:38,609 --> 00:01:40,440
- Kako to misliš?
-Pa, demoni

32
00:01:40,609 --> 00:01:43,601
i pogrešan početak i
ja... Znate,

33
00:01:43,769 --> 00:01:45,487
rekla sam sebi da ako
još nešto krene naopako,

34
00:01:45,649 --> 00:01:47,844
možda nam nije sudjeno.

35
00:01:48,049 --> 00:01:50,609
Dušo, nemoj tako da misliš.
Uspeli ste.

36
00:01:50,769 --> 00:01:56,401
Da, i lično ću isprašiti svakog
demona koji pokuša da pokvari.

37
00:01:56,569 --> 00:01:58,685
Nećeš ako budeš spavala.
Dodji, ušuškaću te.

38
00:01:58,889 --> 00:02:00,766
Lepo spavaj.

39
00:02:00,929 --> 00:02:02,487
Ćao.

40
00:02:03,289 --> 00:02:08,363
Vidimo se sutra u 4,
gospodjo Halivel.

41
00:02:09,129 --> 00:02:11,927
Žene u ovoj familiji
zadržavaju svoja prezimena.

42
00:02:38,929 --> 00:02:40,840
Imala si sreće.

43
00:02:46,369 --> 00:02:49,008
Što više igram, to imam
više sreće.

44
00:02:52,249 --> 00:02:54,160
Dobro.

45
00:02:56,449 --> 00:02:58,326
Duguješ mi...

46
00:02:58,489 --> 00:03:00,366
...20 dolara.

47
00:03:00,529 --> 00:03:02,997
Nisam se opkladio.

48
00:03:03,409 --> 00:03:06,048
Pravila kuće kažu da
gubitnik plaća 20 dolara.

49
00:03:06,209 --> 00:03:09,201
Da izadjemo ispred pa da
te naučim tim pravilima.

50

[...]
Everything OK? Download subtitles