Preview Subtitle for Committed


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:16,084 --> 00:01:19,999
Wat een avond, h*?
-Het is noodweer.

2
00:02:10,147 --> 00:02:14,442
We hebben hier gestoorde criminelen
en gewelddadige verkrachters.

3
00:02:14,611 --> 00:02:17,482
Het zijn allemaal recidivisten.

4
00:02:17,656 --> 00:02:20,741
De gevangenissen kunnen ze niet aan.

5
00:02:20,910 --> 00:02:23,579
Laat uw koffertjes niet onnodig open.

6
00:02:23,746 --> 00:02:28,990
Trekt u dat shirt liever uit.
Nieuwe uniformen brengen ze van slag.

7
00:02:35,051 --> 00:02:41,340
We proberen vooral terugval tegen
te gaan, symptomen te stabiliseren...

8
00:02:41,517 --> 00:02:46,808
en te voorkomen dat ze anderen
of zichzelf geweld aandoen.

9
00:02:46,982 --> 00:02:51,312
Als u hier met uw rug
tegen de muur wilt gaan staan.

10
00:02:51,487 --> 00:02:54,821
Dat is een standaard-
veiligheidsprocedure.

11
00:03:02,667 --> 00:03:05,075
Hou je tong binnenboord, Jake.

12
00:03:05,253 --> 00:03:07,412
Ze gaan naar het dagverblijf.

13
00:03:14,430 --> 00:03:19,140
Dit zijn hoofdinspecteur Brass
en dr. Grissom en Ms Sidle van het lab.

14
00:03:19,311 --> 00:03:21,470
Brigadier Owens, interne politie.

15
00:03:21,647 --> 00:03:26,891
We hebben onze eigen politiemensen.
De brigadier was het eerst ter plaatse.

16
00:03:27,070 --> 00:03:30,653
Hij is gevonden door zuster Faber,
rond 10 over 12.

17
00:03:30,824 --> 00:03:34,526
lk loste Joanne af
en controleerde de bedden.

18
00:03:34,704 --> 00:03:38,749
Robbie lag op de vloer.
Kenny zat in de hoek, onder het bloed.

19
00:03:38,917 --> 00:03:43,247
Worden ze 's nachts opgesloten?
-Nee, de deuren gaan niet op slot.

20
00:03:43,422 --> 00:03:45,795
Kunnen ze vrij rondlopen?

21
00:03:45,967 --> 00:03:49,502
Als we ze opsluiten,
doen ze zichzelf vaak iets aan.

22
00:03:49,680 --> 00:03:53,049
Waar is Kenny nu?
-ln isolatie.

23
00:03:59,983 --> 00:04:04,445
Geef hem een paar milligram Lorazepam.

24
00:04:05,990 --> 00:04:09,194
Hoe komt hij aan die wonden?
-Zelfmutilatie.

25
00:04:09,369 --> 00:04:13,284
Hij heeft het syndroom van Renfield.
Hij kickt op bloed.

26
00:04:14,542 --> 00:04:17,709
Hij bewerkte zichzelf pas nog
met een nietpistool.

27
00:04:19,923 --> 00:04:23,090
Droeg hij deze kleren toen u hem vond?

28
00:04:29,393 --> 00:04:32,429
De kamer van het slachtoffer
zat onder de bloedspatten.

29
00:04:32,605 --> 00:04:37,980
Op Kenny's kleren zitten geen spatten.
-lk weet niet of dit de dader wel is.

30
00:04:38,153 --> 00:04:41,190
Gesloten inrichting.
Beperkt aantal verdachten.

31
00:04:43,159 --> 00:04:46,243
Gek of niet, hier komen we.

32
00:05:13,652 --> 00:05:17,781
vertaling:
Hoek & Sonـpouse Ondertiteling BV

33
00:05:33,467 --> 00:05:38,094
Hij beeldt zich in dat hij een trui breit.
Hoe weet hij wanneer hij af is?

34
00:05:38,264 --> 00:05:41,681
Hij heeft geen reden
om aan z'n gedachten te twijfelen.

35
00:05:41,852 --> 00:05:44,178
De wens evenmin.

36
00:05:44,355 --> 00:05:48,436
John Nash dacht dat buitenaardsen
hem boodschappen stuurden.

37
00:05:48,610 --> 00:05:53,522
Hij zei dat die net zo in z'n hoofd
opkwamen als wiskundige idee\n.

38
00:05:53,699 --> 00:05:56,784
Hij moest ze dus wel serieus nemen.

39
00:05:56,953 --> 00:06:01,331
Valerie Dino, de dienstdoende arts.
-Heeft u hem doodverklaard?

40
00:06:01,500 --> 00:06:05,545
lk moest verhoor
[...]
Everything OK? Download subtitles