Preview Subtitle for Ambushed


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:46,617 --> 00:01:52,584
ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: ЛОС АНДЖЕЛИС
Сезон 1 Епизод 8 - "ЗАСАДА"

2
00:01:55,117 --> 00:01:57,350
"Положителното подсилване"
е тествано и работи.

3
00:01:57,417 --> 00:02:00,349
Предпочитам отрицателното.
Без много шум, само действие.

4
00:02:00,350 --> 00:02:02,350
Сещаш се, плашиш до смърт хората.

5
00:02:02,351 --> 00:02:04,584
Също е и приемливо за
нормалните отнощения между хората.

6
00:02:04,651 --> 00:02:06,684
Това е нещо с което не искам
да имам нищо общо.

7
00:02:06,685 --> 00:02:09,684
Все едно да си чатя или да
танцувам брейк.

8
00:02:09,751 --> 00:02:13,317
И все пак е най-добрия
доклад който някога си виждал.

9
00:02:13,384 --> 00:02:15,751
Дай да видя.

10
00:02:17,484 --> 00:02:20,050
Добро е.
Има от цветните етикети.

11
00:02:20,117 --> 00:02:23,717
От удебелените заглавни точки.
Чакай малко.

12
00:02:23,784 --> 00:02:27,884
Майка ти ли ти помогна с това?
- Казах ти да не я споменаваш.

13
00:02:27,950 --> 00:02:31,417
Много добре.
Хети ще ти даде звездичка.

14
00:02:31,484 --> 00:02:33,818
Нямам търпение да видя
училищният ти проект...

15
00:02:33,884 --> 00:02:35,983
Сигурно ще трябва да правим вулкан.
- Може би просто трябва да...

16
00:02:35,984 --> 00:02:39,083
Да ме хвърлиш във вулкан.
- Нямаше да кажа това.

17
00:02:39,150 --> 00:02:42,117
Радвам се да видя, че се разбирате.

18
00:02:42,184 --> 00:02:44,551
Майк Ренко, завърнал се от
мъртвите.

19
00:02:44,617 --> 00:02:47,284
Как беше ваканцията?
- Много смешно!

20
00:02:47,350 --> 00:02:51,651
Как стана така, аз да се крия в
храсталаци два месеца

21
00:02:51,717 --> 00:02:53,884
докато вие сте обикаляли
плажовете?

22
00:02:53,949 --> 00:02:57,551
Сигурно просто имаш такава визия.
- Затри ли някой от лошите?

23
00:02:57,617 --> 00:03:01,384
Преследвах една бунтовническа
групировка. Наричат се ВРН.

24
00:03:01,451 --> 00:03:03,484
"Власт в Ръцете на Народа".

25
00:03:04,584 --> 00:03:07,789
Беше трудно,
но най-накрая имам информатор.

26
00:03:07,851 --> 00:03:11,451
Дано ни помогне да ги свържем
с кражбата на оръжия от Пендълтън.

27
00:03:12,784 --> 00:03:15,517
Май съквартиранта ти се
завръща, Джи.

28
00:03:15,518 --> 00:03:18,016
"Лодката на Любовта" плава отново.
- Но без мен на борда.

29
00:03:18,017 --> 00:03:21,484
Ще остана при един... приятел.

30
00:03:22,851 --> 00:03:27,217
Чакай малко.
Само за 24 часа

31
00:03:27,284 --> 00:03:29,784
успа да си намериш "приятел"
при който да спиш?

32
00:03:29,851 --> 00:03:32,384
Това е изумително.
- Изумително е за човек

33
00:03:32,451 --> 00:03:36,484
с такова скромно излъчване и чар...
- Съмнителна лична хигиена...

34
00:03:36,517 --> 00:03:39,284
Просто... махаш с опашка...

35
00:03:39,350 --> 00:03:42,250
Хети!
Иска ви горе.

36
00:03:42,317 --> 00:03:44,751
И каза че дава точка за който
се качи първи.

37
00:03:59,517 --> 00:04:02,050
Шегуваш ли се с нас?
Защото не го искаш...

38
00:04:02,117 --> 00:04:04,818
Не, сър. Не бих го направил.
- Тогава къде е тя?

39
00:04:04,884 --> 00:04:10,350
Аз съм навсякъде, г-н Ренко.
Или вече сте забравил това?

40
00:04:10,417 --> 00:04:13,983
Тя е във Вашингтон.
- Извинявам се, че не съм с вас

41
00:04:14,050 --> 00:04:17,083
но световната политика е по-силна.

42
00:04:17,150 --> 00:04:21,150
Разбира се нашата работа
[...]
Everything OK? Download subtitles