Preview Subtitle for Black Butterflies


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:25,400 --> 00:00:28,483
Аз съм от тези, които
злоупотребяват със секс,


3
00:00:28,650 --> 00:00:31,817
защото личността тук не се зачита,

4
00:00:31,983 --> 00:00:36,817
които наливат с алкохол
пустотата в главите си,


5
00:00:36,983 --> 00:00:40,525
срещу лицемерието
на градинските партита,


6
00:00:40,692 --> 00:00:44,567
срещу тишината,
удряща по слепоочията,


7
00:00:44,733 --> 00:00:49,275
от тези, които, бедни и в нужда
преминават пътя към смъртта,


8
00:00:49,442 --> 00:00:52,233
атомната бомба на дните,

9
00:00:52,400 --> 00:00:54,900
невменяеми в една институция,

10
00:00:55,525 --> 00:01:01,025
удряни от електрошокове
през буйния поток на сетивата


11
00:01:01,192 --> 00:01:05,192
от тези африкански
цветнокожи - отчуждени,


12
00:01:05,358 --> 00:01:09,775
от тези, които убиват,
защото всяка смърт потвърждава отново


13
00:01:09,942 --> 00:01:12,775
лъжата, наречена живот

14
00:01:12,942 --> 00:01:18,233
и след това, забравете
за справедливостта - не съществува,


15
00:01:18,400 --> 00:01:22,442
за братството - то е измама,

16
00:01:22,608 --> 00:01:26,525
за любовта - тя няма никакви права!

17
00:01:30,108 --> 00:01:33,358
КАРИС ВАН ХАУТЕН

18
00:01:35,567 --> 00:01:39,567
ЛИЪМ КЪНИНГАМ

19
00:01:40,983 --> 00:01:44,358
ГРЕЪМ КЛАРК

20
00:01:46,233 --> 00:01:49,108
НИКЪЛЪС ПОЛИНГ

21
00:01:50,358 --> 00:01:52,442
КЕНДИС Д'АРСИ

22
00:01:54,525 --> 00:01:56,608
и РУТГЕР ХАУЪР

23
00:02:31,442 --> 00:02:36,650
Ингрид.
Баба не иска да се събуди.

24
00:03:17,067 --> 00:03:21,275
Къде са ви обувките?
- Нямаме.

25
00:03:21,483 --> 00:03:26,608
Как да ви наричаме?
- Наричайте ме "татко".

26
00:03:27,817 --> 00:03:33,025
ЧЕРНИ ПЕПЕРУДИ

27
00:03:39,233 --> 00:03:42,567
КЕЙПТАУН, 1960

28
00:03:56,233 --> 00:03:58,317
Помощ!

29
00:04:03,775 --> 00:04:05,858
Помогнете ми!

30
00:04:30,317 --> 00:04:33,900
Не плувайте срещу течението,
а настрани от него.

31
00:05:11,317 --> 00:05:13,400
На кого да благодаря?

32
00:05:13,567 --> 00:05:17,108
Джак Коуп, приятно ми е.
- Писателят?

33
00:05:17,275 --> 00:05:23,067
Имам само един роман.
- Прочела съм го пет пъти.

34
00:05:23,233 --> 00:05:26,817
Толкова ли ви хареса?
- Не, но в онзи пансион...

35
00:05:26,983 --> 00:05:30,275
това беше единствената
Южноафриканска книга.

36
00:05:32,192 --> 00:05:34,275
Значи не ви хареса?

37
00:05:39,775 --> 00:05:42,442
Кое е толкова смешно?

38
00:05:42,608 --> 00:05:47,025
Че трябваше да ме спаси писател,
от всички хора...

39
00:05:49,567 --> 00:05:53,525
Но ми харесва.
- Че писател ви е спасил ли?

40
00:05:53,692 --> 00:05:57,067
Не, глупчо.
Книгата ти.

41
00:05:57,567 --> 00:06:02,900
Ингрид, търсих те. Татко е тук.
- Къде?

42
00:06:03,067 --> 00:06:09,525
Питър е с него.
- Какво? Къде е Симон?

43
00:06:09,692 --> 00:06:15,108
При Питър, в апартамента.
- О, не. Съжалявам.

44
00:06:16,900 --> 00:06:21,233
Ингрид, тръгвай!
- Ще напиша стихове за теб, Джак.

45
00:06:22,442 --> 00:06:25,858
Ингрид Йонкер, поетесата?

46
00:06:28,358 --> 00:06:33,108
Защо, татко?
- Той поиска да дойде с мен.

47
00:06:33,275 --> 00:06:36,983
Не мога да
[...]
Everything OK? Download subtitles