Preview Subtitle for Blue Valentine


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:34,201 --> 00:00:36,909
Megan!

3
00:00:42,709 --> 00:00:44,848
Megan!

4
00:00:49,082 --> 00:00:51,028
Megan!

5
00:00:55,489 --> 00:00:57,332
Megan!

6
00:01:01,828 --> 00:01:03,899
Megan!

7
00:01:06,500 --> 00:01:08,537
Megan!

8
00:01:14,341 --> 00:01:16,184
Megan!

9
00:01:17,244 --> 00:01:19,349
Megan!

10
00:01:30,257 --> 00:01:31,930
Vstیvaj,vstیvaj.

11
00:01:33,393 --> 00:01:35,236
Musme s von!

12
00:01:39,533 --> 00:01:41,535
چo sa deje,zlato?

13
00:02:13,500 --> 00:02:16,242
OK,milی*ik, cho skontrolova dom,
*i nie je tam.

14
00:02:25,612 --> 00:02:30,459
- Megan!

15
00:02:38,358 --> 00:02:41,168
Kedy sa vrیti?

16
00:02:41,261 --> 00:02:43,502
Oh,zlatko,ona sa vrیti.

17
00:02:43,597 --> 00:02:45,702
Vie,dیme nejakإ...

18
00:02:45,799 --> 00:02:48,507
...nejakإ vodu a jedlo do misky.

19
00:02:48,602 --> 00:02:51,378
Vyhladne.Bude sa musie vrیti sp} nara,یno?

20
00:02:53,273 --> 00:02:56,379
Ja som hladnك prیve teraz.Aj ty?

21
00:02:56,943 --> 00:02:57,944
Mm-hmm.

22
00:02:58,011 --> 00:03:00,491
Vie,som tak hladnك,
e by som zjedol aj tvoju ruku.

23
00:03:01,782 --> 00:03:04,490
اno. Nie,nie,dovo> mi odhryznإ si z tvojej ruky, OK?

24
00:03:04,551 --> 00:03:06,462
- Len jeden hryz.

25
00:03:06,520 --> 00:03:08,830
Ako to,e si nemٍem odhryznإ ani raz?

26
00:03:08,889 --> 00:03:10,027
Len jeden prst.

27
00:03:10,123 --> 00:03:12,125
- Nie!
- Mی ich predsa p}.

28
00:03:14,628 --> 00:03:17,472
OK,musm by potichu,ke pٍjdeme zobudi maminu, OK?

29
00:03:18,565 --> 00:03:21,409
Chce,aby som a hodil alebo pustil?

30
00:03:21,501 --> 00:03:24,004
Chcem s ved>a maminky.

31
00:03:25,138 --> 00:03:29,052
...pٍjdem k mamine a vysko*m na vankإ.

32
00:03:34,147 --> 00:03:35,649
No, no!

33
00:03:35,716 --> 00:03:37,161
Sme tigri!

34
00:03:37,651 --> 00:03:39,995
Ja spm! Prestaُte!

35
00:03:41,922 --> 00:03:44,163
- Je prli skoro.
- Sme tigri!

36
00:03:44,224 --> 00:03:45,726
- Nie.
- اno.

37
00:03:46,993 --> 00:03:49,166
Prestaُ.Prestaُ.Prestaُ.
No tak, musm sa ete vyspa.

38
00:03:56,036 --> 00:03:58,539
Nie,zahraj nie*o peknـ.

39
00:03:59,606 --> 00:04:01,916
Musm si s po raُajky.

40
00:04:29,035 --> 00:04:31,447
Prichیdza tvoja ovsenی kaa.
V poriadku,ty vyberavec.

41
00:04:31,538 --> 00:04:33,609
To je krیsne.Si pripravenی sa najes?

42
00:04:33,707 --> 00:04:36,745
Mus to zjes, OK?
Dneska nemٍe meka.

43
00:04:37,544 --> 00:04:38,921
Najprv si to pofإkaj.

44
00:04:41,948 --> 00:04:44,451
- Mne to nechut.
- Pre*o ti to nechut?

45
00:04:44,551 --> 00:04:47,430
Je to proste hnusnـ. Aah!

46
00:04:47,788 --> 00:04:50,234
Zlato,*o si to spravila?
Ty si do toho prیve dala vodu?

47
00:04:50,891 --> 00:04:54,896
- اno,je to instantnی ovsenی kaa.
- اno,ale ty mus ten ovos namo*i.

48
00:04:54,961 --> 00:04:57,271
- Je to fajn.
- اno,je to vكbornـ.Zjedz to ty.

49
00:04:57,330 --> 00:04:59,810
Tu mی,no tak,pome jes ako leopardy.
Bude to chuti lepie.

50
00:04:59,900 --> 00:05:02,141
No tak,len zjedz hrozienka, OK?
Aspoُ tie.

51
00:05:07,974 --> 00:05:10,181
Oh, ale no, Dean.Nech nemusm
upratova po dvoch deoch.

52
00:05:10,277 --> 00:05:12,018
Frankie,
[...]
Everything OK? Download subtitles