Preview Subtitle for Midnight In Paris


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:05,550 --> 00:00:09,980
Dinozor keşiflerinin
altın çağını yaşıyoruz.

3
00:00:11,780 --> 00:00:14,860
Tüm dünyada,
yeni nesil dinozorlar...

4
00:00:14,860 --> 00:00:16,990
...ortaya çıkarıldı.

5
00:00:17,900 --> 00:00:20,020
En büyük devlerden...

6
00:00:20,020 --> 00:00:22,520
...ve en ölümcül katillerden...

7
00:00:22,520 --> 00:00:25,300
...en garip ve en mükemmellerine kadar.

8
00:00:33,460 --> 00:00:37,080
Kuzey Kutbu'ndan Afrika'ya kadar.

9
00:00:37,310 --> 00:00:39,820
Güney Amerika'dan Asya'ya kadar.

10
00:00:44,780 --> 00:00:46,620
Sadece son birkaç yıl içinde...

11
00:00:46,620 --> 00:00:50,340
...iyi şekilde korunmuş
ve el değmemiş...

12
00:00:50,340 --> 00:00:54,220
...en sıra dışı fosilleri
ortaya çıkardık.

13
00:00:54,860 --> 00:00:57,620
Son görüntü teknolojisiyle
birleştiğinde...

14
00:00:57,620 --> 00:01:02,580
...onları derinlemesine inceleyip
hiç olmadığı kadar çok şey öğrenebildik.

15
00:01:06,110 --> 00:01:13,180
Bu, inanılmaz hayvanlara ilk defa
küresel bir bakış atmamızı sağladı.

16
00:01:17,110 --> 00:01:20,180
DİNOZOR GEZEGENİ

17
00:01:20,180 --> 00:01:25,130
KAYIP DÜNYA

18
00:01:27,740 --> 00:01:32,900
Bu programda, Afrika'nın
kayıp dünyasını keşfediyoruz.

19
00:01:33,140 --> 00:01:37,420
Burası neredeyse 100 yıldır
unutulmuş topraklardı.

20
00:01:38,660 --> 00:01:40,860
Şimdi, yeni araştırmalar...

21
00:01:40,860 --> 00:01:44,720
...en görkemli dinozorlardan
bazılarını ortaya çıkardı.

22
00:01:44,720 --> 00:01:47,100
İki dev katili...

23
00:01:47,100 --> 00:01:49,520
...her ikisi de T-Rex'ten büyük.

24
00:01:49,520 --> 00:01:52,240
Her ikisi de aynı yerde yaşıyor.

25
00:02:00,400 --> 00:02:03,060
Bu katillerden biri,
diğerlerinden farklı olarak...

26
00:02:03,060 --> 00:02:05,660
...hayal gücünü zorlamıştır.

27
00:02:07,180 --> 00:02:12,940
Bu tuhaf katilin şeklini
son birkaç yılda yapılandırdık.

28
00:02:15,820 --> 00:02:19,320
Hikayemiz, 1912 yılında
Mısır'da bulunan...

29
00:02:19,320 --> 00:02:23,340
...dev dinozor parçalarının
keşfiyle başlıyor.

30
00:02:24,580 --> 00:02:29,140
Sırtında iki metrelik
bel kemikleri bulunan bir yırtıcı.

31
00:02:29,940 --> 00:02:32,980
Daha önce görülmüş hiçbir şeye
benzemiyor.

32
00:02:33,500 --> 00:02:37,820
Daha yeni 2005 yılında
bütün bir üst çene bulundu.

33
00:02:37,820 --> 00:02:42,160
Bu sayede, bu tuhaf yaratığı
doğru olarak yapılandırabiliriz.

34
00:02:42,540 --> 00:02:45,340
2 metre uzunluğunda kafatasıyla...

35
00:02:45,340 --> 00:02:51,340
...bu dinozor bir devdi.
Burnundan kuyruğuna boyu 17 metreydi.

36
00:02:51,340 --> 00:02:54,240
Boyu T-Rex'ten 4 metre daha uzun.

37
00:02:58,100 --> 00:03:03,960
Dinozorların devri yaklaşık olarak
250 milyon yıl önce başlamıştır.

38
00:03:04,540 --> 00:03:10,300
Ama bu katil Kretas döneminin
ortalarına kadar var olmamıştır.

39
00:03:10,300 --> 00:03:14,840
95 milyon yıl önce,
bu dinozorun Kuzey Afrika'daki evi...

40
00:03:14,840 --> 00:03:19,660
...geniş nehirler ve bataklıklarla
çevrili bir çöldü.

41
00:03:23,620 --> 00:03:30,140
Bataklık, Ördek Gagalı Ouranosaurus
gibi birçok büyük dinozorun barınağıydı.

42
00:03:43,060 --> 00:03:46,700
Burası ayrıca bir katilin
avlanma bölgesiydi.

43
00:04:06,990 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles