Preview Subtitle for Disneyland


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,516 --> 00:00:04,672
Jak se m醫e?
Phil Dunphy.

2
00:00:04,792 --> 00:00:06,266
Co mus韒 ud靗at, aby
jste se m zeptal,

3
00:00:06,386 --> 00:00:08,719
"Co mus韒 ud靗at, abych v醩
dnes dostal do tohodle auta?"

4
00:00:09,500 --> 00:00:11,359
Co kdybychom se projeli?

5
00:00:11,652 --> 00:00:12,457
Dojdu pro kl龛e.

6
00:00:12,458 --> 00:00:13,523
To zn skv靗e.

7
00:00:15,346 --> 00:00:17,594
Je p鴈sn tam, kde ho pot鴈buji.

8
00:00:18,104 --> 00:00:19,206
Poj sem. Pod韛ej se na tohle.

9
00:00:19,698 --> 00:00:22,080
Tahle v靋i鑛a t varuje, kdy
vyjede z tv閔o pruhu.

10
00:00:22,840 --> 00:00:24,279
Tuhle funkci m v m閙 aut man瀍lka.

11
00:00:25,118 --> 00:00:27,733
"Andre, jestli se m sna烅 zab韙,
tak psah醡, 瀍 zabiju j tebe!"

12
00:00:29,085 --> 00:00:30,150
Tohle budu asi d韙

13
00:00:30,151 --> 00:00:31,639
n醩leduj韈韈h 39 m靤韈.

14
00:00:32,930 --> 00:00:34,487
Te mluv moje DNA,

15
00:00:34,488 --> 00:00:36,277
ale nevypad釟 n靔ak extra nad歟n

16
00:00:36,278 --> 00:00:38,282
ohledn mo瀗osti,
瀍 m鶠e dit nov Cadillac.

17
00:00:38,283 --> 00:00:40,999
Ne, je b醞e鑞. Jen tuhle stejnou v靋
d韒 u v扈nost.

18
00:00:41,153 --> 00:00:42,821
柔st m chce zm靚u.

19
00:00:43,351 --> 00:00:44,263
Nev韒.

20
00:00:45,192 --> 00:00:46,588
Chce to n靋o...

21
00:00:47,699 --> 00:00:48,660
N靋o takov閔o.

22
00:00:50,878 --> 00:00:53,086
Colonel Klink, to je n醖hera.

23
00:00:55,112 --> 00:00:56,906
Vzali jsme Lily poprv na proj頌飇u
vlakem.

24
00:00:56,907 --> 00:00:58,589
Jenom rychl v齦et do 软nsk 鑤vrti.

25
00:00:58,590 --> 00:00:59,717
B醠 jsem se, 瀍 si bude myslet,

26
00:00:59,718 --> 00:01:01,154
瀍 ji vezeme zp醫ky do Vietnamu,

27
00:01:01,155 --> 00:01:02,392
ale byla v pohod.

28
00:01:02,393 --> 00:01:03,516
Jo, jo.

29
00:01:03,517 --> 00:01:06,160
Mo瀗 proto, 瀍 byla nemluvn,
kdy opou歵靗a Vietnam.

30
00:01:06,888 --> 00:01:08,461
A taky, Vietnam nen v 软n.

31
00:01:08,462 --> 00:01:10,729
No, vzal jsem l韟醫ko. Kdyby n醜odou.

32
00:01:12,775 --> 00:01:13,825
Tenhle n醦ad se mi fakt l韇.

33
00:01:13,826 --> 00:01:15,985
Je pro ni d鵯e瀒t, aby prozkoum醰ala
m靤to, ve kter閙 瀒je.

34
00:01:15,986 --> 00:01:17,334
Takov rozmanitost.

35
00:01:17,761 --> 00:01:19,108
Nevytahuj pen鞛enku z p鴈dn
kapsy.

36
00:01:19,109 --> 00:01:20,465
Rozv醶ala se mi tkani鑛a.

37
00:01:20,466 --> 00:01:22,089
Opravdu, princezno. Tady, posa se.

38
00:01:22,400 --> 00:01:24,267
Tady. T醟. Hej, podr Kr醠龛ka.

39
00:01:25,973 --> 00:01:28,917
- Ne! Ne, ne, ne, ne, ne, ne!
- Kr醠龛ku!

40
00:01:28,954 --> 00:01:31,202
- Jak jsi to mohl nechytit, Mitchelli?
- Pane pr鵹od桧! J...

41
00:01:31,203 --> 00:01:32,021
Co瀍?

42
00:01:32,022 --> 00:01:33,315
Myl jsem si ruce!

43
00:01:33,648 --> 00:01:35,372
M鶠u za to j. Pro bys to po m h醶el?

44
00:01:35,373 --> 00:01:36,694
Proto瀍 jsem m靗 pln ruce?

45
00:01:36,695 --> 00:01:38,241
J chci kr醠龛ka!

46
00:01:38,620 --> 00:01:40,130
J v韒. My.. dob鴈, m醡 n醦ad.

47
00:01:40,131 --> 00:01:42,234
Chyt韒e dal氻 spoj a pojedem
tak dlouho, ne ho chyt韒e.

48
00:01:42,235 --> 00:01:44,600
Oni se nikdy nedohon.
Pokud ano, k se tomu sr釣ka.

49
00:01:44,601 --> 00:01:45,724
No, m釟 lep氻 n醦ad?

50
00:01:45,725 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles