Preview Subtitle for Mystery Files


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,828 --> 00:00:08,204
Han är en av historiens
mest mytomspunna sjörövare.

2
00:00:08,204 --> 00:00:11,876
Sagor om hans list och rikedom
har berättats-

3
00:00:11,876 --> 00:00:16,028
-sedan hans rättegång
och avrättning år 1701.

4
00:00:17,996 --> 00:00:21,404
Men vissa anser
att han utsetts till syndabock-

5
00:00:21,404 --> 00:00:26,804
-av ett antal beslutsfattare,
inklusive Englands konung.

6
00:00:27,044 --> 00:00:30,212
Det ligger tveklöst
en konspiration bakom det.

7
00:00:30,212 --> 00:00:33,404
Genom historisk forskning
och vetenskapliga bevis-

8
00:00:33,644 --> 00:00:38,540
-blottläggs sanningen
när vi öppnar arkiven-

9
00:00:38,540 --> 00:00:41,468
-gällande kapten Kidd.

10
00:00:42,000 --> 00:00:45,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

11
00:01:07,892 --> 00:01:12,068
William Kidd har gått till historien
som en hänsynslös kapare.

12
00:01:13,532 --> 00:01:18,164
Jag vill ha män med järn i blodet
och senor av stål.

13
00:01:18,428 --> 00:01:22,340
Hat som fräter sönder själen.

14
00:01:23,804 --> 00:01:30,644
Men år 1695 är han en respekterad
och erfaren sjökapten-

15
00:01:30,644 --> 00:01:35,540
-stationerad i New York,
då en del av det brittiska imperiet.

16
00:01:37,508 --> 00:01:41,180
Richard Zacks
har forskat kring Kidds liv.

17
00:01:41,180 --> 00:01:44,108
Kapten Kidd var en mönstermedborgare.

18
00:01:44,108 --> 00:01:49,244
En stark, smart och intelligent man
och en framgångsrik sjökapten.

19
00:01:50,708 --> 00:01:54,620
Inom sex år skulle Kidd falla i onåd.

20
00:01:54,620 --> 00:01:58,796
Han skulle komma att dömas
och avrättas för sjöröveri.

21
00:02:02,204 --> 00:02:05,876
Historien om hans undergång
börjar år 1695-

22
00:02:05,876 --> 00:02:10,052
-när han reser till London
för att starta en kaparverksamhet.

23
00:02:11,516 --> 00:02:13,964
Andrew Lambert, marinhistoriker.

24
00:02:14,204 --> 00:02:18,116
Kapning är en verksamhet.
Det är en affärsmöjlighet.

25
00:02:18,116 --> 00:02:22,532
På 1600- och 1700-talen
behövde stormakterna till sjöss-

26
00:02:22,772 --> 00:02:26,684
-förstärkning i krigsläge.
Det fanns inga reservlager.

27
00:02:26,684 --> 00:02:32,300
Därför gavs handelsskepp befogenhet
att ta gods från fienden.

28
00:02:32,564 --> 00:02:37,276
Det var auktoriserad krigsföring
skött av privata företag.

29
00:02:39,884 --> 00:02:45,020
Kapare är auktoriserade av staten
att fånga och angripa fiendeskepp.

30
00:02:45,020 --> 00:02:49,676
De har rätt att behålla
en stor andel av bytet-

31
00:02:49,916 --> 00:02:53,588
-som ersättning för risken de tar.

32
00:02:53,588 --> 00:02:59,708
Det är ett lysande tillfälle
för en erfaren kapten som Kidd-

33
00:02:59,708 --> 00:03:03,860
-och den ekonomiska belöningen
kan bli stor.

34
00:03:04,844 --> 00:03:09,580
Hans destination är Indiska oceanen.

35
00:03:09,740 --> 00:03:14,396
Där korsas de stora handelsvägarna
mellan Indien och väst.

36
00:03:14,396 --> 00:03:19,292
Där finns goda möjligheter
till stora byten.

37
00:03:19,292 --> 00:03:22,700
Under de närmsta åren
fångar Kidd flera skepp-

38
00:03:22,700 --> 00:03:27,596
-tills han år 1698
äntligen vänder hemåt.

39
00:03:29,060 --> 00:03:32,996
Men hans handlingar
har inte gått obemärkta förbi.

40
00:03:35,180 --> 00:03:40,900
Tom Wareham har granskat
de
[...]
Everything OK? Download subtitles