Preview Subtitle for Mystery Files


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,860 --> 00:00:05,772
Roma på 800-tallet.

2
00:00:05,772 --> 00:00:10,668
Den katolske kirkens overhode
går i prosesjon gjennom gatene.

3
00:00:10,908 --> 00:00:16,044
Folkemassen jubler, men plutselig
faller paven om i smerte.

4
00:00:16,044 --> 00:00:18,972
Mens de troende forbløffet ser på,-

5
00:00:19,236 --> 00:00:23,948
-skriker den hellige far av smerte
og føder et barn.

6
00:00:24,108 --> 00:00:28,764
Dette er ikke et mirakel,
men et bedrageri i stor skala.

7
00:00:28,764 --> 00:00:33,900
En kvinne klarte å bli prest og pave.

8
00:00:33,900 --> 00:00:36,852
Hvor sprøtt er ikke det?

9
00:00:37,092 --> 00:00:41,244
Ble en kvinne virkelig
den katolske kirkens overhode?

10
00:00:41,484 --> 00:00:47,124
Eller er historien bare fiksjon,
del av en protestantisk konspirasjon-

11
00:00:47,124 --> 00:00:51,036
-med mål om å gi den katolske troen
et dårlig omdømme?

12
00:00:51,036 --> 00:00:57,156
Gjennom analyse av arkivene
og undersøkelse av kunstproduktene,-

13
00:00:57,156 --> 00:01:02,132
-prøver vi å løse mysteriet
med pavinne Johanna.

14
00:01:03,000 --> 00:01:06,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

15
00:01:25,492 --> 00:01:28,924
Roma i middelalderen.

16
00:01:32,572 --> 00:01:36,508
Krøniker beskriver
en ung kvinne forkledd som munk-

17
00:01:36,748 --> 00:01:43,108
-som reiser til byen der paven,
kirkens overhode, sitter.

18
00:01:44,812 --> 00:01:50,452
Professor Craig Rustici har studert
hvordan Johanna er fremstilt.

19
00:01:50,452 --> 00:01:55,084
Da hun kom til Roma gjorde hennes
intellektuelle talent henne berømt.

20
00:01:55,348 --> 00:02:01,444
På grunn av det ble hun enstemmig
valgt til å bli den neste paven.

21
00:02:01,708 --> 00:02:08,068
Hun skal ha hatt på seg den hellige
drakten som skjulte hennes kjønn.

22
00:02:09,772 --> 00:02:13,924
Rosalind Miles har skrevet
og forelest om kvinnevitenskap-

23
00:02:13,924 --> 00:02:16,132
-og kvinners rolle i kirken.

24
00:02:16,132 --> 00:02:21,028
Risikoen Johanna tok
var enorm fra begynnelsen av.

25
00:02:21,028 --> 00:02:25,924
Da hun vel blir pave,
er hun vant til rollen.

26
00:02:26,164 --> 00:02:30,076
Hun har forbedret kroppsspråket
og handlingene.

27
00:02:30,076 --> 00:02:34,732
Hun har lært å gå og snakke
som en mann.

28
00:02:34,812 --> 00:02:40,108
Ifølge krønikene har Johanna
en kjærlighetsaffære og blir gravid.

29
00:02:42,076 --> 00:02:47,692
Under en pavelig prosesjon
kollapser hun pga. smerte.

30
00:02:47,692 --> 00:02:52,828
Til publikums skrekk føder den
hellige far et barn på gaten.

31
00:02:53,068 --> 00:02:59,188
Flokken vender seg mot henne og
dreper henne. Slik lyder legenden.

32
00:03:00,412 --> 00:03:05,812
Sam Riches er historiker og har
studert seksualitet i middelalderen.

33
00:03:06,052 --> 00:03:10,772
Johannas synd er at hun blir et offer
for sine kroppslige impulser:

34
00:03:10,772 --> 00:03:13,940
Hun har sex og blir gravid.

35
00:03:13,940 --> 00:03:17,612
Det blir hennes fall i unåde.

36
00:03:17,612 --> 00:03:22,268
Det er mange referanser
til pavinnen Johanna i arkivene.

37
00:03:22,508 --> 00:03:26,180
Problemet er at mange av dem
motsier hverandre.

38
00:03:26,180 --> 00:03:30,836
Det har fått mange forskere til
å tro at historien er fabrikkert.

39
00:03:31,076 --> 00:03:35,308
For noen symbol
[...]
Everything OK? Download subtitles