Preview Subtitle for Mystery Files


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,644 --> 00:00:06,036
Sitting Bull,
den legendariske indianhövdingen.

2
00:00:06,540 --> 00:00:11,676
Folk tror att han segrade
vid Little Bighorn.

3
00:00:11,676 --> 00:00:15,828
Han ses som geniet
som låg bakom allting.

4
00:00:16,068 --> 00:00:19,740
"Indianernas Napoleon"
har han kallats.

5
00:00:20,724 --> 00:00:27,564
Men arkeologiska bevis och
militära analyser om slaget-

6
00:00:27,564 --> 00:00:34,428
-och gamla berättelser
ger en helt annan bild.

7
00:00:34,428 --> 00:00:38,340
Vi ser på mysteriet Sitting Bull.

8
00:00:39,000 --> 00:00:42,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

9
00:01:09,156 --> 00:01:12,348
25 juni 1876.

10
00:01:13,572 --> 00:01:19,188
Vid de här kullarna i Montana sker
en viktig händelse i USA:s historia:

11
00:01:19,188 --> 00:01:22,380
Slaget vid Little Bighorn.

12
00:01:23,844 --> 00:01:29,220
Men fröet till det brutala slaget
ligger i ett fredsavtal.

13
00:01:32,412 --> 00:01:37,548
Åtta år innan slaget skrivs ett avtal
under vid Fort Laramie.

14
00:01:37,548 --> 00:01:41,700
Avtalet mellan USA:s regering
och lakotastammen-

15
00:01:41,964 --> 00:01:47,580
-ger indianerna kontroll
över det som blir sioux-reservatet.

16
00:01:48,804 --> 00:01:53,196
De får också "oavträtt land"-

17
00:01:53,196 --> 00:01:59,900
-ett stort område där lakotastammen
kan röra sig och jaga fritt.

18
00:02:01,044 --> 00:02:05,196
Tim Lehman är professor i historia.

19
00:02:05,436 --> 00:02:09,612
De såg det som
ett sätt att bevara sin livsstil-

20
00:02:09,612 --> 00:02:14,084
-för en viss tid åtminstone.
Man fick mycket land.

21
00:02:18,156 --> 00:02:23,292
Men 1874 ger sig en expedition
under överstelöjtnant Custer-

22
00:02:23,556 --> 00:02:28,932
-in i reservatet,
och man hittar guld i Black Hills.

23
00:02:28,932 --> 00:02:34,548
Nyheten sprider sig, och
vita guldgrävare kommer till området.

24
00:02:36,516 --> 00:02:39,684
Yenne har studerat
Sitting Bulls liv.

25
00:02:39,684 --> 00:02:45,564
Det gick mot avtalet.

26
00:02:45,564 --> 00:02:48,756
Lakotastammen protesterade.

27
00:02:49,476 --> 00:02:53,388
De vitas närvaro är en förolämpning.

28
00:02:53,388 --> 00:02:59,508
För lakotastammen är Black Hills
heliga. De är universums centrum.

29
00:02:59,508 --> 00:03:03,500
Men regeringen
kan inte stoppa guldgrävarna-

30
00:03:03,660 --> 00:03:06,452
-utan försöker få ett nytt avtal.

31
00:03:06,612 --> 00:03:13,212
Regeringen sa: "Ni får ert reservat,
men Black Hills ingår inte i det".

32
00:03:15,900 --> 00:03:20,796
Lakotastammen vägrar,
och regeringen byter taktik.

33
00:03:22,260 --> 00:03:27,660
Man ska skapa ett krig,
och erövra Black Hills.

34
00:03:31,812 --> 00:03:35,244
Den 6 december 1875-

35
00:03:35,484 --> 00:03:40,380
-bestämmer indianbyrån
att alla lakotaindianer-

36
00:03:40,620 --> 00:03:43,548
-måste bo på reservatet.

37
00:03:43,548 --> 00:03:46,740
De får inte jaga utanför reservatet.

38
00:03:47,700 --> 00:03:53,820
Det innebär att indianerna måste
lämna sitt nomadiska liv.

39
00:03:53,820 --> 00:03:57,996
Annars ses de som fiender.

40
00:03:59,220 --> 00:04:03,612
Regeringen vet att
det är ett omöjligt val-

41
00:04:03,852 --> 00:04:06,620
-och att indianerna kämpar emot.

42
00:04:08,508 --> 00:04:13,644
Lakotastammen har
vid den här tiden fått
[...]
Everything OK? Download subtitles