Preview Subtitle for The Safe House


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:28,511 --> 00:01:29,913
elim razgovarati s Parkerom
u vezi mog unaprijeَenja danas.

3
00:01:33,417 --> 00:01:34,819
U najgorem slu*aju...

4
00:01:35,820 --> 00:01:40,125
Ima dva tjedna, u prekrasnom
malom apartmanu u Marayu.

5
00:01:40,626 --> 00:01:42,127

to ako ne elim i«i u Maray?

6
00:01:45,631 --> 00:01:47,033
Moemo oti«i negdje drugdje.

7
00:01:47,834 --> 00:01:49,235
Da?
- Da.

8
00:01:49,535 --> 00:01:50,938
Odi u Detroit.

9
00:01:51,438 --> 00:01:53,841
U Detroit?
- Da, moe biti s mojom mamom i tatom.

10
00:01:55,943 --> 00:01:58,246
Upoznati «e se s mojom sestrom.
Ona ima pekaru.

11
00:01:59,047 --> 00:02:00,749
Ima da te udeblja.

12
00:02:12,863 --> 00:02:15,866
Imam est sati prije
nego se moram vratiti u bolnicu.

13
00:02:18,469 --> 00:02:20,571
eli li se vratiti i spavati samnom?

14
00:02:22,574 --> 00:02:23,976
Da.

15
00:02:25,477 --> 00:02:27,479
Imam sastanke cijelo jutro.

16
00:02:28,480 --> 00:02:30,083

teta za tebe.

17
00:02:30,683 --> 00:02:32,085
Da, znam.

18
00:02:32,585 --> 00:02:36,190
Moram i«i u sobu gdje «u
morati obaviti 25 ljudi prije odlaska.

19
00:02:41,395 --> 00:02:42,797
Volim te.

20
00:02:44,499 --> 00:02:46,601
Volim kad pri*a francuski.

21
00:03:01,919 --> 00:03:06,524
Verifikacija koda.
- Eco 93 Victor Eco 2.

22
00:03:07,926 --> 00:03:10,729
Deurni *asnik.
- Ovdje Sigurna ku«a, nezahvalan posao.

23
00:03:10,829 --> 00:03:12,029
Potvrَeno.

24
00:03:12,030 --> 00:03:13,432
Rezervacije?

25
00:03:13,633 --> 00:03:15,935
Nema rezervacija.
- Sve je u registru?

26
00:03:16,035 --> 00:03:19,038
Nimic specijal.
Potvrda za tri sata.

27
00:03:19,138 --> 00:03:20,541
Razumio.

28
00:03:36,058 --> 00:03:38,661
Matt? Ti si? Zaista?

29
00:03:39,363 --> 00:03:41,665
Da. Imam kodirani paket.

30
00:03:42,065 --> 00:03:43,817
Nikad ne odmara.

31
00:03:43,867 --> 00:03:47,271
Pazim na masno«u, *ovje*e.
- Zvu*i mi kao Muriel.

32
00:03:47,572 --> 00:03:49,073

to ima novo u Cape Townu?

33
00:03:49,273 --> 00:03:52,978
Nita. Nita.
Analizirao sam metu za nadzor.

34
00:03:53,078 --> 00:03:55,481
Sreَivao sam neki izvjetaj.

35
00:03:55,531 --> 00:03:56,681
Tako je.

36
00:03:56,682 --> 00:03:58,435
Kada «e to biti?

37
00:03:58,485 --> 00:04:00,687
Teko je prdvidjeti.
- 12 mjeseci?

38
00:04:01,387 --> 00:04:02,989
Moram razgovarati s jo *etvoricom.

39
00:04:03,189 --> 00:04:05,993
David... umirem ovdje.

40
00:04:06,093 --> 00:04:07,795

to se desilo s pozicijom u Parizu?

41
00:04:07,895 --> 00:04:09,797
Za tamo imamo 37 zahtjeva.

42
00:04:10,097 --> 00:04:12,100
Svi imaju vie iskustva
s radom na terenu.

43
00:04:12,200 --> 00:04:16,404
Kako «u ste«i vie iskustva
kad samo buljim u 4 zida?

44
00:04:16,705 --> 00:04:18,107
Vrijeme mi prolazi.

45
00:04:18,207 --> 00:04:21,110
Pogledaj jednu od mojih procjena.

46
00:04:21,510 --> 00:04:22,877
Zamoli nekoga.

47
00:04:22,912 --> 00:04:25,315
Zna da sam spreman za i«i.

48
00:04:25,616 --> 00:04:29,921
Matt... znam da je teko
ali tako ovaj sistem funkcionira.

49
00:04:30,421 --> 00:04:33,925
Rzgovara«u s Witfhfordom u vezi Pariza,
ali nita ti ne mogu obe«ati.

50
00:04:35,226 --> 00:04:36,629
Moram i«i.

51
00:04:
[...]
Everything OK? Download subtitles