Preview Subtitle for Stellet Licht


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:08:15,500 --> 00:08:17,000
Амин.

2
00:08:17,600 --> 00:08:19,299
Хапни малко мюсли.

3
00:08:19,300 --> 00:08:21,600
Подай хляба, татко.

4
00:08:28,400 --> 00:08:30,400
Няма банан днес?

5
00:08:32,900 --> 00:08:35,300
Подай млякото, Алфредо.

6
00:09:01,000 --> 00:09:04,200
Браво, Анита!
Пак си разляла млякото.

7
00:09:05,500 --> 00:09:07,500
Няма значение.

8
00:09:25,000 --> 00:09:27,500
Отвори си устата ето така...

9
00:09:40,200 --> 00:09:44,600
Естер, сега ще отида до гаража,

10
00:09:45,000 --> 00:09:48,400
за да взема коляновия вал
за трактора.

11
00:09:48,500 --> 00:09:52,100
Да, Йохан. И ние ще излизаме.

12
00:09:52,200 --> 00:09:54,700
Добре, да се размърдаме всички.

13
00:09:57,200 --> 00:09:59,600
Подайте ми чиниите, деца.

14
00:10:13,000 --> 00:10:15,500
Помогнете ми да оправим масата.

15
00:10:23,900 --> 00:10:26,600
Не оставяйте нищо неизядено,
Дани и Анита!

16
00:10:27,800 --> 00:10:31,600
Благодаря, Сара.
Хайде, деца. Трябва да тръгваме.

17
00:10:36,000 --> 00:10:37,700
Хайде, деца!

18
00:10:38,800 --> 00:10:40,500
Джак, хайде!

19
00:10:51,700 --> 00:10:54,900
Къде ми е шапката?
- Ей ти я.

20
00:10:59,900 --> 00:11:01,600
Хайде, деца.

21
00:11:15,400 --> 00:11:18,100
Сара, върви заедно с децата.

22
00:11:44,400 --> 00:11:47,000
Остани сам за малко, Йохан.

23
00:12:01,100 --> 00:12:03,300
Обичам те, Естер.

24
00:12:08,700 --> 00:12:10,700
Знам, Йохан.

25
00:12:11,900 --> 00:12:14,000
И аз те обичам.

26
00:15:52,600 --> 00:15:54,700
Робърт! Робърт!

27
00:15:55,600 --> 00:15:57,400
Робърт!

28
00:16:21,700 --> 00:16:24,000
Ти си добро куче...

29
00:16:25,800 --> 00:16:27,600
Добро куче.

30
00:20:09,900 --> 00:20:13,000
Закариас!

31
00:20:14,100 --> 00:20:17,300
Почакай, оправя блокирал двигател!

32
00:20:25,800 --> 00:20:27,315
Закариас!

33
00:20:27,335 --> 00:20:29,700
Почакай, по дяволите, Йохан!

34
00:21:05,300 --> 00:21:08,000
Толкова много ли бързаш или какво?

35
00:21:08,500 --> 00:21:10,500
Да, човече, много бързам...

36
00:21:13,200 --> 00:21:16,900
Добре, Хуанито, проклетия ти
колянов вал е напълно готов.

37
00:21:24,200 --> 00:21:28,300
Дръж го, не го изпускай.
- Много е тежък.

38
00:21:38,800 --> 00:21:40,900
Пази си пръстите!

39
00:21:42,300 --> 00:21:44,600
Не трябва да ги нараняваш.

40
00:21:51,300 --> 00:21:52,800
Раз...

41
00:21:52,835 --> 00:21:54,335
Два...

42
00:21:54,400 --> 00:21:55,900
Три!

43
00:22:06,400 --> 00:22:09,200
Какво искаше оня
тип по телефона?

44
00:22:09,400 --> 00:22:11,800
Да му поправим двигателя.

45
00:22:12,600 --> 00:22:16,000
Какво му има?
- Съвсем е разбит.

46
00:22:16,100 --> 00:22:18,100
Ще трябва да му сменим всичко.

47
00:22:18,300 --> 00:22:20,600
Бутала, окачване,

48
00:22:20,800 --> 00:22:24,700
ангренажен ремък,
колянов вал и...

49
00:22:25,500 --> 00:22:27,400
ремонт на клапаните,

50
00:22:27,700 --> 00:22:30,200
главата има нужда от нови свещи...

51
00:22:30,400 --> 00:22:32,100
Изкривени ли са или какво?

52
00:22:32,200 --> 00:22:35,200
Във всеки случай, трябва да ги сменим.

53
00:22:35,500 --> 00:22:37,500
Напълно са износени.

54
00:22:37,800 --> 00:22:40,600
И маркучите не действат също.

55
00:22:41,600 --> 00:22:45,600
Т
[...]
Everything OK? Download subtitles