Preview Subtitle for Stargate Sg1 S09e02 Ws Dsr Xvid Tcm


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,042 --> 00:00:01,668
V p俔dchoz鞍h d巖ech jste vid肅i...

2
00:00:01,668 --> 00:00:03,420
Vra렶e se zp磬ky a p晛pojte se zp楯 k SG-1.

3
00:00:03,420 --> 00:00:05,172
M炅 sv d檜ody,
pro jsem tuhle pr徑i cht肅a.

4
00:00:05,172 --> 00:00:06,632
Co kdy sv楯 pot俔buje zachr烱it?

5
00:00:06,632 --> 00:00:09,259
Jestli sv楯 pot俔buje zachr烱it,
budu tam a ud肅炅 co budu moci.

6
00:00:09,259 --> 00:00:14,556
N痙amky vytv貢 fyzickou vazbu mezi t菽i,
kdo je nos. Byly pou륈v烱y Goa'uldy.

7
00:00:14,556 --> 00:00:16,683
Jacksone.
Jacksone?

8
00:00:16,683 --> 00:00:22,272
Kdy jsme v硬 sem p晛nesli, v潢ec jste nereagoval,
ale kdy se vr磬ila ona, v契 stav se n景le zlep뚈l..

9
00:00:22,272 --> 00:00:23,357
Chyb肅a jsem ti?

10
00:00:23,357 --> 00:00:24,525
Kdo je to?

11
00:00:24,525 --> 00:00:28,820
Gentleman, s kterm jsme se setkali na jin planet.
Prohla뚓je o sob, 룐 zastupuje n琡ak bohy nazvan Ori.

12
00:00:28,820 --> 00:00:31,907
Tam venku je tolik lid jako Jaff.

13
00:00:31,907 --> 00:00:39,206
Pokud nebudeme d涇e spolupracovat, v狎盾stv, pro kter
jsme tak dlouho a tvrd d俔li se m梟e zm巡it v chaos.

14
00:00:43,544 --> 00:00:46,880
- Nesm厄 uk耿at strach Lat'ale.
- Je s炅. 탄ho bych se m肅 b磬?

15
00:00:46,880 --> 00:00:50,926
Sl雁il n炅 trest, pokud se po jeho n競ratu
nesklon庵e p俔d jejich bohy.

16
00:00:50,926 --> 00:00:54,888
Jaffov prolili p惚li mnoho krve
p晛 vm巡徑h jednoho fale뚍福o boha za jin福o.

17
00:00:54,888 --> 00:00:58,642
Rozhodli jsme se a 俔kneme mu jak.

18
00:01:05,649 --> 00:01:07,776
P晛뚄l jsi s炅?

19
00:01:07,776 --> 00:01:13,448
Ori jsou v룏y se mnou.
탄tli jste knihu Origin?

20
00:01:13,448 --> 00:01:15,117
Ano.

21
00:01:15,117 --> 00:01:20,080
Rozhodli jste se p惚sahat Ori?

22
00:01:20,080 --> 00:01:27,421
Nebudeme poslouchat 뤼dn dal뛼 fale뚍 bohy.
Odejdi a my u뚄t惚me tv遑 룔vot.

23
00:01:27,421 --> 00:01:29,631
Mluv狎e za v뚄chny?

24
00:01:29,631 --> 00:01:32,384
Ano.

25
00:01:33,051 --> 00:01:39,558
Tak 粕 tak,
tento sv楯 poslou륈 sv覆u 泊lu!

26
00:01:42,853 --> 00:01:45,314
Jaffov!

27
00:02:24,937 --> 00:02:29,942
Stargate SG-1
**Beachhead**

28
00:02:30,275 --> 00:02:34,071
//p俔klad by peetter a Komplic₩₩
//搏sov烱 by Slay007 - verze 1.00₩₩

29
00:02:41,203 --> 00:02:44,122
Nepl烱ovan mimozemsk aktivace!

30
00:02:44,122 --> 00:02:48,627
- Co tu m炅e, 뛸fe?
- P晛j庵炅e zpr競u pane. Jenom text.

31
00:02:55,801 --> 00:02:58,136
Je to Goa'uldsky.

32
00:02:58,136 --> 00:03:03,141
Nikdo z v硬 asi Goa'uldsky neum, 룐?

33
00:03:11,149 --> 00:03:15,028
P俔ce se nenech磬e porazit od dvou lid
z jinch planet v t va뛼 hloup h俔?

34
00:03:15,028 --> 00:03:17,823
- Tahle hloup hra je뚒 neskon粕la.
- To je moje k惚dlo.

35
00:03:17,823 --> 00:03:19,074
Pot俔boval bys nov k惚dlo.

36
00:03:19,074 --> 00:03:22,661
- Nakopu ti prdel!
- Sliby, sliby.

37
00:03:27,666 --> 00:03:31,253
V po頀dku, plukovn岩u.
Popravd, hledal jsem Teal'ca.

38
00:03:31,253 --> 00:03:36,383
Dostali jsme zpr競u od Goa'ulda
jm輹em Nerus. 岩 v炅 to n塾o?

39
00:03:36,383 --> 00:03:39,428
Jsem si v夙om o koho se jedn.

40
00:03:39,428 --> 00:03:42,973
Byl to m輹 vznamn Goa'uld,
kter slou룔l Baalovi mnoho stolet.

41
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles