Preview Subtitle for Babam Ve Oglum


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:36,960 --> 00:00:39,960
Саадък, къде беше? Звънях в редакцията,
няма те. В кръчмата също.

2
00:00:41,640 --> 00:00:43,480
Поне се обади, бе. Кажи, че
ще закъснееш... Да знам аз...

3
00:00:44,400 --> 00:00:46,360
Да не би да се притесни за мен?
Естествено. Я виж какво става навън.

4
00:00:46,800 --> 00:00:48,440
Сякаш не знаеш.

5
00:00:51,760 --> 00:00:53,120
Пил си.

6
00:00:53,680 --> 00:00:57,440
Да, ама мъничко. Колегите от
вестника ме почерпиха...

7
00:00:58,680 --> 00:01:03,000
Саадък, внимавай малко. Всеки
момент може да родя.

8
00:01:05,920 --> 00:01:09,320
Съжалявам мила, имаш право.
Не публикуваха статията ми...

9
00:01:09,880 --> 00:01:13,160
... и това ме разстрои.
Забелязах, че днес нямаше нищо
във вестника.

10
00:01:13,600 --> 00:01:15,680
Новият редактор е виновен.
Страх го е.

11
00:01:15,960 --> 00:01:18,520
Много му здраве. Има ли ракия?
Не.

12
00:01:18,960 --> 00:01:20,440
Защо?

13
00:01:20,920 --> 00:01:23,680
Изпих я всичката. Сега сме двама
и едно шише не ми стига.

14
00:01:23,760 --> 00:01:27,600
Саадък, внимавай, ще се разсърдим!
Добре де, добре.

15
00:01:28,720 --> 00:01:30,800
Много ми е горещо.

16
00:01:31,160 --> 00:01:32,560
Как е чудовището?
Добре е.

17
00:01:33,160 --> 00:01:36,000
Днес имах толкова много болки,
че си помислих че днес ще е денят.

18
00:01:36,560 --> 00:01:39,960
Саадък, няма да му викаш чудовище.
Ами ако е момиче?
Момиче да е...

19
00:01:42,200 --> 00:01:44,040
Да се ражда вече.

20
00:01:44,520 --> 00:01:46,800
Утре влизаш в болницата.

21
00:01:47,280 --> 00:01:50,800
Да се ражда, ама не тази вечер.
Пиян ли ще ми го държиш в ръцете си?

22
00:01:51,080 --> 00:01:53,480
За нищо на света няма да ти разреша.
Ще вземеш да го изпуснеш.

23
00:01:53,800 --> 00:01:58,920
Няма да го изпусна. Ако трябва
три кафета ще изпия.

24
00:02:01,320 --> 00:02:04,320
Красавеца на тати.

25
00:02:05,360 --> 00:02:07,360
Хайде да потренираме.
Вземи възглавницата.

26
00:02:15,960 --> 00:02:19,960
Не от гърба, откъм врата го хвани. Така няма да
го изпуснеш.

27
00:02:47,320 --> 00:02:50,160
Саадък, Саадък! Излиза!

28
00:02:50,560 --> 00:02:54,440
Ама сега ли?
Излиза! Веднага викай такси.

29
00:02:55,120 --> 00:02:58,000
Добре, добре.

30
00:02:59,520 --> 00:03:01,280
Ще взема само портфейла.

31
00:03:25,040 --> 00:03:26,800
По дяволите.

32
00:03:28,520 --> 00:03:32,480
Така, ей сега ще намерим такси.
Болницата е само на пет минути път.

33
00:03:32,920 --> 00:03:35,760
Не ми говори "5 минути". Всеки
момент ще родя.

34
00:03:36,400 --> 00:03:39,000
Бай Хилми, Айсун ще ражда!
Бай Хилми за какво ти е? Върви!

35
00:03:39,240 --> 00:03:43,360
Добре, дишай дълбоко.
Не ми викай "дишай дълбоко"!

36
00:03:46,361 --> 00:03:49,361
Ето, миличка! Ето!
Излязохме!

37
00:03:49,880 --> 00:03:50,560
Ей сега ще намерим такси.

38
00:03:56,280 --> 00:03:57,960
Абе няма ли такси?
Помогнете!

39
00:04:05,480 --> 00:04:06,640
Помогнете!

40
00:04:10,080 --> 00:04:12,320
Бива ли такова нещо, главен
път, пък една кола няма!

41
00:04:13,720 --> 00:04:14,920
По дяволите!

42
00:04:15,480 --> 00:04:18,520
Къде сте бе, хора?
Да не измряхте!

43
00:04:19,600 --> 00:04:22,120
Саадък, зле ми е. Не мога да вървя.

44
00:04:24,320 --> 00:04:25,
[...]
Everything OK? Download subtitles