Preview Subtitle for Calmos


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:06,359 --> 00:00:10,459
z anglickch titulk pelo枴la ni.na29

2
00:00:12,760 --> 00:00:16,719
TICHン ZMATEK

3
00:00:21,520 --> 00:00:22,794
Promi!

4
00:00:24,200 --> 00:00:25,952
Pro promi?

5
00:00:26,160 --> 00:00:27,513
To byl mj bod.

6
00:00:42,240 --> 00:00:44,959
9:7!
- Jak to mysl 9:7?

7
00:00:45,360 --> 00:00:50,070
Co to m癩 za pravidla? Nejasn m鐺k je bod pro tebe?

8
00:00:50,240 --> 00:00:53,312
Kdy mine, skruje ten druh. To je pravidlo.

9
00:00:53,520 --> 00:00:55,750
Ty mus vyhr疸 za ka枦ou cenu. V枦y je to v啼m jasn!

10
00:00:55,960 --> 00:00:58,918
Tak kolik to podle tebe je?
- 8:8.

11
00:01:02,920 --> 00:01:04,672
Pomoc!

12
00:01:05,440 --> 00:01:06,509
Eleonoro!

13
00:01:08,160 --> 00:01:09,718
Pomoc!

14
00:01:11,640 --> 00:01:13,835
Co udl疥e?

15
00:01:15,320 --> 00:01:16,912
Ne, ne, necho tam!

16
00:01:18,920 --> 00:01:20,911
Co se dje?
- Je to nebezpe鈩!

17
00:01:21,120 --> 00:01:22,838
Na to ti seru!
- Po鑢ej!

18
00:01:24,960 --> 00:01:26,313
Pomoc!

19
00:01:42,080 --> 00:01:43,399
Nechte m bt!

20
00:01:44,600 --> 00:01:45,669
Uklidnte se!

21
00:01:50,520 --> 00:01:53,318
Nenech疱ejte m tady! J umr疥!

22
00:01:54,640 --> 00:01:56,676
Neumr疸e!

23
00:01:56,840 --> 00:01:58,910
Umr疥! Nenech疱ejte m tady!

24
00:02:01,000 --> 00:02:02,115
Carlo!

25
00:02:09,200 --> 00:02:10,918
Do prdele...!

26
00:02:13,080 --> 00:02:16,117
Uklidnte se!

27
00:02:18,320 --> 00:02:20,754
Nenech疱ejte m tady!
- Uklidnte se!

28
00:02:49,840 --> 00:02:51,671
Eleonoro!

29
00:02:52,960 --> 00:02:54,791
Opi se o m.

30
00:03:18,840 --> 00:03:20,398
Kde je Carlo?

31
00:03:24,000 --> 00:03:25,228
Tady jsi!

32
00:03:34,800 --> 00:03:37,234
V, co je na tom to nejlep夬?
- Co?

33
00:03:37,520 --> 00:03:40,512
Te kolem nich projdeme a nikdo n疥 ani nepodkuje.

34
00:03:40,840 --> 00:03:43,718
Proto枡 nikomu ani nedojde, 枡 jsme to my, kdo je zachr疣il.

35
00:03:43,920 --> 00:03:45,592
Nebu hlup疚!
- V啾k uvid.

36
00:03:46,160 --> 00:03:48,151
To jsou ale sra鑢y.

37
00:03:48,960 --> 00:03:53,158
Zachr疣ili jsme dv mrchy na pl癰i pln sra鐺k!

38
00:03:53,320 --> 00:03:55,276
Tady jsou takov v喨chni.

39
00:03:55,640 --> 00:03:58,029
Divm se, pro tady vbec t疸a kupoval bar疚.

40
00:03:58,160 --> 00:04:01,038
Dr hubu, Carlo, ty uboh mrchy se pece m疝em utopily.

41
00:04:01,240 --> 00:04:04,391
Uboh mrchy? Dv prachat mrchy!

42
00:04:04,600 --> 00:04:07,194
Ta moje byla odporn, vbec mi nepom疉ala...

43
00:04:09,640 --> 00:04:11,153
Jak byla ta tvoje?

44
00:04:13,920 --> 00:04:16,559
Jak byla ta tvoje?
- Jak to m疥 vdt?

45
00:04:17,600 --> 00:04:18,999
Byla hezk?

46
00:04:20,280 --> 00:04:23,556
Tak byla hezk?
- Co j vm, ty blb鐺.

47
00:04:23,760 --> 00:04:25,079
A nesmj se tak.

48
00:04:25,280 --> 00:04:26,998
Pedstavoval sis to s n?

49
00:04:27,200 --> 00:04:29,475
Carlo, v枦y jsme se tam m疝em v喨chni utopili!

50
00:04:29,760 --> 00:04:32,672
J jsem ji nepozoroval! J jsem j zachr疣il 枴vot!

51
00:04:32,960 --> 00:04:34,871
Ty jsi fakt bl痙en, tot疝n maniak!

52
00:04:43,800 --> 00:04:45,756
Co se tady dje?

53
00:04:52,520 --> 00:04:53,555
Ahoj.


[...]
Everything OK? Download subtitles