Preview Subtitle for Carpoolers


If preview looks OK then Download subtitles


š40ćš160ćDownloaded From www.SubsMax.com
š1ćš1ć23.976
š557ćš619ćIdemo! Vreme je za kolu!
š990ćš1040ćU kola. Vreme je za kolu!
š1289ćš1402ćTo ne moe u auto. Odvratnođje. -Ali brat mi je!
š1646ćš1704ćBre, arli. Kreemo!
š1808ćš1838ćBre!
š1999ćš2040ćU kola!
š2146ćš2192ćPourite!
š2324ćš2368ćekamo!
š2633ćš2669ćBre!
š2799ćš2941ćDeco, vreme je za kolu! -đBili smo jue! -Ulazite u kola!
š3038ćš3166ćMama, zato si uvek u kunomđmantilu? -Ljute se kad sam gola.
š3284ćš3392ćZna da ne sme unositiđabe u kola! Ne kroz prozor!
š3605ćš3659ćJesmo li stigli?
š3713ćš3763ćPrestanite to ponavljati!
š3782ćš3870ćKad emo stii?
š4627ćš4692ćUas! Zaspao sam uvebavajuiđprezentaciju za g. Hamermana.
š4744ćš4801ćZato me nisi probudila?đMoram ranije na posao.
š4843ćš4944ćta ti je? -Umirem.đPovraam ve tri sata.
š5068ćš5149ćBa mi je ao. Nazvau teđs posla da ujem kako si.
š5166ćš5237ćDenijel... -Valjda neki virus.
š5288ćš5380ćSluaaj! -Da?đ- Bolesna sam.
š5385ćš5509ćKoju kravatu? Prugastu, plavu,đcrvenu? -Bolesna sam! -Crvenu.
š5541ćš5657ćDenijel. -ta ti treba?đSupa, voda, kanta?
š5661ćš5750ćImamo dvoje dece. Treba ihđspremiti za kolu. -Sad u.
š5754ćš5818ćMoraju i otii u kolu.
š5855ćš5963ćDa ih vozim? -Obino ih nekođvozi. -Samo to ne, molim te.
š5989ćš6056ćOve nedelje sam ja na redu.đ- Nemam vremena!
š6121ćš6242ćKada je sastanak? U 16 h?đ- Ne moe niko drugi? G. Kupek?
š6258ćš6382ćIma 88 godina. -Vozie polako.đ-Imao je tri kapi. -Ne tokom vonje.
š6389ćš6519ćMora ih samo odvesti. 15-20đminuta. Ne mora ih sve usvojiti.
š6542ćš6612ćVe kasnim sedam minuta!
š6677ćš6745ćZna da uvek nameta sat desetđminuta ranije da ne kasni.
š6748ćš6849ćOstaje ti jo 3 minuta.đ- U pravu si. Izvini.
š6880ćš6958ćDobro, odveu ih.đ- Hvala.
š7007ćš7127ćNe zaboravi da mora po Travisa.đ- Otkad? -Od prole nedelje.
š7158ćš7254ćPlai me taj mali.đudan je. -Samo je dete.
š7267ćš7369ćVrlo udno dete. -Nije aknut.đSlali su ga na ispitivanje.
š7373ćš7477ćSigurno ne moe ti?đIspovraala si ta si imala.
š7494ćš7586ćVozi decu u kolu, neđide u pljaku! -Dobro.
š7691ćš7839ćKuda e? Zabranili suđlunapark! Neto sam te pitala!
š7844ćš7936ćMoram neto obaviti.đ- Moda doe jedan gospodin.
š7939ćš8054ćRekao sam ti da ne nosi mojeđmajice. Razvlai ih. -Skini je.
š8075ćš8133ćOtvori vrata!
š8303ćš8430ćZdravo! -Je li tođtaj gospodin? -Nije.
š8434ćš8559ćDoli su Erno, Aleksandra i ostali.đ- Pazi! Rade u lunaparku. Kradu!
š8569ćš8657ćZato ste doli?đ- Vraamo ekove.
š8665ćš8769ćNiste morali.đ- Jesmo. Odbijeni su.
š8869ćš9007ćBio si dobar prema nama. Ali vieđne moemo. Idem k brai Vingling.
š9029ćš9199ćRingling? -Ne, Vingling.đ-Nemojte. Izdrimo, verujmo u sebe.
š9210ćš9323ćSudija nam je da 48 sati za plaanje.đNai u novac. Izdrite jo malo.
š9601ćš9687ćEndrju! Baki! Idemo!
š9875ćš9995ćOtvoren ti je lic. -đNamerno. -Molim? -Tako u ii.
š10023ćš10118ćZato? -Ima vie vazduha.đ-Protivzakonito je.
š10123ćš10224ćSvi tako nose. -Kai kođi zovem njegove roditelje.
š10288ćš10419ćPotpii. -ta je to? -Kontrolni izđpravopisa. -Pravilno pie samo 1.
š10436ćš10524ćNije vano. Mogu pisati ponovo. -Da?
š10541ćš10647ćGa Karkeni kae da sviđzasluuju drugu priliku.
š10657ćš10808ćJasno, kad se 5 puta udavala.đTo ne vredi za poslovni svet.
š10817ćš10900ćZato ui. Moeim.đ-Oito ne dovoljno.
š10972ćš11114ćBaki, kasnimo!đ- Samo mirno, evo me.
š11152ćš11234ćZdravo. -Jo kapa. -Drago miđje to si nam se pridrui
[...]
Everything OK? Download subtitles