Preview Subtitle for Daniel Deronda


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{49}{103}Dzięki Bogu, że zniosłaś to tak dobrze kochanie.
{106}{250}Mamo, oto ja - pani Grandcourt.
[...]
Everything OK? Download subtitles