Preview Subtitle for Ils Dogsoldiers


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,200 --> 00:00:06,000
http://subs.unacs.bg

2
00:00:24,640 --> 00:00:28,240
ШОТЛАНДИЯ

3
00:00:33,440 --> 00:00:35,600
Беше права.

4
00:00:36,480 --> 00:00:39,280
Това определено е по-добре,
отколкото да си на работа.

5
00:00:39,680 --> 00:00:42,880
Само за едно не предупреди.
Проклетите комари.

6
00:00:43,120 --> 00:00:45,320
Имаш дебела риза!

7
00:00:45,560 --> 00:00:48,200
Като спомена работа,

8
00:00:48,280 --> 00:00:51,480
домъкнах те тук
да отпразнуваме.

9
00:00:57,560 --> 00:01:01,200
Заповядай.
Честито.

10
00:01:01,720 --> 00:01:04,320
Рицарят не трябва да остава без сабя.

11
00:01:06,880 --> 00:01:10,680
Не знам какво да кажа.
- Какво? Писателят загуби дар слово?

12
00:01:11,040 --> 00:01:15,160
Прекрасно е.
- От чисто сребро е, не го губи.

13
00:02:21,200 --> 00:02:24,000
КУЧЕТА ВОЙНИЦИ

14
00:02:25,400 --> 00:02:28,200
СЕВЕРЕН УЕЙЛС
2 часа по-късно

15
00:03:10,640 --> 00:03:13,040
Добър опит, редник Купър.

16
00:03:13,240 --> 00:03:18,320
Избегна пленяването
22 часа и 47 минути.

17
00:03:18,960 --> 00:03:21,840
Засега това е
най-доброто постижение.

18
00:03:22,440 --> 00:03:25,920
Разбира се, тайната на истинското
оцеляване не е в бягане и криене,

19
00:03:26,080 --> 00:03:29,920
а премахване на противника,
който те преследва.

20
00:03:35,440 --> 00:03:38,080
Ето. Застреляй кучето.

21
00:03:41,000 --> 00:03:43,600
Извинете, сър, какво?

22
00:03:44,080 --> 00:03:46,720
Вземи оръжието и го използвай.

23
00:03:48,920 --> 00:03:52,920
Докато трае подбора,
ти си под мое командване.

24
00:03:53,120 --> 00:03:55,720
Това е пряка заповед, Купър.

25
00:03:58,040 --> 00:04:00,320
Шегувате се, нали?

26
00:04:00,520 --> 00:04:04,120
Да ти приличам на някакъв тъп
комедиант, лайно такова? - Не, сър!

27
00:04:07,600 --> 00:04:09,640
Но няма да го направя.
- Нямаш избор.

28
00:04:09,720 --> 00:04:12,320
Довърши работата.
Застреляй кучето.

29
00:04:13,440 --> 00:04:16,040
Застреляй го!
- Отказвам, сър!

30
00:04:19,120 --> 00:04:22,160
Каква полза има от теб екипа ми,

31
00:04:22,280 --> 00:04:25,520
щом не можеш
да убиеш дори куче?

32
00:04:25,720 --> 00:04:28,160
Не съм казал,
че не мога да убия куче, сър.

33
00:04:28,440 --> 00:04:31,440
Просто няма да го убия без причина.

34
00:04:32,440 --> 00:04:35,520
Отпадаш, Купър.
Не ми трябва съвестен човек.

35
00:04:35,640 --> 00:04:38,440
Отстранявате ме заради това?
- Ти сам се провали.

36
00:04:40,560 --> 00:04:43,360
Тук сме на друго ниво, Купър.

37
00:04:44,640 --> 00:04:50,200
Трябват ми хора на действието,
а не страхливци.

38
00:04:52,960 --> 00:04:55,000
Не!

39
00:04:55,880 --> 00:04:57,960
Извратено копеле!

40
00:04:58,040 --> 00:05:00,840
Това е само едно куче.
Нищо повече.

41
00:05:01,160 --> 00:05:05,680
Може би някой ден, когато това
потъне в дебелият ти череп,

42
00:05:05,800 --> 00:05:07,840
ще бъдеш готов за нас.

43
00:05:08,040 --> 00:05:10,480
Дотогава, живей и се учи.

44
00:05:10,760 --> 00:05:13,160
Да, но ти няма.

45
00:05:18,840 --> 00:05:22,280
Не давам втори шанс, Купър.

46
00:05:22,720 --> 00:05:25,160
И никога не забравям.

47
00:05:28,120 --> 00:05:30,600
Върнете това трогателно лайно.

48
00:05:34,200 --> 00:05:36,289
Изпратете го обрат
[...]
Everything OK? Download subtitles