Preview Subtitle for Dosti Friends Forever


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:21,628 --> 00:00:25,064
Ударите на сърцето ми,
непредсказуемите ми желания

2
00:00:25,399 --> 00:00:28,857
ме водят към нощи на удоволствие,
към дни на младежки забавления.

3
00:00:36,476 --> 00:00:40,071
Всеки момент ме преследва един въпрос,

4
00:00:40,380 --> 00:00:43,872
как досега съм съществувал без теб.

5
00:00:51,358 --> 00:00:54,589
Скрий ме в своите дълбоки очи

6
00:00:54,895 --> 00:00:58,592
по пътя на любовта, моя любов.

7
00:00:58,765 --> 00:01:01,427
Дай ми само шанс.

8
00:01:01,835 --> 00:01:04,099
Давай буги-вуги,
да танцуваме, да танцуваме.

9
00:01:09,910 --> 00:01:13,107
Сега е време за романтика.

10
00:01:13,447 --> 00:01:15,438
Давай буги-вуги,
да танцуваме, да танцуваме.

11
00:01:52,486 --> 00:01:54,477
Говорихме с декораторите и с
доставчиците на храна.

12
00:01:54,621 --> 00:01:57,146
Нищо не сме забравили, нали ?
- Моля те, не се безпокой !

13
00:01:57,324 --> 00:01:59,155
Всичко за сватбата е организирано.

14
00:01:59,326 --> 00:02:01,487
Сватбеният чеиз на Анджали също ще
бъде готов тази вечер.

15
00:02:01,662 --> 00:02:04,595
Г-н Баруча ! Заповядяйте !

16
00:02:04,698 --> 00:02:06,825
Каква приятна изненада !
Надявам се, че получихте поканата ?

17
00:02:07,501 --> 00:02:09,792
Дойдох тук точно, защото получих покана.

18
00:02:09,970 --> 00:02:12,165
За кого ще се омъжва Анджали ?

19
00:02:12,472 --> 00:02:15,268
За Радж. Защо ?
- Наистина ли познавате Радж ?

20
00:02:26,853 --> 00:02:29,365
Г-н Баруча, Каран може да е такъв,

21
00:02:29,389 --> 00:02:30,981
но Радж е много добро момче.

22
00:02:31,191 --> 00:02:33,182
Лошата компания разваля
даже и най-добрите мъже.

23
00:02:39,366 --> 00:02:41,657
Има голяма разлика
между твърденията и постъпките.

24
00:02:41,702 --> 00:02:45,265
Виж сега, Анджали ми е като дъщеря.

25
00:02:45,706 --> 00:02:49,540
Ето защо дойдох тук.
Аз бях наранен ...

26
00:02:50,410 --> 00:02:52,978
Не дай Боже да изпитате същото.

27
00:03:00,754 --> 00:03:03,535
Каджал ! Здравей !
- Здравей !

28
00:03:03,557 --> 00:03:05,918
Отиваш на среща с Каран, нали ?
- Да.

29
00:03:05,959 --> 00:03:08,150
Не се претиснявай. Аз знам.

30
00:03:09,229 --> 00:03:11,961
Но може би ти не знаеш всичко за Каран.

31
00:03:12,399 --> 00:03:14,990
Аз съм Лина Баруча,
бившата приятелка на Каран.

32
00:03:16,236 --> 00:03:17,225
Какво ?

33
00:03:25,579 --> 00:03:29,842
Но защо трябва да ти вярвам ?
Ти би могла да лъжеш.

34
00:03:31,585 --> 00:03:35,248
Аз може и да лъжа,
но какво ще кажеш за тези снимки ?

35
00:03:48,368 --> 00:03:50,627
Здравей. Кога ще дойдеш ?

36
00:03:50,637 --> 00:03:52,468
Няма да дойда никога !

37
00:03:52,506 --> 00:03:54,831
Стига, Каджал. Престани да се бъзикаш.

38
00:03:54,908 --> 00:03:57,433
Ти си този, който се бъзика с мен, Каран.

39
00:03:57,611 --> 00:03:59,943
Радвам се, че Лина ми каза
цялата истина за теб.

40
00:04:00,847 --> 00:04:03,377
Лина ?
Не вярвай на думите й !

41
00:04:03,450 --> 00:04:07,914
Аз имам снимки, които
доказват какво представляваш !

42
00:04:08,288 --> 00:04:10,979
Изтръпвам като си помисля, че

43
00:04:11,057 --> 00:04:13,717
щеше да ме използваш като Лина,
а после да ме зарежеш.

44
00:04:13,794 --> 00:04:15,985
Каджал, повярвай ми.
Не е така.

[...]
Everything OK? Download subtitles