Preview Subtitle for Educating Rita


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,594 --> 00:00:13,594
Çeviri
Alp K. Turan

2
00:00:41,595 --> 00:00:44,063
—Tünaydın efendim.
— Tünaydın.

3
00:01:55,275 --> 00:01:57,391
Bununla ilgili olarak Dr Bryant,...

4
00:01:57,475 --> 00:02:02,265
Blake'in şiir sanatının metafizik doğasının peşine
düşmenin akıllıca olduğunu düşünüyor musunuz?

5
00:02:05,715 --> 00:02:07,467
Dr Bryant!

6
00:02:07,555 --> 00:02:08,954
Hım?

7
00:02:09,035 --> 00:02:12,948
Doktor,Blake'e yaklaşırken, şiirinin
metafizik yönünü takip etmeli miyiz?..

8
00:02:13,035 --> 00:02:16,584
diye soruyordum.

9
00:02:16,675 --> 00:02:18,631
Kesinlikle.

10
00:02:20,595 --> 00:02:23,667
Blake. Hepsi, onun hakkında çok endişeli.

11
00:02:24,795 --> 00:02:27,628
Blake. Ne olduğunu biliyor musunuz?

12
00:02:28,715 --> 00:02:31,707
ÖIü bir şair. Hepsi bu.

13
00:02:31,795 --> 00:02:34,389
Üzgünüm Dr Bryant,
sizinle aynı fikirde olamam.

14
00:02:34,475 --> 00:02:38,673
William Blake'i ölü bir şair
olarak görmek "koley"

15
00:02:38,755 --> 00:02:41,394
Kolay.

16
00:02:41,475 --> 00:02:45,912
Blake üzerinde, birkaç yıI boyunca
oldukça titiz bir şekilde çalıştım.

17
00:02:45,995 --> 00:02:50,113
ve onun dehasına biçtiğiniz değeri
kesinlikle onaylamıyorum.

18
00:02:51,315 --> 00:02:53,067
Dr Bryant,

19
00:02:53,155 --> 00:02:55,510
Beni dinlediğinizi zannetmiyorum.

20
00:02:55,595 --> 00:02:59,304
Mr. Collins, bana bir
şey söylediğinizi zannetmiyorum.

21
00:03:01,715 --> 00:03:04,707
- Doktor, sarhoş musunuz?
- Sarhoş?

22
00:03:04,795 --> 00:03:06,751
Elbette sarhoşum.

23
00:03:06,835 --> 00:03:10,384
Ayıkken bunu öğreteceğimi
gerçekten beklemiyorsunuzdur?

24
00:03:10,475 --> 00:03:12,830
Neyse, önemli değil.

25
00:03:12,915 --> 00:03:15,110
Sakıncası yoksa dersten
çıkabilir miyim?

26
00:03:15,195 --> 00:03:20,315
Neden sakıncası olsun?
Niçin burada sıkışıp kalmak isteyesiniz ki?

27
00:03:20,395 --> 00:03:23,034
Çünkü edebiyat öğrenmek istiyoruz.

28
00:03:23,115 --> 00:03:24,753
Edebiyat?

29
00:03:24,835 --> 00:03:26,826
Bakın - güneş parlıyor!

30
00:03:26,915 --> 00:03:29,827
Hepiniz gençsiniz!
Burada ne işiniz var?

31
00:03:29,915 --> 00:03:35,228
Neden gidip bir şeyler yapmıyorsunuz?
Çıkın ve sevişin ya da başka şeyler yapın.

32
00:03:40,115 --> 00:03:41,867
Frank.

33
00:03:41,955 --> 00:03:44,105
- Julia.
- Sevgilim, arabanın anahtarlarını alabilir miyim?

34
00:03:44,195 --> 00:03:46,390
Evet. Dersin bitti mi?

35
00:03:46,475 --> 00:03:50,024
Yıllar oldu. Unutma
akşam yemeğinde Brian ve Elaine olacak.

36
00:03:50,115 --> 00:03:52,788
- Geç kalacağımı biliyorsun.
- Hayır.

37
00:03:52,875 --> 00:03:56,390
Sevgilim, sana söylemiştim,
yeni bir öğrencim gelecek.

38
00:03:56,475 --> 00:03:59,706
- Ne zaman?
- Açık Üniversite, çok geç.

39
00:03:59,795 --> 00:04:03,470
Yetişkin biri, zor bir
çalışma gününden sonra

40
00:04:03,555 --> 00:04:06,274
buraya gelmek istiyorsa
bu benim dışımda bir şey.

41
00:04:31,235 --> 00:04:33,191
Dr Bryant?

42
00:04:38,955 --> 00:04:41,628
Gerçekten "asonans nedir?" dedi.

43
00:04:41,715 --> 00:04:43,273
Gerçekten mi?

44
00:04:43,355 --> 00:04:46,108
"asonans" in ne olduğu
hakkında bir fikri yoktu.

45
00:05:05,035 --> 00:05:06,787
Ere, girin.

46
00:05:14,515 --> 00:05:16,153

[...]
Everything OK? Download subtitles