Preview Subtitle for Working Girls 2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:13,127 --> 00:01:15,160
Момче.

2
00:01:15,327 --> 00:01:17,346
Погледнете!
- Съберете се.

3
00:01:19,287 --> 00:01:21,403
Момче е.

4
00:01:21,727 --> 00:01:25,640
Ще бъде наречен Оцеола.

5
00:01:40,287 --> 00:01:42,398
Приберете се.

6
00:01:45,967 --> 00:01:48,925
Трябва да остана до теб.
- Не. Върви.

7
00:02:08,287 --> 00:02:10,384
Какво е това място?

8
00:02:10,447 --> 00:02:14,000
Ние сме семиноли,
а това е нашият дом.

9
00:02:15,447 --> 00:02:19,665
Преди войната ги имаше
и край Флорида.

10
00:02:19,727 --> 00:02:21,826
Проклети мелези, полковник.

11
00:02:21,887 --> 00:02:24,838
Смесица от индианци
и избягали роби.

12
00:02:25,467 --> 00:02:31,403
Знаете какво да правите, капитане.
- Тъй вярно. Слизайте.

13
00:02:31,767 --> 00:02:34,486
Вземете храна и провизии.

14
00:02:34,967 --> 00:02:38,482
Уважавам единствено
своите закони.

15
00:02:38,647 --> 00:02:43,161
Можете да помолите губернатора,
онзи янки, за компенсации.

16
00:02:43,607 --> 00:02:49,601
И му кажете, че призраците
на Конфедерацията не ще умрат.

17
00:03:10,927 --> 00:03:12,946
На пътя ми ли искаш
да застанеш?

18
00:03:19,127 --> 00:03:24,565
Заповедите са да вземем провизии.
Нищо повече.

19
00:03:33,527 --> 00:03:37,479
Виж ти.
Проклет да съм.

20
00:03:44,687 --> 00:03:47,766
Какво има тук?
Дай ми го!

21
00:03:48,527 --> 00:03:51,124
Най-обикновена пръст!

22
00:03:52,007 --> 00:03:55,886
Полковник!
Виж какво открих!

23
00:04:06,047 --> 00:04:08,117
Това каквото си мисля ли е?

24
00:04:09,867 --> 00:04:12,517
Това е лицето
на новата ни земя.

25
00:04:15,007 --> 00:04:17,186
Злато.

26
00:04:17,247 --> 00:04:20,125
Древни алхимици са смятали,
че могат да превръщат олово в злато,

27
00:04:20,287 --> 00:04:23,165
но аз мога да превърна
златото в куршуми.

28
00:04:23,727 --> 00:04:25,755
Огън!

29
00:04:29,167 --> 00:04:31,635
Презареди!
- Презареди!

30
00:04:32,047 --> 00:04:35,800
Бих желал да знам откъде е златото.
- Няма повече.

31
00:04:35,967 --> 00:04:40,406
Разбира се, че няма. Май трябва
да продължим с демонстрацията.

32
00:04:41,207 --> 00:04:43,636
Обърни го.
- Обърни го!

33
00:04:54,327 --> 00:04:58,479
Боя се, че настоявам за отговор.
- Нямаме повече злато.

34
00:05:02,687 --> 00:05:05,155
Продължавай.
- Почакай.

35
00:05:05,327 --> 00:05:07,363
Полковник, ами ако казва истината?

36
00:05:07,527 --> 00:05:11,880
Ако имаме пари за оръжия,
мнозина подтискани от янките

37
00:05:12,047 --> 00:05:16,517
ще се присъединят към нас.
Отдръпнете се, капитане.

38
00:05:17,647 --> 00:05:20,081
Ще открием златото.

39
00:05:34,487 --> 00:05:37,804
Сред хълмовете има мина!

40
00:05:54,367 --> 00:05:58,036
Хората да се подготвят.
- Всички на конете!

41
00:05:58,207 --> 00:06:00,322
На конете!

42
00:06:11,747 --> 00:06:13,801
Ще се върнем след седем дни.

43
00:06:13,802 --> 00:06:17,702
Нека тази дупка
бъде пълна със злато

44
00:06:17,807 --> 00:06:20,196
или ще я напълним с кръвта ви.

45
00:06:23,247 --> 00:06:25,319
Рота!

46
00:06:25,767 --> 00:06:29,646
Напред!
- Напред!

47
00:06:31,767 --> 00:06:34,486
Какво ще правим?
Няма злато.

48
00:06:34,647 --> 00:06:39,117
Мините са изчерпани от години.
- Би ли повярвал?

49
00:06:40,327 --> 00:06:43,922
Имаме няколко воини,
но не и оръжия.

50
00:06:44,087
[...]
Everything OK? Download subtitles