Preview Subtitle for Fahrenheit 451


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,842 --> 00:00:00,842
23.976

2
00:00:31,748 --> 00:00:35,752
Scn: John Francois Truffaut a
Jean-Louis Richard

3
00:00:35,752 --> 00:00:39,756
.

4
00:00:39,756 --> 00:00:41,758
Podle romnu Raye Bradburyho

5
00:00:41,758 --> 00:00:44,260
.

6
00:00:44,260 --> 00:00:46,763
.

7
00:00:47,263 --> 00:00:48,806
.

8
00:00:49,265 --> 00:00:51,267
.

9
00:00:51,267 --> 00:00:55,271
.

10
00:00:55,271 --> 00:00:57,815
.

11
00:00:57,815 --> 00:01:01,277
.

12
00:01:01,277 --> 00:01:03,279
.

13
00:01:03,279 --> 00:01:06,282
Reie: Francois Truffaut

14
00:02:08,886 --> 00:02:10,888
Hal!

15
00:02:10,888 --> 00:02:12,890
- Vypadni! Rychle!
- Co? Kdo jste?

16
00:02:12,890 --> 00:02:15,351
- Rychle! Proboha, rychle zmiz!
- J...

17
00:02:15,351 --> 00:02:17,353
Hal?

18
00:06:51,627 --> 00:06:55,173
Montagu, ke mn!

19
00:06:58,635 --> 00:07:03,181
Take... jakho druhu
tentokrt byly, Montagu?

20
00:07:03,640 --> 00:07:06,142
Ani jsem se podn nedval, pane.
Asi od kadho nco.

21
00:07:06,142 --> 00:07:10,146
- Romny, biografie, dobrodrun.
- Rutina, co?

22
00:07:10,146 --> 00:07:13,691
Pro to dlaj?
To je naprost zvrcenost.

23
00:07:14,150 --> 00:07:16,694
Mimochodem...

24
00:07:16,694 --> 00:07:20,156
Co dl Montag, kdy m voln den?

25
00:07:20,156 --> 00:07:22,700
Nen toho mnoho, pane.
Napklad sekm trvnk.

26
00:07:22,700 --> 00:07:25,161
A co kdyby to zkon zakazoval?

27
00:07:25,161 --> 00:07:27,163
Tak bych se jen dval,
jak roste, pane.

28
00:07:27,163 --> 00:07:30,208
Dobe.

29
00:07:30,208 --> 00:07:34,671
Dobe. Montagu, me oekvat
bhem nkolika dn zajmav zprvy.

30
00:07:34,671 --> 00:07:37,674
Benedikt s nmi u dlouho nebude...

31
00:07:37,674 --> 00:07:41,678
- a Montagovo jmno bylo zmiovno.
- Poven, pane?

32
00:07:41,678 --> 00:07:45,181
Vm, e tato mylenka
in Montaga astnm.

33
00:08:39,277 --> 00:08:42,780
Myslm, e jsme soused.
iju v bloku 813.

34
00:08:42,780 --> 00:08:45,783
- Neijete tam tak?
- Ano, iji.

35
00:08:45,783 --> 00:08:48,786
Vte, e tuto cestu
spolu absolvujeme tm kad den?

36
00:08:48,786 --> 00:08:50,788
- Opravdu?
- Ano.

37
00:08:50,788 --> 00:08:52,790
Proto jsem si kala...

38
00:08:52,790 --> 00:08:55,793
...mli bychom si alespo promluvit.

39
00:08:55,793 --> 00:08:58,796
Nevad vm to?
J budu mluvit, jsem si kala.

40
00:08:58,796 --> 00:09:01,341
Ne, ne, prosm. Hovote.

41
00:09:01,341 --> 00:09:03,801
Nemohu ale slbit,
e vymyslm tu sprvnou odpov.

42
00:09:03,801 --> 00:09:05,803
Nic se nebojte.

43
00:09:06,304 --> 00:09:08,306
Jak jednou zanu, nic m nezastav.

44
00:09:08,306 --> 00:09:11,809
Strek k, e jsem
nevyerpateln pramen slov.

45
00:09:11,809 --> 00:09:15,313
To vs strek nikdy nevaroval
ped mluvenm s cizinci?

46
00:09:15,313 --> 00:09:19,859
Ne. Jednou mn kal,
e kdyby se nkdo ptal, kolik je mn let...

47
00:09:19,859 --> 00:09:22,320
tak e mm ci,
e je mn dvacet a e jsem troku blzniv.

48
00:09:22,320 --> 00:09:24,822
- e to tak mm kat dohromady.
- "Troku blzniv?"

49
00:09:24,822 --> 00:09:28,826
Ano. Blzniv.

50
00:09:28,826 --> 00:09:31,329
Ale z vs nemm vbec
[...]
Everything OK? Download subtitles