Preview Subtitle for Money Money


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:48,500 --> 00:00:49,865
Деветата топка е най-важната.

2
00:00:49,900 --> 00:00:52,250
Топките са в дупките
по ред на номерата.

3
00:00:52,285 --> 00:00:54,600
Но единствената топка,
която има значение,

4
00:00:54,700 --> 00:00:57,465
която побеждава,е деветата.

5
00:00:57,500 --> 00:01:00,950
Играчът може да вкара
осем поредни

6
00:01:00,985 --> 00:01:04,400
но изпусне ли деветата, губи играта.

7
00:01:06,100 --> 00:01:07,400
От друга страна...

8
00:01:07,500 --> 00:01:10,300
Играчът може да вкара
само деветата

9
00:01:10,400 --> 00:01:14,500
след като му е дошъл пак реда,
и така да победи.

10
00:01:14,535 --> 00:01:18,600
Затова казват, че е късмет
да победиш на 9 топки.

11
00:01:18,635 --> 00:01:20,600
Но за някои играчи

12
00:01:22,800 --> 00:01:25,500
да си късметлия е изкуство.

13
00:01:29,800 --> 00:01:34,800
ЦВЕТЪТ НА ПАРИТЕ

14
00:02:59,500 --> 00:03:01,600
Цветът.

15
00:03:01,700 --> 00:03:03,600
Забележи цветa.

16
00:03:03,800 --> 00:03:05,900
Като откровение.

17
00:03:06,000 --> 00:03:09,550
Плътно.
Можеш да го усетиш.

18
00:03:09,585 --> 00:03:13,065
Остави го да те
завладее.

19
00:03:13,100 --> 00:03:14,600
Това е обиковенно малцово уиски.

20
00:03:16,500 --> 00:03:19,700
Но има нещо в него,
от стария МакДонълд.

21
00:03:19,800 --> 00:03:22,300
По-скоро от младия МакДонълд.

22
00:03:22,400 --> 00:03:26,000
Има вкус на 6-годишно отлежало.

23
00:03:26,035 --> 00:03:27,800
Помириши го.

24
00:03:37,000 --> 00:03:38,600
Добро е.

25
00:03:38,800 --> 00:03:41,100
Да.

26
00:03:41,200 --> 00:03:43,765
Много добро.

27
00:03:43,800 --> 00:03:47,100
Мога да ти докарам каса от него
за по-малко от 36 долара.

28
00:03:47,200 --> 00:03:51,100
За тези пари твоя снабдител
ще ти докара просто Джак Даниелс.

29
00:03:51,135 --> 00:03:54,500
Върви да го пробутваш
по твоите хотели.

30
00:03:54,600 --> 00:03:55,765
Да пробутвам?

31
00:03:55,800 --> 00:03:59,200
Не ти го пробутвам.
Ти си като от семейството ми.

32
00:03:59,300 --> 00:04:01,600
И аз се радвам да те видя.

33
00:04:01,700 --> 00:04:03,550
Ела в къщи довечера.

34
00:04:03,585 --> 00:04:05,400
Ще ти направя омлет.

35
00:04:05,500 --> 00:04:06,800
Аз ще направя омлетите.

36
00:04:06,900 --> 00:04:10,800
Забрави ли последния,
който ти направих?

37
00:04:10,835 --> 00:04:11,600
Не.

38
00:04:11,700 --> 00:04:13,100
С какво беше?

39
00:04:13,200 --> 00:04:14,200
Със сладък сос.

40
00:04:15,500 --> 00:04:19,100
Нкога не съм ти правил
със сладък сос.

41
00:04:19,135 --> 00:04:20,000
Еди.

42
00:04:20,200 --> 00:04:23,200
Кажи, с какво беше?

43
00:04:23,235 --> 00:04:24,565
С крем.

44
00:04:24,600 --> 00:04:26,500
Кисел крем
и хайвер, нали?

45
00:04:26,600 --> 00:04:28,900
Правилно, извини ме.

46
00:04:29,000 --> 00:04:30,000
Еди.

47
00:04:30,100 --> 00:04:32,000
Джулиън, аз работя тук.

48
00:04:32,035 --> 00:04:33,400
Аз също.

49
00:04:33,500 --> 00:04:36,300
Онова момче е навито
за двайсетачка на игра.

50
00:04:36,335 --> 00:04:37,500
Какво момче?

51
00:04:42,100 --> 00:04:45,000
Играе от около 2 часа
по петарка на игра.

52
00:04:45,035 --> 00:04:48,800
Новобранец
Ще го размажа.

53
00:04:52,800 --> 00:04:55,100
Хей, Винсънт!

54
00:04:55,20
[...]
Everything OK? Download subtitles