Preview Subtitle for Chocolat Cd2 Sub


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:08,000 --> 00:00:10,500
Nima tako trde lobanje,
kot se je zdelo.

2
00:00:12,900 --> 00:00:15,100
Kot bi lopnila muho.

3
00:00:22,100 --> 00:00:25,900
Najhuje je mimo. Zdaj ve,
iz kakஞுnega testa si.

4
00:00:26,800 --> 00:00:28,900
Jaz tudi.

5
00:00:33,600 --> 00:00:37,200
Koliko ழூasa imava?

6
00:00:37,800 --> 00:00:39,800
Eno uro bo pri frizerju.

7
00:00:41,600 --> 00:00:43,700
Fuffi! Fuffi!

8
00:00:44,500 --> 00:00:46,900
௩al mi je, toda odpovedati
moram. -Je kaj narobe?

9
00:00:47,300 --> 00:00:50,500
Ne, grofu sem obljubila,
da bodo razobeஞுeni.

10
00:00:51,900 --> 00:00:56,600
Tudi pri meni. றeprav si ne
bodo tu urejali priழூesk.

11
00:00:57,300 --> 00:01:00,600
Grof meni, da tem
ljudem ne gre zaupati.

12
00:01:01,500 --> 00:01:05,000
Zdaj zdaj bodo delali za
hrano, beraழூili pred vrati.

13
00:01:05,500 --> 00:01:07,800
Ne pred temi.
-Zelo dobro, Fuffi.

14
00:01:11,200 --> 00:01:14,200
Kar drgni.
Moழூno podrgni.

15
00:01:36,600 --> 00:01:39,400
Zdravo, Caroline.

16
00:01:43,900 --> 00:01:46,300
றe ௱e moraஞு, krivi mene.

17
00:01:46,800 --> 00:01:50,200
Kvarim ga s kakavom.
-Kako moreஞு, mati.

18
00:01:51,100 --> 00:01:54,300
Sreழூen, lepo mu je.
Kar poglej ga. -Mama...

19
00:01:55,000 --> 00:01:58,400
Pa ti, mati?
Je tudi tebi lepo?

20
00:02:00,600 --> 00:02:03,300
Stavim, da vam je
pozabila povedati.

21
00:02:03,800 --> 00:02:06,600
Carol... -Poka௱i ji,
mati. Se bojiஞு?

22
00:02:15,400 --> 00:02:18,500
Injekcije insulina.
Sladkorno ima.

23
00:02:19,000 --> 00:02:21,600
Zelo hudo. V enem
letu lahko oslepi.

24
00:02:22,000 --> 00:02:25,000
Reci, da sem narkomanka.
Bolj nobel se sliஞுi.

25
00:02:26,200 --> 00:02:29,800
Ti pa jo pitaஞு
s slaஞுழூicami.

26
00:02:30,600 --> 00:02:32,800
Tudi hujஞுe smrti so.

27
00:02:33,200 --> 00:02:35,300
Strup za podgane ji daj.

28
00:02:35,700 --> 00:02:38,000
Hitreje bo.
-Carol je dramatiழூna.

29
00:02:38,300 --> 00:02:40,800
Mora nekam, kjer
bodo skrbeli zanjo.

30
00:02:41,400 --> 00:02:44,600
V Mrtvaஞுnico?
Raje v pekel.

31
00:02:47,500 --> 00:02:51,500
Tja ௱e ஞுe prideஞு, mati.
Greva, Luc.

32
00:02:52,300 --> 00:02:56,300
Noழூem. -Sreழூen je tukaj,
dobro mu dene.

33
00:02:57,400 --> 00:03:00,100
Jaz odloழூam, kaj je dobro
zanj, gospa Muscat.

34
00:03:10,700 --> 00:03:15,800
Daj ஞுe enega. Naj u௱ivam
v dneh, ki so mi ஞுe ostali.

35
00:03:16,900 --> 00:03:19,100
Zakaj mi nisi povedala?

36
00:03:19,500 --> 00:03:22,100
Sem v ழூokoladnici
ali v spovednici?

37
00:03:26,500 --> 00:03:29,400
Ne drzni si me pomilovati.

38
00:03:55,500 --> 00:03:57,800
௩al, zaprto je.

39
00:03:58,500 --> 00:04:01,500
Samo kozarec
mineralne vode zanjo.

40
00:04:02,900 --> 00:04:05,100
Ne stre௱em beஞுtijam.

41
00:04:12,800 --> 00:04:14,700
Dobro.

42
00:04:31,400 --> 00:04:33,200
Pozdravljen.

43
00:04:33,400 --> 00:04:36,900
Pravkar sem spekla
sve௱ kolaழூ. Vaju mika?

44
00:04:37,400 --> 00:04:39,800
Trebuh me boli.

45
00:04:40,300 --> 00:04:42,200
Imam nekaj za to.
Vstopita.

46
00:04:42,600 --> 00:04:46,800
Kaj pa bojkot nemorale?
-Vstopita.

47
00:04:52,500 --> 00:04:54,600
Starodavno zdravilo.

48
00:04:55,100 --> 00:04:57,900
S kakavovca.
-றuden okus ima.

49
00:04:58,700 --> 00:05:00,700
Bi ga poskusil tudi
[...]
Everything OK? Download subtitles