Preview Subtitle for The Man From Laramie


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:16,120 --> 00:01:18,395
ИЗКАЗВАМЕ НАШАТА
БЛАГОДАРНОСТ НА ЖИТЕЛИТЕ

2
00:01:18,480 --> 00:01:22,075
НА ЩАТА НЮ МЕКСИКО,
ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ИМ

3
00:01:22,160 --> 00:01:24,833
ПРИ ЗАСНЕМАНЕТО НА ФИЛМА.

4
00:02:12,680 --> 00:02:14,557
Ще приготвим тук бивак за нощта.

5
00:02:14,640 --> 00:02:16,995
Мулетата могат да изминат
още път преди залез.

6
00:02:17,400 --> 00:02:19,470
- Тук ще пренощуваме.
- Ти си шефът.

7
00:03:23,640 --> 00:03:25,631
КАВАЛЕРИЯ

8
00:04:08,880 --> 00:04:11,440
Хайде, г-н Локхарт,
време е за ядене.

9
00:04:11,680 --> 00:04:13,318
Добре, ще дойда.

10
00:04:14,360 --> 00:04:16,920
Колкото и да седиш и да мислиш,
няма да го съживиш.

11
00:04:18,120 --> 00:04:20,953
Не, но така си спомням
за какво съм дошъл тук.

12
00:04:21,040 --> 00:04:23,349
Омразата не ти подхожда.

13
00:04:24,200 --> 00:04:25,952
На някои им личи.

14
00:04:26,440 --> 00:04:30,194
- Хайде, да пием кафе.
- Добре, ще дойда.

15
00:05:50,920 --> 00:05:53,878
ДРОГЕРИЯ У АГОМЪН

16
00:05:55,560 --> 00:05:56,913
Пристигнахме.

17
00:06:16,920 --> 00:06:18,353
Какво искате?

18
00:06:19,400 --> 00:06:22,119
Докарах 3 фургона
със стока от Ларами.

19
00:06:22,200 --> 00:06:24,191
От Ларами?
Как успяхте да пристигнете?

20
00:06:24,280 --> 00:06:27,750
- Късмет. Къде да разтоварим?
- Не знам.

21
00:06:28,640 --> 00:06:30,790
Кого да питам? Къде е шефът?

22
00:06:31,360 --> 00:06:32,588
Горе.

23
00:06:52,200 --> 00:06:53,792
Има ли някой?

24
00:06:55,160 --> 00:06:56,752
Извинете, госпожо.

25
00:06:56,880 --> 00:06:59,440
Търся собственика на дрогерията.

26
00:07:00,120 --> 00:07:01,314
Аз съм.

27
00:07:03,760 --> 00:07:04,749
Разбирам.

28
00:07:04,880 --> 00:07:07,440
Имам 3 фургона
със стока за вас отвън.

29
00:07:07,520 --> 00:07:10,034
Надявах се да не пристигне.

30
00:07:10,120 --> 00:07:12,236
Мислех, че я очаквате
с нетърпение.

31
00:07:12,320 --> 00:07:14,072
Платили сте я
и сигурно ви трябва.

32
00:07:14,160 --> 00:07:17,357
Бях продала всичко и се надявах
да зарежа тази работа.

33
00:07:17,440 --> 00:07:19,192
Съжалявам за разочарованието.

34
00:07:19,280 --> 00:07:21,953
Къде искате
да разтоваря стоката?

35
00:07:23,520 --> 00:07:25,351
Желаете ли чаша чай?

36
00:07:25,520 --> 00:07:26,509
Какво?

37
00:07:28,800 --> 00:07:32,076
Отдавна не съм пил чай с дама.

38
00:07:32,600 --> 00:07:34,318
Ще ми бъде много приятно.

39
00:07:34,800 --> 00:07:36,711
- Седнете.
- Благодаря.

40
00:07:42,120 --> 00:07:44,350
- Как се казвате?
- Уил Локхарт, госпожо.

41
00:07:44,440 --> 00:07:46,158
Аз съм Барбара Уагомън.

42
00:07:46,280 --> 00:07:49,078
- Със захар ли го пиете?
- Да, когато има.

43
00:07:50,640 --> 00:07:54,315
Виждал съм такива мебели,
но не по тези краища.

44
00:07:54,400 --> 00:07:57,517
Баща ми ги пренесе
от дома ни в Кънектикът.

45
00:07:57,600 --> 00:07:59,477
Човек с изтънчен вкус.

46
00:07:59,560 --> 00:08:03,792
Татко имаше усет за красивото,
но го изгуби покрай този магазин,

47
00:08:03,920 --> 00:08:06,878
изпразвайки брашнени чували
и мерейки памучен плат.

48
00:08:06,960 --> 00:08:07,949
Разбирам.

49
00:08:08,200 --> 00:08:11,033
В живота има по-важни неща
от брашнените чували.

50
00:08:11,120 --> 00:08:12,5
[...]
Everything OK? Download subtitles