Preview Subtitle for High Fidelity


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
дОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ

1
00:00:58,200 --> 00:01:01,400
ТО ЙЕ ПРЖО НАСТАЛО,
ГЛАЗБА ИЛИ ПАТНЙА?

2
00:01:02,800 --> 00:01:06,200
лЙУДИ СЕ БРИНУ ЗБОГ ТОГА ТО
ДЙЕЦА ГЛЕДАЙУ НАСИЛНЕ ФИЛМОЖЕ,

3
00:01:06,400 --> 00:01:08,800
ТО Е ПАСТИ ПОД УТЙЕЦАЙ
КУЛТУРЕ НАСИЛЙА.

4
00:01:09,000 --> 00:01:13,600
нИТКО СЕ НЕ БРИНЕ ТО ДЙЕЦА
СЛУАЙУ НА ТИСУЕ ПЙЕСАМА

5
00:01:13,600 --> 00:01:18,400
О СЛОМЛЙЕНИМ СРЦИМА, БОЛИ,
ОДБАЦИЖАНЙУ, ПАТНЙИ И ГУБИТКУ.

6
00:01:19,600 --> 00:01:22,200
йЕСАМ ЛИ СЛУАО ПОП-ГЛАЗБУ
ЙЕР САМ БИО НЕСРЕТАН?

7
00:01:22,800 --> 00:01:25,400
ИЛИ САМ БИО НЕСРЕТАН
ЙЕР САМ СЛУАО ПОП-ГЛАЗБУ?

8
00:01:39,000 --> 00:01:41,400
нЕ МОРА БА САД ОТИИ.

9
00:01:41,600 --> 00:01:42,800
мОЕ ЙО МАЛО ОСТАТИ.

10
00:01:44,400 --> 00:01:46,000
тЕАК ДИО СМО ОБАЖИЛИ.

11
00:01:46,200 --> 00:01:47,600
оСТАНИ БАРЕМ ЙО НОАС.

12
00:01:51,000 --> 00:01:52,200
лАУРА!

13
00:01:55,800 --> 00:01:57,200
бА СИ...

14
00:02:13,600 --> 00:02:14,800
мОЙИХ НАЙЖАНИЙИХ

15
00:02:15,000 --> 00:02:18,600
ПРЖИХ ПЕТ ПРЕКИДА СЖИХ ЖРЕМЕНА

16
00:02:18,600 --> 00:02:22,000
КРОНОЛОКИМ РЕДОМ СУ:

17
00:02:23,200 --> 00:02:26,400
аЛИСОН аСХМОРЕ,
пЕННЫ хАРДВИЦК,

18
00:02:27,000 --> 00:02:30,200
йАЦКИЕ аЛДЕН, цХАРЛИЕ нИЦХОЛСОН
И сАРАХ кЕНДРЕВ.

19
00:02:30,600 --> 00:02:32,800
тИ ПРЕКИДИ СУ ЗБИЛЙА БОЛЙЕЛИ.

20
00:02:33,800 --> 00:02:36,800
жИДИ ЛИ СЖОЙЕ ИМЕ
НА ТОМ ПОПИСУ, лАУРА?!

21
00:02:38,000 --> 00:02:40,400
мОДА БИ СЕ
ПРОГУРАЛА ДО ПРЖИХ 10,

22
00:02:41,000 --> 00:02:44,000
АЛИ СИГУРНО НЕ БИ ДОСПЙЕЛА
У ПРЖИХ ПЕТ! АО МИ ЙЕ!

23
00:02:44,200 --> 00:02:49,000
пРЖИХ ПЕТ МИ ЙЕ ДОНИЙЕЛО
ПАТНЙУ КАКЖУ ТИ НЕ МОЕ.

24
00:02:52,600 --> 00:02:57,000
аКО СИ МЕ ЗБИЛЙА ХТЙЕЛА РАНИТИ
ТРЕБАЛА СИ МЕ РАНИЙЕ ПРОНАИ!

25
00:03:11,400 --> 00:03:15,000
тО НАС ЖОДИ ДО БРОЙА ЙЕДАН
НА ПОПИСУ НАЙГОРИХ 5 ПРЕКИДА.

26
00:03:15,800 --> 00:03:17,400
аЛИСОН аСХМОРЕ.

27
00:03:20,800 --> 00:03:24,400
дЙЕЖОЙКЕ ЗА НАС НИСУ
ПОСТОЙАЛЕ КАО ЗАНИМЛЙИЖА БИА.

28
00:03:24,800 --> 00:03:27,800
оНДА ИХ ЙЕДНОГА ДАНА
НИСМО МОГЛИ ПРЕСТАТИ ГЛЕДАТИ.

29
00:03:28,200 --> 00:03:29,800
бИЛЕ СУ ПОСЖУДА.

30
00:03:30,400 --> 00:03:32,200
и НАРАСЛЕ СУ ИМ ГРУДИ.

31
00:03:33,600 --> 00:03:34,600
а МИ СМО ХТЙЕЛИ...

32
00:03:36,400 --> 00:03:39,200
зАПРАЖО НИСМО ЗНАЛИ
ТО СМО ХТЙЕЛИ.

33
00:03:39,400 --> 00:03:41,000
аЛИ ТО НЕТО ЙЕ
СЖАКАКО БИЛО ЗАНИМЛЙИЖО.

34
00:03:41,400 --> 00:03:43,200
АК И УЗНЕМИРАЖАЙУЕ.

35
00:03:45,200 --200
мОЙА ЖЕЗА С аЛИСОН аСХМОРЕ
ТРАЙАЛА ЙЕ ЕСТ САТИ.

36
00:03:49,000 --> 00:03:50,200
дЖА САТА ПОСЛИЙЕ КОЛЕ,

37
00:03:50,400 --> 00:03:54,600
ПРИЙЕ ЕМИСИЙЕ рОЦКФОРДфИЛЕС,
ТРИ ДАНА ЗА РЕДОМ.

38
00:03:55,800 --> 00:03:57,800
аЛИ ЕТЖРТОГА ПОПОДНЕЖА...

39
00:04:00,400 --> 00:04:02,000
кЕЖИН бАННИСТЕР.

40
00:04:04,600 --> 00:04:05,800
дРОЛЙА.

41
00:04:06,600 --> 00:04:10,200
бИЛО БИ ЛИЙЕПО МИСЛИТИ ДА СЕ
ПОНЕТО ПРОМИЙЕНИЛО ОД ТАДА.

42
00:04:11,000 --> 00:04:15,800
дА СУ ЕНЕ ПОСТАЛЕ МАНЙЕ
ОКРУТНЕ, А ЖЕЗЕ ПРОФИНЙЕНИЙЕ.

43
00:04:16,200 --> 00:04:19,400
кОА ДЕБЛЙА,
ПРЕДОСЙЕАЙИ РАЗЖИЙЕНИЙИ.

44
00:04:21,000 --> 00:04:24,800
аЛИ ЦИЙЕЛИ МОЙ ИЖОТ
ЗАДРАО ЙЕ ТРААК ТОГА ДАНА.

45
00:04:25,400 --> 00:04:30,000
сЖЕ МОЙЕ ЖЕЗЕ БИЛЕ СУ ПОНЕТО
ИЗМИЙЕНЙЕНА ЖЕРЗИЙА ТЕ ПРЖЕ.

46
00:04:31,200 --> 00:04:35,400
бРОЙ ДЖА НА ПОПИС
[...]
Everything OK? Download subtitles