Preview Subtitle for Midnight In Paris


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:12,240 --> 00:00:15,409
GODINA: 3127

3
00:00:39,804 --> 00:00:42,806
Baci pogled ovamo!

4
00:00:56,817 --> 00:01:00,779

ta je ovo? -Novac, jedan od
odreَuju«ih elemenata vrednosti,

5
00:01:00,831 --> 00:01:03,989
pre mnogo vekova.
Moe li pro*itati datum opticaja?

6
00:01:05,657 --> 00:01:09,452
2012.

7
00:01:16,041 --> 00:01:18,949
Je li ovo knjiga?

8
00:01:19,001 --> 00:01:22,879
Da! Previe je mala po veli*ini
od ranijih koje smo pronali.

9
00:01:23,880 --> 00:01:28,676
Jedina koju sam video sa koricama.

to je ekstremno retko.

10
00:01:33,346 --> 00:01:37,850
Zabranjena ljubav?

ta to zna*i?

11
00:01:41,019 --> 00:01:43,938
Apsolutno nemam pojma!

12
00:01:45,105 --> 00:01:49,400

ta misli zata je ovaj brod kori«en?
-Za neku vrstu rekreativnih radnji,

13
00:01:49,442 --> 00:01:51,569
na osnovu naَenih artefaktima.

14
00:01:51,736 --> 00:01:56,114
Ono to proizilazi iz kapetanovog dnevnika
je da je pretrpeo tajfun 2012 godine.

15
00:01:56,197 --> 00:02:00,076
Neverovatno je i misliti da je ovo
nekad bilo dno Pacifi*kog okeana.

16
00:02:00,128 --> 00:02:04,579
Stvari imaju tenju da se menjaju
u hiljadugodinjem toku.

17
00:02:24,095 --> 00:02:29,349
Pravo iz tamparije, moj novi roman!
Jedan za tebe, evo i tebi Majkl!

18
00:02:29,432 --> 00:02:31,475
Hej, gospoَice Beret.
-Zdravo Teo.

19
00:02:31,767 --> 00:02:33,936
Danas izgledate pozitivno bljetavo.
-Hvala ti!

20
00:02:35,020 --> 00:02:38,762
To zna*i da imate blistavost.
Pohaَam onlajn kurs re*i!

21
00:02:38,815 --> 00:02:43,860
Prihvati«u to kako god ukapirala, a za
uzvrat besplatan primerak mog prvog romana.

22
00:02:43,912 --> 00:02:45,403
Uivaj. -Ekstra su korice.
-Proveri.

23
00:02:45,945 --> 00:02:48,823
O *emu je? Lep, inteligentan
enski pisac pronalazi,

24
00:02:49,073 --> 00:02:53,284
istinsku ljubav i sre«u sa visoko
inteligentnim malo mlaَim mukarcem?

25
00:02:53,337 --> 00:02:55,411
Da, neto tako. -Izvanredno,
pro*ita«u je za vreme pauze za ru*ak.

26
00:02:55,463 --> 00:02:57,663
Odli*no.

27
00:03:00,373 --> 00:03:07,713
Ba *udno! Elizabeta Beret iz
Nju Orleansa radi kao reporter,

28
00:03:07,765 --> 00:03:11,340
za novinski *asopis
"چudna Vremena".

29
00:03:13,926 --> 00:03:16,428
"Zabranjena ljubav"
je njen prvi roman.

30
00:03:16,480 --> 00:03:19,222
PRO FAKS! -Da, 497!

31
00:03:19,263 --> 00:03:26,227
Definii re* ljubav! -ao mi je 497,
pristup toj re*i je strogo zabranjen!

32
00:03:26,279 --> 00:03:28,813
Zabranjen? Zato?

33
00:03:29,813 --> 00:03:35,443
ao mi je 497, pristup toj
informaciji je takoَe zabranjen.

34
00:03:38,487 --> 00:03:44,950
Interesantno, veoma interesantno.
Vrlo verovatno, takoَe veoma subverzivno.

35
00:03:45,076 --> 00:03:49,371
Kada sam pro*itao pri*u, 359 neto
mi se veoma *udno desilo.

36
00:03:49,423 --> 00:03:50,820
Veoma neopisivo.

37
00:03:50,872 --> 00:03:54,156
Neopisive stvari je najbolje
ostaviti neopisivim.

38
00:03:54,208 --> 00:03:58,378
Ali bilo je toliko mo«no i nemam
predstave odakle se stvorilo!

39
00:03:58,430 --> 00:04:01,255
Ima re*i ovde za koje nisam
nikada *uo ranije.

40
00:04:03,048 --> 00:04:07,927

ta je na primer "Pouda" ili,

41
00:04:08,678 --> 00:04:13,588
"Strast".
ta je "Seks".


[...]
Everything OK? Download subtitles